Nieuws

Stimulus:/Nieuws

Regio West-Brabant doet nieuwe storting in Brabants leisure fonds

19 augustus 2019|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen sinds twee jaar een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF Brabant. Het LOF Brabant stimuleert nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers naar de provincie te trekken, die hier langer blijven [...]

Een terugblik op de Voedsel1000

6 augustus 2019|Algemeen, POP3 Brabant|

Een inspirerend project vol goede voorstellen, mooie ervaringen en een enorme betrokkenheid onder de deelnemers. Dat was de Voedsel1000! Blik hier terug. De afgelopen maanden hebben de deelnemers van de Voedsel1000 samen hard gewerkt aan verschillende voorstellen voor een toekomstbestendig voedselsysteem voor Noord-Brabant. Het begon [...]

Voucherregeling VABIMPULS overstijgt verwachting

23 juli 2019|Algemeen, Featured, Stimulus, Voucherregeling VAB|

De vraag naar VABIMPULS-vouchers is groter dan verwacht. Zelfs zo groot, dat er momenteel geen vouchers meer beschikbaar zijn voor veehouders die overwegen te stoppen of om te schakelen. Aan een verlenging wordt gewerkt. Voor eigenaren van lege stallen en schuren is het subsidieplafond van [...]

Van Euro tot Impact – Jaarverslag OPZuid 2018

2 juli 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Inmiddels zijn we halverwege de looptijd van het programma. We blikken terug en kijken vooruit. Ruim 100 miljoen euro subsidie is al verleend aan meer dan 400 innovatieve MKB'ers en kennisinstellingen. Samen zijn ze goed voor maar liefst 111 projecten die zonder deze financiële steun [...]

158 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen projectsubsidie

28 juni 2019|Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Vanaf 9 april konden er projectaanvragen voor MIT Zuid haalbaarheidsprojecten worden ingediend. Er zijn in totaal 281 volledige aanvragen ontvangen, waarvan 269 op 9 april 2019. De beoordelingsvolgorde is voor deze aanvragen bepaald door middel van loting. Vervolgens is de inhoudelijke toetsing gestart totdat het [...]

CrossRoads2 levert grote bijdrage aan innovatie in grensregio

24 juni 2019|Algemeen, Featured, Interreg VA Crossroads2, Stimulus|

Onlangs is in opdracht van het grensregio programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland een impactevaluatie uitgevoerd van de projecten die tot nu toe subsidie hebben ontvangen. Omdat het programma en alle projecten nog in volle gang zijn, is het voorbarig om nu al een uitspraak te doen over [...]

OPZuid-call 1B1 levert 20 nieuwe projectaanvragen op

13 juni 2019|Algemeen, Featured, Geen categorie, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 3 december 2018 tot en met 7 juni 2019, 17:00 uur, konden bedrijven binnen de topclusters Maintenance en Logistiek projecten indienen gericht op het thema  ‘Versterken van het innovatiesysteem'. Het loket is inmiddels gesloten. De call is opnieuw onverminderd populair gebleken: Er zijn 9 [...]

OPZuid-voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe openstelling ‘Bevordering duurzame energie’ in Eindhoven 20 juni 2019

29 mei 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland OPZuid wordt per 11 juni 2019 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland financiering kunnen krijgen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Programmaprioriteit 4F: Bevordering van duurzame energie Het doel [...]

Stimulus in het Eindhovens Dagblad – Met Europese subsidies krijgen we in de regio dingen voor elkaar

21 mei 2019|Featured, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

In de aanloop naar de Europese verkiezingen, op donderdag 23 mei, is er opnieuw veel discussie over de voor- en vooral de nadelen van Europa. Wat zouden voor Brainport de gevolgen van een eventuele Nexit zijn? Het Eindhovens Dagblad stelde deze vraag aan Remco Reisinger, hoofd [...]

Openstelling Koolstofarme Economie: Bevordering van Duurzame Energie per 11 juni 2019

16 mei 2019|Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Vandaag heeft het Comité van Toezicht van het OPZuid programma ingestemd met het advies van de Stuurgroep om het programma in juni opnieuw open te stellen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Dit betekent concreet dat er vanaf 11 juni 09:00 uur [...]

9 mei, de dag van Europa

9 mei 2019|Algemeen, Featured, Geen categorie|

Vandaag is het de Dag van Europa en vieren we 69 jaar zonder oorlog in de Europese Unie. Dit jaar is de Dag van Europa extra relevant, omdat deze maand ook de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Ondanks dat Europa soms ver weg kan [...]

Nieuwe kostensoorten mogelijk in komende calls OPZuid

8 mei 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Op 28 november 2018 zijn wijzigingen in de Regeling Europese EZ-Subsidies (kortweg: REES) doorgevoerd, omdat de Europese Commissie een aantal wijzigingen heeft opgenomen in de Europese verordeningen van de structuurfondsen om de administratieve lasten te verminderen. Hieronder vallen ook enkele wijzigingen die van belang zijn [...]

Uitnodiging voor intakegesprek 19 augustus 2019

18 april 2019|Featured, Leisure Ontwikkel Fonds|

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant nodigt aanvragers uit die een leningaanvraag voor de volgende deadline van het fonds willen indienen om met het fondsmanagement een intakegesprek te voeren. Het intakegesprek is bedoeld om, voorafgaand aan indiening, de vragen van de aanvragers te [...]

Verwachte openstelling 4F Koolstofarme Economie per 11 juni 2019

18 april 2019|Algemeen, Featured, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht gegeven om vanaf dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 27 september 2019, 17.00 uur de volgende call "4F Koolstofarme economie” open te stellen. De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

10 april 2019|Featured, MIT Zuid, Stimulus|

Ook dit jaar is veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 9 april open en dezelfde dag zijn er in totaal 276 aanvragen ingediend. Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gesteld of het subsidieplafond van € 3.139.200 met [...]

ETpathfinder: startsein voor nieuw grensoverschrijdend onderzoek naar zwaartekrachtgolven astronomie

3 april 2019|Algemeen, Featured|

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het project ETpathfinder goed in de 4de oproep. In het project gaan universiteiten in Nederland en Vlaanderen een nieuwe onderzoekfaciliteit realiseren die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het prille onderzoeksgebied rond zwaartekrachtsgolven-astronomie. Het project markeert het begin van een nieuwe generatie [...]

Ondernemers getuigen op tweede stakeholderevent van CrossRoads2

2 april 2019|Algemeen, Interreg VA Crossroads2|

Eind februari 2019 liep de eerste periode van het CrossRoads2-project af. De innovatieprojecten uit de eerste vijf calls zijn daarmee afgerond. Tijd om samen met de stakeholders terug te kijken naar de afgelopen periode: hoeveel aanvragen werden tot nu toe gesubsidieerd, in welke sectoren komen [...]

Opeenvolgend karakter van Haalbaarheidsprojecten naar R&D samenwerkingsprojecten MIT Zuid

28 maart 2019|Algemeen, Featured, MIT Zuid, Stimulus|

In de periode 2015 tot en met 2018 hebben 395 MKB’ers MIT Zuid subsidie ontvangen voor een Haalbaarheidsproject en 148 MKB-samenwerkingsverbanden een MIT Zuid subsidie voor een Research & Development (R&D) samenwerkingsproject. Haalbaarheidsprojecten gaan in de innovatiefunnel -het hele proces van ideeontwikkeling tot en met [...]

Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd

27 maart 2019|Featured, Stimulus, Voucherregeling VAB|

De voucherregeling VABIMPULS, voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling. Eigenaren van een lege of [...]

Subsidiebudget voucherregelingen vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties uitgeput

27 maart 2019|Stimulus, Voucherregeling VAB|

In verband met het uitputten van het subsidiebudget is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de voucherregelingen vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties. Vanaf 2 april 2019 kunnen vouchers worden aangevraagd voor de nieuwe subsidieregeling ‘vouchers agrarische bouwpercelen’. Deze subsidieregeling [...]

Thematische OPZuid call 1B1 levert 10 aanvragen op

20 maart 2019|OPZuid 2014-2020|

Van 3 december 2018 tot en met 13 maart 2019, 17.00 uur stond de oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Versterking innovatiesysteem’ (1B1) met een focus op het topcluster Biobased. Het loket is inmiddels gesloten. Er zijn 10 projecten ingediend, waarbij in [...]

Beleef met Exodus Burned een unieke VR experience!

18 maart 2019|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Je wordt wakker. Door je virtual reality (VR)-bril zie je dat je jezelf in een ruimteschip bevindt, de Exodus. De controle lijkt te zijn verloren, waardoor het ruimteschip regelrecht op de zon afstevent. Over tien minuten wordt de Exodus vernietigd. Om tijdig te kunnen ontsnappen [...]

Veel vraag naar investeringen verbetering waterkwaliteit, bedrijfsinvesteringen innovatie en kennisoverdracht van agrofoodsector

28 februari 2019|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Recentelijk zijn drie openstellingen van POP3 Brabant gesloten. Het betreft de openstellingen 'Fysieke investeringen t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit', 'Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector' en 'Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector'. Voor alle drie was de belangstelling groot. De openstelling 'Fysieke investeringen t.b.v. [...]

Vernieuwde informatie MIT Zuid 2019

27 februari 2019|MIT Zuid, Stimulus|

Zoals eerder gemeld in ons nieuwsbericht, kan in 2019 uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. MKB’ers in Zuid-Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op: Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject; Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek [...]

Succesvolle terugblik op 5 jaar MIT

15 februari 2019|MIT Zuid, Stimulus|

Op 13 februari vond het MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-event in Rotterdam plaats, waarin de gezamenlijke partijen (provincies, ministerie EZK, MKB NL en de Topsectororganisaties) hebben teruggeblikt op vijf jaar MIT. Een succesvolle en interessante bijeenkomst waar voorlichtingssessies en een plenaire programma gehouden werden met een mooie opkomst. [...]

Nieuwe openstelling project CrossRoads2 door aanwezigheid extra budget grensoverschrijdende innovatieprojecten

14 februari 2019|Interreg VA CrossRoads2 project|

De Stichting CrossRoads2 en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben het project CrossRoads2 intensief in de markt gezet en de behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking, gestimuleerd met subsidies, blijkt groot te zijn bij het KMO/MKB. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal aanvragen binnen de voorgaande openstellingen, waarbij [...]

Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

11 februari 2019|Algemeen, Featured, POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar om innovatieve samenwerkingsprojecten mogelijk te maken voor de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Projecten kunnen ingediend [...]

Openstellingsdata MIT Zuid 2019 bekend

8 februari 2019|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Ook in 2019 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn als volgt: Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 9 april 2019 9.00 uur tot 10 september 2019 17.00 uur Voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): 11 juni 2019 9.00 uur [...]

Thema European Weeks of Regions and Cities 2019: ‘Regions and Cities, pillars of the EU’s future’

5 februari 2019|Geen categorie|

Op woensdag 30 januari organiseerde het Europees Comité van de Regio’s de Kick-off-bijeenkomst van de European Week of Regions and Cities (EWRC) 2019. Tijdens deze bijeenkomst werd het thema voor 2019 bekend gemaakt en werd uitleg gegeven over het aanmelden van partners en regional partnerships. [...]

MIT-bijeenkomst 13 februari – Terugblikken en vooruitkijken

29 januari 2019|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Een innovatief idee is zo bedacht. Maar van een idee een product of dienst maken vraagt meer. En dat vervolgens naar de markt brengen, is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor zijn kennis, geld en relaties nodig. Hoe pakken ondernemers dit aan, wat kan de overheid [...]

Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

16 januari 2019|POP3 Brabant, Stimulus|

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren [...]

LOF Brabant lening voor surrealistisch labyrint Doloris

10 januari 2019|Leisure Ontwikkel Fonds|

Doloris B.V. is het tweede bedrijf dat een lening ontvangt uit het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Eerder werd al bekend gemaakt dat LOF Brabant de eerste lening heeft verstrekt aan het Oorlogsmuseum Overloon. Doloris B.V., dochter van Qanvas Holding B.V., leent € 245.000 [...]

Informatiebijeenkomst nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant

18 december 2018|POP3 Brabant, Stimulus|

In de periode december 2018 – februari 2019 staan vier maatregelen van het POP3-programma open voor subsidieaanvragen. Er is in totaal ruim 6,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen onderstaande maatregelen. Door te klikken op de maatregel wordt de [...]

Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

18 december 2018|Algemeen, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 31 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer van Stimulus Programmamanagement 040 237 0100. Vanaf woensdag 2 januari staan [...]

Uitnodiging voor intakegesprek

12 december 2018|Leisure Ontwikkel Fonds|

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant nodigt aanvragers uit die een leningaanvraag voor de volgende deadline van het fonds willen indienen om met het fondsmanagement een intakegesprek te voeren. Het intakegesprek is bedoeld om, voorafgaand aan indiening, de vragen van de aanvragers te [...]

Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

11 december 2018|POP-Brabant, POP3 Brabant|

Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een adviseur beschikbaar  om te helpen met het aanvragen van een [...]

OPZuid call 1B2 levert 53 nieuwe aanvragen op.

10 december 2018|OPZuid 2014-2020|

Van 1 juni tot en met 30 november 2018, 17.00 uur, stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten. De call is opnieuw onverminderd populair gebleken: er zijn 53 projecten ingediend, waarbij in [...]

Eerste LOF Brabant lening voor wereldwijde primeur

5 december 2018|Algemeen, Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Oorlogsmuseum Overloon is de eerste organisatie die een lening ontvangt uit het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Het museum leent anderhalve ton om een verhoogd fietspad door het museum aan te leggen. Een concept dat wereldwijd uniek is. Het doel van het indoor-fietspad is [...]

37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

4 december 2018|MIT Zuid, Stimulus|

Op 6 september 2018 sloot de tender voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten en zijn 80 aanvragen ontvangen. Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld en de volledige en binnen MIT Zuid passende aanvragen voorgelegd aan de Deskundigencommissie. 37 R&D samenwerkingsprojecten ontvangen een projectsubsidie. Het subsidieplafond [...]

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, verbetering waterkwaliteit en innovatie agrofoodsector

30 november 2018|POP3 Brabant|

Op 27 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten ruim € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen voor vier nieuwe openstellingen binnen POP3 Brabant, het Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma voor de provincie Noord-Brabant. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen de volgende maatregelen: Fysieke investeringen voor verduurzaming [...]

Digitalisering en administratieve lastenverlichting

22 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

TNO en de EFRO-management autoriteiten zijn onlangs tot afspraken gekomen in het kader van lastenverlichting. De vergaande gedigitaliseerde administratie van TNO leidde bij beide partijen namelijk tot een administratieve lastenverzwaring bij het afleggen van verantwoording over de ontvangen EFRO subsidies (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Digitalisering [...]

Subsidiabiliteit van kosten gemaakt door verbonden entiteiten bij OPZuid projecten

22 november 2018|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Stimulus Programmamanagement heeft besloten om vanaf heden de namen van zogenaamde ‘verbonden entiteiten’ die activiteiten uitvoeren binnen OPZuid projecten op te nemen in een bijlage van de beschikking. Dit besluit vloeit voort uit het advies van Landsadvocaat Pels-Rijcken inzake de subsidiabiliteit van kosten die worden [...]

Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

22 november 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwachten wij van u [...]

Evaluatie Doelstelling 4F Koolstofarme economie: ruimte voor accentverschuivingen

21 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De OPZuid doelstelling 4F “Koolstofarme economie” was dit jaar onderwerp van evaluatie. De aanleiding voor deze evaluatie was het achterblijvend aantal aanvragen onder deze doelstelling. Technopolis heeft de evaluatie in de periode maart–augustus 2018 uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op het toetsen van de interventielogica. [...]

Nieuwe openstelling OPZuid gericht op topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek

19 november 2018|OPZuid 2014-2020|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland OPZuid wordt per 3 december 2018 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Programmaprioriteit 1B1: Versterking Innovatiesysteem Binnen de nieuwe openstelling kunnen projecten ingediend worden, die bijdragen aan versterking en verbreding van het [...]

Betekenisvolle innovaties mogelijk gemaakt door Europese subsidies

16 november 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Met behulp van Europese subsidies investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de [...]

33 miljoen voor nieuwe projectvoorstellen Interreg Euregio Maas-Rijn

31 oktober 2018|Interreg VA|

Het Comité van Toezicht van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) programma in Maastricht heeft de voorwaarden vastgesteld voor de nieuwe en waarschijnlijk laatste oproep voor projectvoorstellen, de zogenaamde Call 5. In totaal is een bedrag van € 33 miljoen aan middelen uit het Europese [...]

Stimulus Programmamanagement monitort

29 oktober 2018|Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement monitort – in samenwerking met ERAC – de verlening van Europese subsidies aan projecten met begunstigden die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Ieder half jaar stelt Stimulus een monitoring rapport op, gebaseerd op de database van ERAC. Lees hier het meest recente rapport.  

Belangstelling voor VABIMPULS bij Rijk en andere provincies

23 oktober 2018|Voucherregeling VAB|

Er is veel vraag naar de Brabantse ervaringen met VABIMPULS. Inmiddels hebben verschillende andere provincies, waaronder Overijssel, een vergelijkbare werkwijze in voorbereiding om de leegstand in het buitengebied aan te pakken. Lees verder

MIT R&D samenwerking 2018

26 september 2018|MIT Zuid|

MIT R&D samenwerking 2018 Er zijn door het innovatieve MKB 80 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking die op 6 september is gesloten. Het subsidie plafond van € 7.324.800 is meer dan twee keer overvraagd. De aanvragen worden op dit moment beoordeeld en de [...]

Deelnemers Weekend van de Wetenschap in Kidsweek

24 september 2018|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Logo copyright Kidsweek Het weekblad voor kinderen Kidsweek besteedt aandacht aan het Weekend van de Wetenschap door middel van een speciaal katern in de uitgave van week 38. Daarin wordt ook een aantal Europa om de Hoek projecten uitgelicht. In de week van 1 oktober plaatst [...]

Doe mee met de Europa om de Hoek – Weekend van de Wetenschap quiz

20 september 2018|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Tot zondag 7 oktober 2018 om 12 uur ‘s middags kun je meespelen met de Europa om de Hoek quiz en gave prijzen winnen! Je leert tijdens de quiz over allerlei coole dingen die met Europees geld mogelijk gemaakt worden en die je tijdens het Weekend [...]

Kom kijken bij onze projecten tijdens Weekend van de Wetenschap!

20 september 2018|Interreg VA CrossRoads2 project, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018 vindt in Nederland het Weekend van de Wetenschap plaats, het grootste landelijke evenement op het gebied van wetenschap en technologie. Bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, musea en onderzoeksinstituten openen hun deuren om bezoekers van jong tot oud de kans [...]

Brabant trekt meer buitenlands bezoek

6 september 2018|Leisure Ontwikkel Fonds|

Noord-Brabant heeft in toeristisch opzicht een prima eerste halfjaar van 2018 achter de rug. Vooral buitenlandse gasten wisten de provincie in toenemende mate te vinden. Opvallend is de lichte daling van het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten, die werd veroorzaakt minder gasten op de vakantieparken. [...]

Uitnodiging voor intakegesprek

30 augustus 2018|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant nodigt aanvragers uit -die een leningaanvraag voor de volgende deadline van het fonds willen indienen- om met het fondsmanagement een intakegesprek te voeren. Het intakegesprek is bedoeld om, voorafgaand aan indiening, de laatste vragen van de [...]

Openstelling “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen waterdoelen” blijkt een succes

9 augustus 2018|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

In de periode van 4 juni tot en met 16 juli 2018 konden landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor modernere machines en installaties om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. De belangstelling voor deze subsidieregeling bleek enorm: 226 Brabantse agrariërs dienden hun aanvragen in voor een totaal [...]

Nieuwe openstelling: Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem

1 augustus 2018|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf 1 oktober 2018 09.00 uur tot en met 19 november 2018 kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op herstel- en inrichtingsmaatregelen om watergangen die in het verleden zijn gegraven, vergraven of verstuwd ten behoeve van de landbouw, Kader Richtlijn Water (KRW)-proof [...]

Loket openstelling MIT Zuid Haalbaarheid gesloten door bereiken subsidieplafond

12 juli 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Vanaf 17 april 2018, 9.00 uur, stond het loket van openstelling MIT Zuid Haalbaarheid, op basis van verdeelsystematiek first come first serve, open. Zoals reeds vermeld in ons nieuwsbericht van 19 april jl. was de belangstelling in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid groot. Op de dag [...]

Belangrijke uitspraak: Raad van State keurt overstap naar loting bij MIT-subsidie goed

11 juli 2018|MIT Zuid, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement mocht overstappen van first come first serve naar loten, nadat de webportal voor het indienen van subsidieaanvragen niet naar behoren bleek te werken. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, keurt in deze situatie het wijzigen van de verdeelsystematiek van first come [...]

Let op: model projectplan bij OPZuid 1B2 aanvraag per 21/6/2018 gewijzigd

21 juni 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Per 1 juni is het loket geopend voor subsidieaanvragen in het kader van OPZuid prioriteit 1B2 Valorisatievermogen MKB. Helaas is in de informatie die wij op deze website over deze openstelling verstrekken een fout geslopen. Onze excuses hiervoor. In de tekst is gelinkt naar een oude [...]

OPZuid call 1B3 levert 20 nieuwe aanvragen op

15 juni 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur, stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Systeemversterking Human Capital’ (1B3). Het loket is inmiddels gesloten. Waar de animo voor de eerste call tegenviel, is de tweede call [...]

Uitnodiging voor intakegesprek

29 mei 2018|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant nodigt aanvragers uit die een leningaanvraag voor de volgende deadline van het fonds willen indienen om met het fondsmanagement een intakegesprek te voeren. Het intakegesprek is bedoeld om, voorafgaand aan indiening, de laatste vragen van de aanvragers [...]

Terugkijken en verder bouwen in OPZuid jaarverslag 2017

28 mei 2018|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het OPZuid jaarverslag 2017 wordt deze week ingediend bij de Europese Commissie. Het presenteert een overzicht van de programma activiteiten van het afgelopen jaar en doet verslag van de financiële en inhoudelijke voortgang. Daarnaast wordt een aantal interessante projecten in de schijnwerpers gezet en werpt de [...]

Projectenportfolio op Stimulus website

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Op de website van Stimulus Programmamanagement wordt per programma een overzicht van projecten gepubliceerd. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van de Europese Commissie om resultaten van de programma’s zichtbaar te maken en transparantie te bieden met betrekking tot waar het geld aan besteed [...]

Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt ontvangen via Stimulus Programmamanagement, beschikt Stimulus Programmamanagement over uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw mailadres. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [...]

Toelichting Regeling Europese EZ Subsidies

24 mei 2018|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Indien u voor uw project rijkscofinanciering ontvangt, hebt u te maken met de Regeling Europese EZ-Subsidies (REES). Naar aanleiding van vragen over subsidiabiliteit van kosten bij de uitvoering van artikel 1.3 en 1.4 van de REES, geven wij u graag een nadere uitleg over de [...]

Meerjarenplanning OPZuid-calls

24 mei 2018|Algemeen, Stimulus|

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de OPZuid-openstellingen die u de komende jaren kunt verwachten. Het betreft een voorgenomen meerjarenplanning waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De precieze data en invulling van de calls zullen in een later stadium door het Comité van [...]

Sterkste economische groei in regio Eindhoven en Almere

25 april 2018|Algemeen, Stimulus|

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent een stuk harder dan in de voorgaande jaren. Deze groei was in vrijwel alle regio’s zichtbaar. De economie van Zuidoost-Noord-Brabant en Almere groeiden met 4,9 procent het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

19 april 2018|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 17 april open en dezelfde dag nog zijn er in totaal 325 aanvragen ingediend. Met dit aantal zal het subsidieplafond van € 3.139.200 naar verwachting worden bereikt. Wij raden dan ook [...]

Vlaanderen en Nederland werken samen aan transformatie naar digitale industrie

25 april 2018|Interreg VA|

Op 19 en 20 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw twee projecten goed uit haar derde oproep: Fokus en HELIS Academy. Beide projecten vloeien rechtstreeks voort uit de Vlaams-Nederlandse Top van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda high tech.  Om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst [...]

Dubbele impuls voor Brabantse vrijetijdseconomie

23 april 2018|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Op woensdag 18 april jl. is het Safariresort Beekse Bergen officieel geopend. Bezoekers van het park kunnen voortaan overnachten in lodges, safaritenten en boomhutten. Het park moet meer bezoekers verleiden naar Brabant te komen en daar meerdere dagen te recreëren. Eigenaar Libéma kon dit resort [...]

Brabantse cofinancieringsregeling voor 1B3 call

5 februari 2018|Geen categorie|

De provincie Noord-Brabant stelt cofinanciering beschikbaar voor overwegend Brabantse projecten die ingediend worden binnen de nieuwe OPZuid call voor Systeemversterking Human Capital. De regeling is vandaag gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De Brabantse cofinanciering kan, tegelijk met de OPZuid-aanvraag, aangevraagd worden via het digitale webportal [...]

Nieuwe Europese en nationale subsidiemogelijkheden voor ondernemers in juni-november 2018

6 april 2018|OPZuid 2014-2020|

Vanaf 1 juni 2018, 9.00 uur tot 30 november, 17:00 uur, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel [...]

5 miljoen voor verbetering van de waterkwaliteit en voor bedrijfsverplaatsingen

4 april 2018|Geen categorie, POP3 Brabant|

De provincie Noord-Brabant stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Drie miljoen euro is bestemd voor landbouwondernemers die investeren in precisiebemesting, beter bodembeheer of wasplaatsen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Twee miljoen euro gaat naar het verplaatsen [...]

Verwachte openstelling 1B2 per 1 juni 2018

22 maart 2018|OPZuid 2014-2020|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 juni 2018 de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen. Daarbij geeft de Stuurgroep aan het belangrijk te vinden dat projecten [...]

Nieuwe call voor Human Capital-projecten open per 1 december

15 november 2017|OPZuid 2014-2020|

Vanaf vrijdag 1 december kunnen er binnen het OPZuid weer projecten ingediend worden die bijdragen aan de verbetering van de werkgelegenheid. De Management Autoriteit OPZuid heeft besloten om het advies van de Stuurgroep en het Comité van Toezicht OPZuid met betrekking tot de openstelling over [...]

Uitnodiging voor intakegesprek

22 maart 2018|Leisure Ontwikkel Fonds|

Het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant nodigt aanvragers uit die een leningaanvraag voor de volgende deadline van het fonds willen indienen om met het fondsmanagement een intakegesprek te voeren. Het intakegesprek is bedoeld om, voorafgaand aan indiening, de laatste vragen van de aanvragers [...]

Verwachte openstellingen POP3 Brabant 2018

19 maart 2018|Geen categorie|

Komend jaar worden er nieuwe openstellingen verwacht. De besluiten met de precieze data en invulling van de openstellingen worden op verschillende momenten in het jaar door de Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Brabant genomen. Wilt u op de hoogte blijven van de subsidiemogelijkheden? Meld u [...]

OPZuid-financiering voor het DCMC Fieldlab

14 maart 2018|OPZuid 2014-2020|

Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) gaat een nieuwe fase in met de goedkeuring van de OPZuid-financiering voor de oprichting van een Fieldlab in Woensdrecht, Nederland. Tijdens de Aviolanda Business Club bijeenkomst overhandigde gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, Bert Pauli, de subsidietoekenning aan [...]

Interreg Vlaanderen-Nederland kan meer middelen vrijmaken voor 4de oproep.

13 maart 2018|Interreg VA|

Interreg Vlaanderen-Nederland lanceerde op 14 december 2017 haar vierde (laatste) oproep. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep gaat het om zo’n 17.5 miljoen euro [...]

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw één project goed

13 maart 2018|Geen categorie, Interreg VA, Interreg VA Brabant|

Op 7 maart keurde het programma opnieuw één project goed uit haar derde oproep: DOEN (energiemakelaar). GIST, Glitch en Beton naar hoogwaardig beton kregen eerder dit jaar groen licht. Met deze vier nieuwe goedkeuringen sinds begin 2018 wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 13.9 miljoen euro in [...]

Regeling MIT Zuid 2018 gepubliceerd

12 maart 2018|MIT Zuid|

In 2018 kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de MIT Zuid regeling. MKB’ers in Zuid Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling De [...]

Interpretatie en handhaving administratieve regels

19 september 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De praktijk wijst uit dat er bij de uitvoering van EFRO-projecten in de programmaperiode 2014-2020 op landelijke schaal onduidelijkheid en interpretatieverschillen bestaan over enkele administratieve onderwerpen, zoals: WBSO Aanbestedingsbeleid Maximale urennorm Redelijke termijn goedkeuring urenregistratie Controle uitbetaling salarissen Financiële moeilijkheden De Managementautoriteiten van de vier landsdelige programma's (waaronder OPZuid) hebben [...]

Totaal van 17 miljoen euro aangevraagd voor herstel natuur en biodiversiteit

9 februari 2018|Geen categorie|

Van 13 november tot en met 19 januari konden er projecten ingediend worden voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant. Inmiddels is het loket gesloten. In totaal zijn er acht projecten ingediend, waarbij voor meer dan 17 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd. Drie [...]

Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan

9 februari 2018|Algemeen|

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. In de eerste drie maanden maakten 54 eigenaren van lege stallen en [...]

Infographic: stappenplan projectaanvraag POP3

5 februari 2018|Geen categorie|

Wilt u weten welke stappen u moet nemen om een projectaanvraag in te dienen voor POP3? En bent u benieuwd wat er van u wordt verwacht als u eenmaal een POP3 subsidie toegekend hebt gekregen? Deze infographic geeft weer hoe het subsidieproces verloopt.

Terugblik informatiebijeenkomsten POP3 Brabant openstellingen agrofood

5 februari 2018|Geen categorie|

Maandag 5 februari was de laatste informatiebijeenkomst in een reeks van drie, waar geïnteresseerden meer te weten kwamen over de drie POP3-openstellingen, gericht op de transitie van de agrofoodsector. Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie dragen bij aan een overgang van een op enkel [...]

Rondetafelgesprek Tweede Kamer Commissie

5 februari 2018|Algemeen, Leisure Ontwikkel Fonds|

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer hield op woensdag 24 januari 2018 een rondetafelgesprek over de spreiding van toerisme in Nederland. Het doel van het rondetafelgesprek was om inzicht te krijgen hoe meer toerisme kan worden gekregen op plekken [...]

Openstellingsdata MIT Zuid 2018 bekend

19 januari 2018|MIT Zuid|

Ook in 2018 kan uw project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. De openstellingsdata zijn: Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 17 april 2018 9.00 uur tot en met 6 september 2018 17.00 uur Voor MIT R&D samenwerking (tender): 2 juli 2018 9.00 uur [...]

Nieuwe boostersessies voor grensoverschrijdende samenwerking

18 januari 2018|Interreg VA, Interreg VA Brabant|

Vanwege het succes van de eerdere ronde in december organiseren de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in samenwerking met Stimulus Programmamanagement extra booster sessies op 2 en 16 maart. Vierde call Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 De boostersessies zijn een steuntje in de rug om kans te [...]

Informatiebijeenkomsten POP3 subsidie voor agrofoodsector in januari en februari

11 januari 2018|POP3 Brabant, Stimulus|

Van 5 maart (9.00 uur) tot en met 16 april (17.00 uur) kunt u een POP3 subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. Er is ruim 11 miljoen beschikbaar verspreid over drie maatregelen: samenwerking voor innovaties (EIP), fysieke investeringen [...]

Voorlichting ‘Subsidie voor aansluiting onderwijs op arbeidsvraag’ in januari en februari

27 december 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018 kunnen binnen het OPZuid weer subsidieaanvragen ingediend worden in het kader van de investeringsdoelstelling 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’. Om potentiële aanvragers te helpen tot een kwalitatief goede projectaanvraag te komen, organiseert Stimulus in samenwerking met de [...]

11 miljoen voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

20 december 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Specifiek gaat het bij deze openstelling om drie maatregelen binnen POP3: [...]

Goedkeuring voor vijf INTERREG Vlaanderen-Nederland projecten

15 december 2017|Geen categorie|

Op 13 december keurde het programma opnieuw vijf projecten goed: Skills Navigator, Puur natuur: 100% biobased, ZULU, Flexlines en Herinneringen. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 15.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 7.3 miljoen euro uit het Europees [...]

Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

15 december 2017|Geen categorie|

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft haar vierde oproep voor projecten gelanceerd. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep gaat het om zo’n 17,5 miljoen euro uit het [...]

Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

18 december 2018|Algemeen, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus, Voucherregeling VAB|

Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 31 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer van Stimulus Programmamanagement 040 237 0100. Vanaf woensdag 2 januari staan [...]

Eerste beoordelingsronde LOF Brabant projecten in januari 2018

6 december 2017|Leisure Ontwikkel Fonds|

Ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen sinds 18 september jl. een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Eind januari komt het investeringscomité voor het eerst bij elkaar om de ingediende projectaanvragen te beoordelen. Wilt u [...]

Eerste gesprekken deskundigen met eigenaren

29 november 2017|Algemeen|

De eerste gesprekken tussen deskundigen van VABIMPULS en de eigenaren, die in aanmerking kwamen voor de voucherregeling, hebben onlangs plaatsgevonden. Met enkele deskundigen is gesproken naar de eerste ervaringen over deze gesprekken. Deskundige Piet Peters: “Het was een fijn gesprek. De mensen waren heel open [...]

Europa investeert ruim 100 miljoen euro in Vlaams-Nederlandse samenwerking

21 november 2017|Interreg VA, Interreg VA Brabant, Stimulus|

Op 20 november keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw drie projecten uit de derde call goed. Het gaat om de projecten Educavia, Smart*Light en Passant. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 11 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 5.4 miljoen euro uit [...]

Nog meer POP3 subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant

15 november 2017|Geen categorie|

De provincie Noord-Brabant stelt bijna 7 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling wordt binnen enkele dagen gepubliceerd in het provinciaal blad. Vanaf 4 en 11 december 2017 kunnen Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen, toeleveranciers [...]

OPROEP: Boost uw grensoverschrijdende samenwerking

6 november 2017|Geen categorie|

Naar verwachting wordt in december het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 opnieuw opengesteld. U kunt dan voor de vierde keer een beroep doen op subsidie voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzame energie, milieu en werkgelegenheid. Boostersessie Op vrijdag 8 en 15 [...]

Verwachte openstelling POP3 eind 2017

3 november 2017|POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op beter bodembeheer, precisiebemesting en het sluiten van kringlopen. Netwerkbijeenkomst Binnenkort vindt [...]

Hoge verwachtingen voor miljoenenproject VIBE door baanbrekende innovatie

24 oktober 2017|Geen categorie|

U heeft afgelopen week vast over VIBE gehoord. Het OPZuid project is veelvuldig in de media gekomen, mede door de vernieuwende technologiën op het gebied van virtual reality. Virtual Humans in the Brabant Economy, afgekort VIBE, werkt aan de ontwikkeling van virtuele mensen (Avatars), die [...]

Interpretatie en handhaving administratieve regels – vervolg

20 oktober 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De administratieve regelgeving voor EFRO-projecten is aangepast. Het gaat om het accountantsprotocol dat u indient bij afronding van het project en de categoriseringstabel die wordt toegepast bij voortgangrapportages en bij vaststelling van een project. Accountantsprotocol Het herziene protocol is door de NBA goedgekeurd en op onderdelen [...]

CrossRoads2 opent vijfde call

11 oktober 2017|Interreg VA CrossRoads2 project|

De voorbije maanden kende CrossRoads2 aan 66 projecten een subsidie toe: 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies. Vanaf 25 september 2017 kunnen bedrijven opnieuw een aanvraag indienen. CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project richt zich op kmo’s en mkb-bedrijven in [...]

Verwachte openstelling 1B3 per december 2017

6 oktober 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in najaar 2017 - voorjaar 2018. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf vrijdag 1 december 2017 de call 1B3 ‘Systeemversterking Human Capital’ open te stellen. Daarbij geeft de Stuurgroep aan [...]

Weekend van de Wetenschap 7 en 8 oktober

4 oktober 2017|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Komend weekend kun je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea. Op meer dan 250 locaties in Nederland openen organisaties hun deuren voor het publiek. Bekijk hier het complete aanbod. Science Festival Technische Universiteit Eindhoven In het kader van het Weekend van de Wetenschap [...]

Ruim 12 miljoen EU-subsidie voor natuur en biodiversiteit infobijeenkomst op 10 oktober

4 oktober 2017|Algemeen, POP3 Brabant|

Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. Op dinsdag 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot 12:00 uur een informatiebijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch. [...]

Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

18 september 2017|Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Ondernemers met vernieuwende, kwalitatief onderscheidende plannen voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen vanaf 18 september 2017 een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF). Doel van het LOF is de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod te stimuleren en structureel meer bezoekers van verder weg naar Brabant [...]

Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant

15 september 2017|Voucherregeling VAB|

De provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement hebben, in samenspraak met twintig Brabantse gemeenten, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen zij eigenaren van lege stallen en schuren ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, in de vorm van herbestemming of sloop. Vandaag presenteerden [...]

Inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

28 augustus 2017|Geen categorie|

Woensdag 20 september van 16.30-21.30 uur bij het informatiecentrum Grenscorridor N69 bij Braambos 5 in Westerhoven Het Grenscorridorgebied werkt aan de toekomst, help je mee? Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden die samen willen bouwen we aan een [...]

Brabantse vrijetijdssector groeit twee keer sneller dan verwacht

28 augustus 2017|Geen categorie, Leisure Ontwikkel Fonds|

De Brabantse vrijetijdssector is sinds 2013 sterk gegroeid. Zo sterk zelfs, dat de ambitie die was opgesteld voor 2020, reeds in 2017 is bereikt. De Brabantse vrijetijdssector groeit daarmee twee keer sneller dan verwacht. Dat blijkt uit analyse van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, op basis [...]

Loket MITZuid Haalbaarheid en Innovatieadvies gesloten

17 augustus 2017|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in de MIT Zuid instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid. Er zijn in totaal 249 aanvragen ingediend, waarvan 235 aanvragen voor een Haalbaarheidsproject en 14 aanvragen voor een Innovatieadviesproject. Met deze ingediende aanvragen is het subsidieplafond van € 3.139.200 naar [...]

Gezocht: plannen voor grenscorridor N69

14 juli 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf maandag 17 juli 2017 kunnen ondernemers, verenigingen, organisaties en andere mensen uit de gemeenten rondom de nieuwe N69 een subsidie aanvragen voor projecten gericht op het gebied Grenscorridor N69. Provincie Noord-Brabant heeft besloten om een bedrag van 2.480.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen in [...]

Jaarverslag OPZuid 2016 nu beschikbaar

4 juli 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Bent u benieuwd naar de uitvoering van het OPZuid in het afgelopen jaar? Wat hebben de openstellingen opgeleverd? Welke projecten kunnen rekenen op financiële steun? Wat zijn de leerpunten die de deskundigencommissie aanvragers meegeeft en waarom is regionale samenwerking zo belangrijk? Dit en meer leest u in de [...]

MIT Zuid loket R&D samenwerkingen open

3 juli 2017|Geen categorie|

Maandag 3 juli om 9.00 uur is het MIT Zuid-loket geopend voor R&D samenwerkingen. Via het webportal kunt u uw projectaanvraag indienen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het instrument R&D samenwerking wordt via een tender opengesteld en sluit op 7 september om 17.00 [...]

CrossRoads2 maakt resultaten van derde subsidieronde bekend

30 juni 2017|Geen categorie, Stimulus|

Negentien innovatieve projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde krijgen een subsidie van CrossRoads2. Deze projecten, die een aanvraag indienden tussen 2 februari 2017 en 31 maart 2017, gaan binnenkort van start. Brede waaier aan onderzoek Onder de toegekende projecten zijn vijftien innovatieprojecten, goed voor een totaalbedrag [...]

OPZuid call levert 42 nieuwe subsidieaanvragen op

30 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 15 mei tot en met 23 juni, 17.00 uur, jl. stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder de prioriteit ‘Valorisatievermogen MKB’ (1B2). Het loket is inmiddels gesloten. Net als bij de eerste call was er veel animo: er zijn in totaal [...]

Europa versterkt Zeeland

22 juni 2017|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Europa biedt kansen voor grensprovincies als Zeeland. De onderlinge grensoverschrijdende contacten worden door Europese programma's versterkt. Niet alleen in financiële zin maar ook op het gebied van samenwerking is al veel winst voor de regio behaald. De Provincie Zeeland liet met de andere Zeeuwse overheden [...]

OPZuid-project Drone Safety Cluster in het landelijk nieuws

20 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

OPZuid-project Drone Safety Cluster staat in de schijnwerpers. Projectpartner Blue Jay is afgelopen week geïnterviewd door zowel RTL Nieuws als De Telegraaf. Aanleiding is het experiment dat Blue Jay start in een echte ziekenhuisomgeving. Door de gangen van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven vliegt de komende jaren [...]

Eerste wereldwijde fotonica conferentie in Brabant

15 juni 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De eerste wereldwijde fotonica congres vindt plaats van 14 t/m 16 juni in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers en wetenschappers van over de hele wereld komen daar bijeen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van deze technologie. Tijdens de conferentie lichten technologiebedrijven in besloten [...]

Bovengemiddelde groei vakanties naar Brabant

15 juni 2017|Geen categorie, Leisure Ontwikkel Fonds, Stimulus|

Het aantal binnenlandse vakanties in Brabant kwam in 2016 uit op ruim 2 miljoen en lag daarmee 13% hoger dan in 2015. Landelijk steeg het aantal binnenlandse vakanties in deze zelfde periode met 3,5%. Ook het aantal uitstapjes steeg in Brabant bovengemiddeld. Het aantal binnenlandse [...]

Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

18 mei 2017|Algemeen|

De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden willen meer synergie en vereenvoudiging in het toekomstig Europees cohesiebeleid. De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) moeten resultaatgericht zijn, met een scherpere focus op een kleiner aantal doelen of thema’s. Door deze prioritering en verbeterde samenhang creëert cohesiebeleid [...]

Terugblik Europa om de hoek Kijkdagen 2017

15 mei 2017|Geen categorie|

De zevende editie van de Europa om de hoek Kijkdagen ligt alweer achter ons. Wij kijken terug op twee mooie dagen waarbij prachtige projecten uit Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en ook uit de rest van Nederland hun deuren openden voor publiek. Bekijk hier de 'storify' van 12 & 13 mei. [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Noord-Brabant op 12 en 13 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei openen bedrijven in heel Nederland hun deuren tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. Daarvoor ontvangen zij geld van Europa. Ook in Noord-Brabant kunt [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Zeeland op 12 en 13 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei, tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen openen bedrijven in heel Nederland hun deuren. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. Daarvoor ontvangen zij geld van Europa. Ook in Zeeland kunt [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren in de wetenschap op 12 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 mei vindt van 10 tot 17 uur de Europa om de hoek Kijkdag plaats in Centre Céramique. Tijdens deze dag maken bezoekers kennis met een aantal projecten op het gebied van innovatieve gezondheidszorg en biomaterialen die mede mogelijk zijn gemaakt met Europese [...]

Dag van Europa

9 mei 2017|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Ook in Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op [...]

Subsidies voor 29 innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland

8 mei 2017|Geen categorie|

Tussen 1 oktober 2016 en 13 januari 2017 konden vooruitstrevende kmo’s en mkb-bedrijven voor de tweede keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2. Uiteindelijk haalden veertien projecten de selectie. CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads2 richt zich op [...]

POP3 loket gesloten

1 mei 2017|Geen categorie|

Van 6 maart tot en met 13 april 17.00 u stond het loket open voor de maatregel samenwerking voor innovaties, in het kader van EIP. Projecten konden ingediend worden voor deze maatregel die onder het POP3 programma valt. Inmiddels is het loket gesloten. Er was [...]

Kom ook naar de Europa om de hoek Kijkdagen

25 april 2017|Geen categorie|

Wist u dat drones ingezet gaan worden bij inspectie van windmolens? Dat dwarslaesies behandeld kunnen worden met stamcel therapie? Dat de biobased economy steeds dichterbij komt? En wist u dat dit bij u om de hoek gebeurt? Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei vindt [...]

Bijeenkomst ‘Van idee naar innovatie’

25 april 2017|Geen categorie|

ZLTO, Netwerk Platteland en Stimulus organiseren op vrijdag 12 mei een bijeenkomst voor en door agrariërs. Innovatiekracht is bepalend voor de toekomst van de Nederlandse agrarische sector. Maar lang niet alle innovatieprocessen slagen. Veel innovaties gaan mis, op het moment dat ze in een nieuwe [...]

Leisure Ontwikkel Fonds bij Booming Brabant

21 april 2017|Geen categorie|

Het business programma op Omroep Brabant, Booming Brabant, besteedde in de uitzending van 20 maart aandacht aan het Leisure Ontwikkel Fonds. Joost Melis (House of Leisure) zat aan tafel en vertelde over het belang van de Leisure industrie en de mogelijkheden van het fonds. De uitzending [...]

Nieuwe Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers in mei-juni 2017

20 april 2017|MIT Zuid, OPZuid 2014-2020|

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland [...]

Fonds voor vrijetijdssector Noord-Brabant gelanceerd

13 april 2017|Geen categorie|

Woensdag 12 april vond in Kaatsheuvel de officiële kick-off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) plaats. Het nieuwe fonds stimuleert innovatief vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel meer bezoekers naar onze provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden. Dit doet [...]

