Documenten

Subsidieregeling Programma EFRO 2021-2027 voor Zuid-Nederland

Vooruitlopend op de publicatie van de subsidieregeling stelt Stimulus Programmamanagement het Werkdocument Subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027 beschikbaar voor potentiële aanvragers om te kunnen starten met de voorbereiding van een aanvraag. Na goedkeuring van het OPZuid EFRO Programma door de Europese Commissie en de aanwijzing van de provincie Noord-Brabant als Beheerautoriteit Zuid door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal de Subsidieregeling Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland formeel worden gepubliceerd. De eerste openstelling vindt plaats van 12 september 09:00 uur tot 4 november 17:00 uur.
Als bijlage bij dit werkdocument is het Inhoudelijk kader Subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027 versie 2022 beschikbaar gesteld (vanaf pagina 5). In deze bijlage worden de vijf transities en de gekozen elf themas waarvoor projectaanvragen ingediend kunnen worden, in detail toegelicht. Het werkdocument en inhoudelijk kader worden vertaald in de Subsidieregeling Programma EFRO 2021-2027 en bijbehorende toelichting.

Subsidieregeling OPZuid

Cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant

Cofinancieringsregeling provincie Zeeland

Algemene documenten

Eerste openstelling OPZuid EFRO 2021-2027

Staatssteunformulieren financieel-technische toets

Algemene documenten

Communicatievereisten en richtsnoeren

Middelen

Startbijeenkomst Europese programma's 2021-2027

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten OPZUID 2021-2027 (Stimulus on the Road)

Nieuwsbrieven

OPZUID EFRO 2021-2027

Europese Unie 2021-2027 European Union 2021-2027 (EN) Provincie Zeeland Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Rijk  

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag