Over Stimulus

Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese, nationale en regionale subsidieprogramma’s & fondsen beheert en faciliteert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland & Vlaanderen.

Stimulus fungeert vanuit Eindhoven als het programmasecretariaat van OPZuid, MIT Zuid, POP3 Brabant, Interreg VA Brabant, Interreg VA CrossRoads2, LOF Brabant en de Voucherregeling VAB. Stimulus ondersteunt de Managementautoriteit (MA), de Comitées van Toezicht en de Stuurgroepen bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid. Stimulus begeleidt projectindieners bij het voorbereiden van hun aanvragen en de uitvoering van goedgekeurde projecten, bewaakt de financiële en inhoudelijke voortgang van het programma en zorgt voor de communicatie en publiciteit van het programma.

In aanvulling op het programmamanagement zijn in de provincies Limburg en Zeeland Provinciale Steunpunten ingesteld. De Steunpunten dragen bij aan de uitvoering van het programma onder meer door een eerste inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen.

Adviescommisie

Adviescommissie Stimulus Programmamanagement

E. van Veenhuizen

Expert investeringsvermogen in volle breedte

   M.H. Hendrikse

   Voorzitter, Expert HTSM, valorisatie binnen Energie, Grondstoffen, Digitalisering

     Menu

     VAN IDEE
     TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

     Pauzeer
     Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

     Bekijk hier

     Bekijk ons jaarverslag