MIT Zuid loket geopend

11 april 2017|MIT Zuid|

Het MIT Zuid loket is dinsdag 11 april om 9.00 geopend. Via het webportal  kunt u projectaanvragen indienen voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid. De verdeelsystematiek voor de beide genoemde instrumenten is ‘first come, first serve’. Vanaf het moment dat het subsidieplafond bereikt is, sluit de regeling voor [...]

Verwachte openstelling 1B2 per mei 2017

10 april 2017|OPZuid 2014-2020|

Onlangs heeft de Stuurgroep OPZuid vergaderd over nieuwe openstellingen in 2017. De Stuurgroep geeft een zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om vanaf half mei de call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB-ondernemingen’ open te stellen. Het Comité van Toezicht vergadert hier later deze maand over. Onder [...]

Kick-Off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

6 april 2017|Leisure Ontwikkel Fonds|

Op woensdag 12 april vindt de Kick-Off plaats van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant: een nieuw stimuleringsfonds voor ondernemers met een plan voor de vrijetijdssector. Dit stimuleringsfonds verstrekt leningen om het vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant onderscheidend te versterken en daarmee meer bezoekers aan te trekken, die [...]

OP-Zuid 2007-2013 lokt 650 miljoen aan regionale investeringen uit

3 april 2017|OP-Zuid 2007-2013, Stimulus|

576 projecten, 650 miljoen aan investeringen, 5300 gecreëerde banen. Dat en nog meer is in de periode 2007-2013 gerealiseerd met het Operationeel Programma Zuid-Nederland, het Europese stimuleringsprogramma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Afgelopen week is het definitieve eindverslag goedgekeurd door de Management Autoriteit [...]

Eindverslag OP-Zuid 2007-2013 ingediend in Brussel

28 maart 2017|OP-Zuid 2007-2013, Stimulus|

Op 28 maart 2017 is het eindverslag OP-Zuid 2007-2013 ingediend bij de Europese Commissie. We kunnen terugkijken op een zeer succesvol programma met een boven verwachting groot hefboom effect. Bent u geïnteresseerd? In de publiekssamenvatting hebben wij de belangrijkste feiten voor u gebundeld. Publieksversie Eindverslag [...]

Veilig achter het stuur dankzij grensoverschrijdende samenwerking

24 maart 2017|Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA CrossRoads2 project|

Betrouwbare informatie over files, weersomstandigheden en verkeersongelukken: menig automobilist zal er oren naar hebben. Of wat dacht u van een app die waarschuwt als u achter het stuur in slaap dreigt te vallen? Beijer Automotive en Be-Mobile combineren hun kennis en kunde om slimme waarschuwingssystemen [...]

Meer dan 700 bedrijven kennen CrossRoads2, jij ook?

24 maart 2017|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, Stimulus|

De vaart zit er goed in bij het Interreg-project CrossRoads2. Meer dan zevenhonderd bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland vroegen en/of kregen informatie over dit grensoverschrijdende innovatieprogramma. Het is nu afwachten of het aantal subsidieaanvragen even talrijk zal zijn. CrossRoads2 – een project binnen het Europese [...]

De Laarhoeve: een antwoord op voedsel- én talentverspilling

17 maart 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Netwerk Platteland schreef een mooi artikel over het POP3-project “Productinnovatie Streekproducten Brabant”. Het project richt zich op het verwerken van tweede klasse groenten, fruit en eieren met de inzet van mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Op Ontwikkelboerderij de Laarhoeve wordt daartoe een [...]

OPZuid call levert 35 nieuwe subsidieaanvragen op

9 maart 2017|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Van 9 januari tot en met 1 maart jl. stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Versterking van het innovatiesysteem’ (1B1) en de tweede oproep voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Koolstofarme economie’ (4F). Het loket is inmiddels gesloten. Net als [...]

CrossRoads2: eerste projecten goedgekeurd

3 maart 2017|Geen categorie|

Tussen 30 juli en 30 september 2016 konden vooruitstrevende bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland voor het eerst een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2. Vijf projecten haalden de selectie. CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads2 richt zich op kmo’s [...]

MIT Zuid 2017 in april van start

23 februari 2017|MIT Zuid, Stimulus|

Eind 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin zij samen met het Ministerie van Economische Zaken, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe [...]

Reminder POP3 openstellingen

16 februari 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Momenteel kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant. Maandag 20 februari 2017 opent ook de maatregel ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen water’. Openstellingen Meer informatie over de maatregelen die nu opengesteld zijn vindt u op de [...]

Versoepeling voorwaarden huidige POP-openstellingen

9 februari 2017|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Op 31 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde Wijzigingsregeling POP3 Brabant vastgesteld. In deze wijzigingsregeling zijn enkele maatregelen genomen gericht op het versoepelen van enkele voorwaarden en het verbeteren van de klantvriendelijkheid van de huidige openstellingen. De wijzigingsregeling treedt met terugwerkende kracht [...]

Gezocht: innovatieve bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland

7 februari 2017|Algemeen, Stimulus|

Tussen 2 februari en 31 maart 2017 kunnen innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een subsidieaanvraag indienen bij CrossRoads.2 Het Europese project wil de grensregio een economische boost geven door technologische en grensoverschrijdende innovatie te stimuleren. CrossRoads2 past binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het [...]

Aanvragen POP3 subsidie via Stimulus

19 januari 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf 23 januari a.s. kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant. Projectaanvraag via webportal Stimulus Programmamanagement Het indienen van de aanvraag verloopt vanaf 2017 direct via Stimulus Programmamanagement in plaats van via RVO.nl. [...]

Regeling MIT Zuid 2016 succesvol voor MKB innovatiekracht & openstellingsdata MIT Zuid 2017 bekend

17 januari 2017|MIT Zuid, Stimulus|

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2016 opnieuw samen de MIT Zuid regeling open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Naast de bijdrage vanuit de provincies, levert het Rijk cofinanciering. Maar liefst 112 projecten zijn goedgekeurd, wat betekent dat het Zuid-Nederlandse [...]

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt drie nieuwe projecten goed

12 januari 2017|Algemeen, Interreg VA, Stimulus|

Triple F richt zich op het creëren van nieuwe toepassingen voor reststromen om voedselverspilling tegen te gaan. Nano4Sports wil de sportsector vernieuwen door gebruik te maken van geavanceerde technologieën. Entomospeed onderzoekt de opschaling van insectenkweek om toepassingen van eetbare insecten mogelijk te maken. Met deze [...]

Nieuwe subsidiekansen voor ontwikkeling Brabantse platteland

13 december 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling wordt binnen enkele dagen gepubliceerd in het provinciaal blad. Dit betekent dat Brabantse agrariërs, maar ook [...]

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw twee projecten goed

12 december 2016|Interreg VA, Stimulus|

‘SYN-ERGIE’ richt haar pijlen op het verbeteren van goederentransport op de drukke as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ zorgt voor een naadloze verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de biobased economy, een topcluster voor innovatie in de grensregio. Met deze goedkeuring investeert Interreg, inclusief [...]

1,3 miljoen euro voor Zeeuwse innovaties

5 december 2016|MIT Zuid, Stimulus|

(Bron: PZC, d.d. 25-11-2016) MIDDELBURG - Zeven van elf ingediende Zeeuwse projecten krijgen geld uit de innovatieregeling MIT Zuid. In totaal gaat het om 1,3 miljoen euro subsidie voor onderzoek en ontwikkeling. De helft van dat geld komt van het Rijk, de andere helft legt [...]

Subsidie voor jonge landbouwers in Noord-Brabant

28 november 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt per 1 december 2016 een bedrag van 560.000 euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf. De agrarische sector vergrijst en het [...]

Nieuwe openstelling OPZuid in januari 2017

24 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid) wordt per 9 januari 2017 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Reden dat deze openstelling zo snel volgt op de vorige, is dat er bij de Zeeuwse, Limburgse en Brabantse [...]

Comité van Toezicht OPZuid positief over nieuwe calls

10 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 heeft op 8 november 2016 het advies van de Stuurgroep overgenomen om de Management Autoriteit Zuid-Nederland te adviseren het programma opnieuw open te stellen voor de prioriteiten 1B1 “Versterking innovatiesysteem” (€10 mln EFRO) en 4F "Koolstofarme economie" (€ 10 [...]

Centrale locatie Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend

10 november 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

(Bron: World Class Maintenance, d.d. 04-11-2016) Nieuwe mijlpaal voor het project Fieldlab CAMPIONE over innovatief onderhoud in de procesindustrie Op 4 november is de centrale fysieke locatie van het Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend in het Gate2 gebouw in Gilze Rijen. Door een druk op de [...]

CrossRoads2 is op zoek naar innovatieve Nederlandse en Vlaamse projectideeën!

7 november 2016|Interreg VA, Stimulus|

In maart 2016 is het CrossRoads2 project goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium, geleid door de Stichting CrossRoads2. Overige partners in dit consortium zijn de BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, [...]

Terugblik voorlichtingsbijeenkomsten 3e oproep Interreg Vlaanderen-Nederland

27 oktober 2016|Interreg VA, Interreg VA Brabant, Stimulus|

Op 22 september jl. is de derde call geopend voor projectaanmeldingen binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Tot 13 januari 2017 kunt u weer een beroep doen op subsidie voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Voorlichting Interreg Vlaanderen - Nederland is [...]

