Over Stimulus

Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s beheert en faciliteert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Zeeland & Vlaanderen.

Stimulus fungeert vanuit Eindhoven als het programmasecretariaat van OPZuid, MIT Zuid, POP3 Brabant, Interreg VA Brabant, Interreg VA CrossRoads2 en de Voucherregeling VAB. Stimulus ondersteunt de Managementautoriteit (MA), de Monitoringcomitées en de Stuurgroepen bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid. Stimulus begeleidt projectindieners bij het voorbereiden van hun aanvragen en de uitvoering van goedgekeurde projecten, bewaakt de financiële en inhoudelijke voortgang van het programma en zorgt voor de communicatie en publiciteit van het programma.

In aanvulling op het programmamanagement zijn in de provincies Limburg en Zeeland Provinciale Steunpunten ingesteld. De Steunpunten dragen bij aan de uitvoering van het programma onder meer door een eerste inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen.

Logo Stimulus Programmamanagement