Adviescommissie

Een externe adviescommissie van deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van projectaanvragen. Nadat aanvragen door Stimulus Programmamanagement zijn getoetst op volledigheid, beoordeelt de Adviescommissie de kwaliteit van aanvragen aan de hand van vijf landelijk vastgestelde criteria. De Adviescommissie geeft een zwaarwegend advies aan de Beheerautoriteit op basis van de kwalitatieve rangschikking van de aanvragen. De Adviescommissie kent een vaste kern en een flexibele schil.

Adviescommissie – Vaste leden

M.H. Hendrikse

Voorzitter, Deskundige HTSM, valorisatie binnen Energie, Grondstoffen, Digitalisering

  E. van Veenhuizen

  Deskundige investeringsvermogen in volle breedte

   Menu

   VAN IDEE
   TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

   Pauzeer
   Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

   Bekijk hier

   Bekijk ons jaarverslag