Samen verder met Interreg Euregio Maas-Rijn

18 oktober 2016|Algemeen, Interreg VA, Stimulus|

De Management Autoriteiten van de Interreg IV-A en V-A programma’s Euregio Maas-Rijn nodigen u van harte uit voor het event ‘Samen verder met Interreg EMR’ op 24 november 2016 van 13:30 tot 18:00 uur in het MECC te Maastricht. Een event dat vooral in het [...]

CrossRoads laureaat van de RegioStars Awards

17 oktober 2016|Interreg VA, Interreg VA CrossRoads2 project, Stimulus|

Op 11 oktober 2016 vond in Brussel tijdens de “European Week of Regions and Cities” de prijsuitreiking voor de RegioStars Awards plaats. Met deze prijs zet de Europese Commissie innovatieve en succesvolle projecten in Europese regionale ontwikkeling in de spotlights. Een onafhankelijke jury riep, na evaluatie [...]

Met behulp van EFRO 18.000 banen gecreëerd

11 oktober 2016|OP-Zuid 2007-2013, Stimulus|

Bron: ANP/Nu.nl Investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben in de periode 2007-2013 meer dan 18.000 banen gecreëerd in Nederland. Het hielp via 3700 projecten tal van bedrijven om financiering te vinden en bood steun aan 6000 beginnende ondernemingen. Ook werden 550 onderzoeksprojecten [...]

‘Innovatie op alle fronten’: ondernemers grijpen hun kans

6 oktober 2016|Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Stimulus|

Op 22 september vond ‘Innovatie op alle fronten’ plaats in de Bio Base Europe Pilot Plant te Gent. We kijken terug op een geslaagd event waarbij ondernemers de kans werd geboden om specifieke vragen te stellen aan betrokkenen van CrossRoads 2, CrossCare en Link2Innovate. Het volledige beeldverslag vindt u hier. Bent u ondernemer [...]

EU-programma’s leveren Brabant € 165 miljoen op

29 september 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant, Stimulus|

Schoner vervoer dankzij auto’s op waterstof, duurzamere landbouw door precisiebemesting en meer succesvolle innovatieve startende bedrijven in fotonica en nanotechnologie: 377 programma’s versterkten met geld van de Europese Unie de Brabantse economie. Alleen al tijdens de huidige programmaperiode, die nu anderhalf jaar duurt, ontving de [...]

Informatie over Europese subsidies op Vakbeurs Energie

22 september 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

Van 4 t/m 6 oktober vindt in de Brabanthallen in Den Bosch de Vakbeurs Energie plaats. Hét live B2B-platform gericht op duurzame energieopwekking en -besparing.  Omdat in Noord-Brabant duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap en samenwerking hand in hand gaan, hebben de vijf grootste Brabantse steden en de [...]

Interreg oproep 3: nieuwe kansen voor grensoverschrijdende samenwerking

22 september 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lanceren vandaag de derde oproep voor projecten in het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Timing U hebt tot 13 januari 2017 [...]

Samenwerken over de grens met behulp van Europese subsidie?

20 september 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, Stimulus|

Binnenkort kunt u weer een beroep doen op subsidie voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Op 22 september wordt het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 opnieuw opengesteld. Voorlichting Interreg Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland [...]

Drie nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

8 september 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, Stimulus|

Op 7 september keurde Interreg Vlaanderen-Nederland drie nieuwe projecten goed. 'Natuurlijk groen als grondstof' richt zich op de opstart van een kringloopeconomie rond groene reststromen. Bij ‘SKiN-HUID’ en ‘PRosPERoS’ ligt de focus op (zorg)innovatie. 'SKiN-HUID' ontwikkelt een kankertherapie tegen huidtumoren en ‘PRosPERoS’ zal op maat [...]

Eerste openstelling CrossRoads2 van 1 augustus t/m 30 september

1 augustus 2016|Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Stimulus|

Het loket voor subsidieaanvragen binnen het CrossRoads2-project is geopend van 1 augustus t/m 30 september 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Zij dienen uiterlijk op 30 september 17:00 uur, volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. Voor deze eerste [...]

Zes nieuwe projecten van start binnen Interreg Vlaanderen-Nederland

1 augustus 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

Op 29 juli keurde Interreg Vlaanderen-Nederland maar liefst zes nieuwe projecten goed. ‘Leve(n) de Bodem’, ‘EnergyEfficiency (EnEf)’ en ‘CO2 voor energie opslag (EnOp)’ zijn de laatste drie projecten die zich aandienden voor oproep 1. ‘EnEf’ en ‘EnOp’ werken aan baanbrekende innovaties op vlak van energie, [...]

MIT Zuid en OP-Zuid in de Zeeuwse pers

26 juli 2016|MIT Zuid, OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Gisteren en vorige week zijn er 2 artikelen in de PZC verschenen over MIT Zuid (de toekenning van MIT Zuid subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken aan Zeeuwse bedrijven) en OP-Zuid (de succesvolle afronding van het programma 2007-2013): PZC OP-Zuid PZC MIT Op de foto: Jan-Willem Mol, Applied Instruments Vlissingen, één [...]

Europese programma’s leveren Zuid-Nederland 700 miljoen op

18 juli 2016|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

In de periode 2007-2013 is dankzij Europese programma’s een investeringsimpuls van € 700 miljoen in Zuid-Nederland gerealiseerd. Hiervan is € 487 miljoen afkomstig van Europa, Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De overige € 213 miljoen bestaat uit private bijdragen. Met het geld werden innovaties en regionale ontwikkeling mogelijk [...]

CrossRoads1: het beste project in Europa?

18 juli 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

Omdat CrossRoads1 in Interreg IV erg succesvol was, heeft het programmasecretariaat van Interreg Vlaanderen-Nederland dit project aangemeld voor de RegioStars Award 2016. Het dingt mee in de categorie Smart growth: Emerging opportunities in the global economy. CrossRoads1 stimuleerde innovatiesamenwerking tussen productiebedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstelllingen in de grensregio. De focus lag [...]

Openstelling MIT Zuid R&D-samenwerkingsprojecten van 5 juli t/m 1 september 2016

27 juni 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op 5 juli a.s. gaat het loket open voor indiening van aanvragen in het kader van het MIT Zuid instrument R&D-samenwerkingsprojecten. Voor deze openstelling is ruim 7,4 miljoen subsidie beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 1 september 2016 via de digitale webportal. [...]

CrossRoads2 is op zoek naar innovatieve Nederlandse en Vlaamse project ideeën

27 juni 2016|Geen categorie|

In april 2016 is het CrossRoads2 project goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium geleid door de stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads. Partners hierin zijn de BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, [...]

Save the date 22 september 2016 – Innovatie op alle fronten

23 juni 2016|Algemeen, Stimulus|

Naam event: "Innovatie op alle fronten" Onderwerp: subsidiemogelijkheden voor Vlaamse en Nederlandse ondernemingen met innovatieplannen Datum: 22 september 2016 Tijd: 15u30 Locatie: Bio Base Europe Pilot Plant - Gent Met Innovatie op alle fronten wil Interreg Vlaanderen-Nederland in samenwerking met de projecten CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate ondernemers informeren over [...]

Publiekssamenvatting OPZuid jaarverslag 2015 nu beschikbaar

7 juni 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Hierbij presenteren wij u de publiekssamenvatting van het jaarverslag OPZuid 2015. Het is het eerste verslag in de programmaperiode 2014-2020. Beknopter en daarmee toegankelijker dan voorheen en voor het eerst ook beschikbaar in een interactieve digitale versie. Deze publiekssamenvatting is een korte weergave van de activiteiten en [...]

Provincies stimuleren gezamenlijk MKB-innovaties

31 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Op de foto de gedeputeerden Pauli, Beurskens en De Reu (plaatsvervanger gedeputeerde De Bat) Noord-Brabant, Zeeland en Limburg blijven samenwerken om innovatie  binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) uit de topsectoren, verder te stimuleren. Dit hebben de drie verantwoordelijke gedeputeerden op 27 mei op het [...]

Uitnodiging Roadshow MIT R&D-samenwerkingsprojecten Eindhoven

26 mei 2016|Algemeen, MIT Zuid, Stimulus|

Op 5 juli 2016 opent de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) voor R&D-samenwerkingsprojecten. Bent u van plan om een aanvraag in te dienen? Kom dan naar de Roadshow! De Kamer van Koophandel en RVO.nl organiseren op 9 juni a.s. in Eindhoven een voorlichtingsbijeenkomst over het MIT-instrument [...]

Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-regeling

12 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

De openstelling van de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van het MIT Zuid heeft geleid tot enorme belangstelling bij het innovatieve MKB. Het e-loket ging op 10 mei open en direct liep het storm. Er werden diezelfde dag in totaal 246 aanvragen ingediend, waarvan [...]

Loket MIT-Zuid Haalbaarheid en Innovatieadvies gesloten

12 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Door de grote belangstelling voor de MIT-instrumenten Haalbaarheid en Innovatieadvies is het subsidieplafond naar verwachting op 10 mei 2016 overschreden. Daarom is de openstelling van beide instrumenten met ingang van 11 mei 2016 gesloten, waarmee het materieel onmogelijk is om nog een subsidieaanvraag in te [...]

Oplossing voor problemen bij indiening MIT Zuid aanvraag

10 mei 2016|MIT Zuid, Stimulus|

Door de overweldigende belangstelling  voor de openstelling van de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid in het kader van het MIT Zuid is de digitale webportal vannacht en vanochtend overbelast geraakt. Ook op dit moment werkt het systeem mogelijk nog niet optimaal waardoor aanvragen niet via de [...]

Dag van Europa

9 mei 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

De Dag van Europa (of Europadag) wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie [...]

Kom naar de Europa om de hoek Kijkdagen bij u in de buurt!

4 mei 2016|Geen categorie, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Bent u benieuwd wat er in uw regio gebeurt met Europese subsidies? Kom dan tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen op 13 en 14 mei eens een kijkje nemen bij bedrijven en kennisinstellingen bij u in de buurt, die met behulp van Europese subsidies [...]

Drie nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

28 april 2016|Stimulus|

Op 26 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland ‘Waterstofregio 2.0’, ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ en ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 19.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 8.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In ‘Waterstofregio 2.0’ [...]

Kijkdagen Europa om de Hoek Zuid-Nederland

26 april 2016|Stimulus|

Binnenkort zijn de kijkdagen van Europa om de hoek. Deze dagen geven de mogelijkheid om een dagje te komen kijken bij projecten die door Europa en andere partijen gefinancierd worden. Nu is de kans om bij de vaak gesloten projecten en innovaties binnen te kijken. [...]

Goedkeuring Crossroads2

26 april 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

April 2016 is het CrossRoads2 programma goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium geleid door de stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads. Partners hierin zijn de BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum [...]

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers gesloten

18 april 2016|POP-Brabant|

Vrijdag 15 april was de laatste dag dat aanvragen voor POP3: Jonge landbouwers – Noord-Brabant konden worden ingediend. Tijdens de openstelling zijn 18 aanvragen voor trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten, 81 aanvragen voor subsidie voor precisiebemesting en 12 aanvragen voor samenwerking [...]

Europa om de hoek Kijkdagen 13 en 14 mei

12 april 2016|Algemeen, OPZuid 2014-2020, Stimulus|

Wat gebeurt er in Nederland met Europees geld? Hoe rijdt een auto op waterstof, waarom werkt het ene medicijn wel en het andere niet en hoe ziet het ei van de toekomst eruit? Ontdek het tijdens de ‘Europa om de Hoek Kijkdagen’ op 13 en [...]

Voorbereiding MIT Zuid 2016

21 maart 2016|Geen categorie|

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de openstelling van het MIT Zuid in 2016. Medio april 2016 is de MIT Zuid-webportal operationeel om uw aanvraag alvast voor te bereiden. Onder ‘Aanvragen’ kunt u een exemplaar van het aanvraagformulier downloaden, waarin de vragen [...]

Vier nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

15 maart 2016|Algemeen, Interreg VA Brabant|

Op 14 maart keurde Interreg Vlaanderen-Nederland, het Europees subsidieprogramma voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, vier nieuwe projecten goed. Voor maar liefst 25 miljoen euro - cofinanciering inclusief - wordt grensoverschrijdende innovatie gestimuleerd. Dit via een tweede editie van ‘Crossroads’ (19 miljoen) en het project ‘BIO-HArT' (6 miljoen). [...]

MIT Zuid 2016 goedgekeurd

10 maart 2016|Geen categorie, MIT Zuid, Stimulus|

Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de Eerste wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 d.d. 08-03-2016 (MIT Zuid 2016) goedgekeurd. Doel De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie [...]

Interreg-project “PV OpMaat” van start

1 maart 2016|Geen categorie|

Een regionaal consortium van acht kennisinstellingen en een groot aantal bedrijven start een samenwerkingsproject met een budget van 7 miljoen euro om integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, esthetischer én goedkoper te maken. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg [...]

Steun voor jonge landbouwers in Brabant

25 februari 2016|Algemeen, POP-Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt per 1 maart 2016 een bedrag van 1,12 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en vernieuwing van hun bedrijf. De agrarische sector vergrijst [...]

Twee nieuwe projecten met Noord-Brabantse partners van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

10 februari 2016|Interreg VA Brabant, Stimulus|

CrossCare en Link2innovate stimuleren concrete innovaties door kleine en middelgrote ondernemingen Op 9 februari keurde Interreg Vlaanderen-Nederland twee projecten goed die inzetten op innovatie en zelf als matchmaker aan de slag gaan. Beide projecten ondersteunen ondernemers in onderzoek en experimentele ontwikkeling zodat nieuwe producten of [...]

MIT Zuid 2016: openstellingsdata

20 januari 2016|Algemeen, MIT Zuid|

Voor 'Innovatieadvies' en 'Haalbaarheid' van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first come first serve (let op: update zie hieronder) Voor 'R&D samenwerking' van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering. Deze procedure stelt tevens aanvragers die hun aanvraag vandaag [...]

MIT Zuid 2015 regeling groot succes

20 januari 2016|MIT Zuid, Stimulus|

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2015 samen de MIT Zuid-regeling opgesteld om innovatie in Zuid-Nederland te stimuleren. Het is voor het eerst dat de MIT-regeling landsdelig uitgevoerd wordt en dat externe deskundigheid betrokken wordt bij de projectselectie. Het ministerie van Economische Zaken [...]

Regionale economische samenwerking werpt vruchten af

11 januari 2016|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

In 2015 is 21,5 miljoen OPZuid-subsidie toegekend aan innovatie. De regionale economische samenwerking in Zuid-Nederland neemt in hoog tempo toe. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) die de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gezamenlijk opgesteld hebben, wordt omarmd. Op Zuid-Nederlandse schaal zijn het afgelopen [...]

Boost voor samenwerking over de grens

17 december 2015|Algemeen, Interreg VA Brabant, Stimulus|

Op 16 december keurde Interreg Vlaanderen-Nederland de eerste vijf Brabantse projecten goed. Met deze goedkeuring investeert het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een bedrag van 15,3 miljoen euro en de provincie Noord-Brabant ruim 2 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar liefst vijf Brabantse projecten [...]

Stimulus loket voor Noord-Brabantse Interreg cofinanciering

30 november 2015|Algemeen, Interreg VA Brabant|

De provincie Noord-Brabant biedt de mogelijkheid om de business case van een Interreg A-project sluitend te maken door het voorzien van cofinanciering. Dit geldt voor projecten die bijdragen aan de economische structuurversterking van Noord-Brabant. Het aanvragen van provinciale cofinanciering maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraagprocedure [...]

Aandachtspunten indienen aanvraag

26 november 2015|Algemeen, POP-Brabant, Stimulus|

Vrijdag 11 december sluiten de huidige drie openstellingen POP3 om 23:59 uur. De volgende praktische aandachtspunten zijn van belang  bij het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van POP3 Brabant: Meerdere aanvragen indienen Check op volledigheid Registratie intermediair Samenwerkingsverbanden Zie FAQ’s of neem contact op [...]

POP3 Brabant van start!

9 november 2015|POP-Brabant, Stimulus|

Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor: Kennisoverdracht bodem & water op landbouwbedrijven Innovaties voor precisiebemesting Samenwerking voor innovaties - testfaciliteiten Voor alle drie de openstellingen geldt dat u tot en met 11 december 2015 een aanvraag voor subsidie kunt indienen. De drie [...]

Eerste prijs voor Europa om de hoek Kijkdagen!

26 oktober 2015|Geen categorie|

Het Comité van de Regio’s heeft op 21 oktober jl. de eerste prijs in het kader van de European Public Communication Award 2015 toegekend aan de Nederlandse Europa om de hoek Kijkdagen. De Europa om de hoek Kijkdagen is een jaarlijks evenement dat de managementautoriteiten van [...]

Toekomst MIT Zuid

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het budget dat in 2015 beschikbaar was voor MIT Zuid, is in twee openstellingen (calls) volledig benut. Het programma zal in 2016 worden voortgezet. Op dit moment wordt door Gedeputeerde Staten van de drie Zuid-Nederlandse provincies nagedacht over de vorm waarin het nieuwe MIT Zuid [...]

Voortgang call ‘R&D samenwerkingsprojecten’

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 1 september is het loket voor het instrument ‘R&D samenwerkingsprojecten’ gesloten. Er zijn 61 subsidieaanvragen ingediend die onder dit instrument vallen, waaronder 41 uit Noord-Brabant, 10 uit Limburg en [...]

Afwikkeling call ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’

21 oktober 2015|MIT Zuid, Stimulus|

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 21 mei is het loket voor de instrumenten ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’ gesloten in verband met het bereiken van het subsidieplafond op 20 mei. Er zijn 88 subsidieaanvragen ingediend waarvan [...]

Getijdeninstallatie in Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd

28 september 2015|OP-Zuid 2007-2013, Stimulus|

Tocardo Tidal Turbines, ontwerper en producent van getijden en vrijstaande waterkracht turbines en Huisman, ontwerper, bouwer en financiële sponsor van de ophangconstructie van de turbines hebben op 25 september jl. vijf getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd voor het opwekken van schone energie. Het gaat om [...]

Informatiebijeenkomsten precisiebemesting vanaf medio oktober

28 september 2015|POP-Brabant, Stimulus|

Vanaf medio oktober wordt een viertal regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd over de subsidieregeling voor precisiebemesting. Deze regeling is onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant). Tijdens de informatiebijeenkomst worden korte presentaties gegeven over precisiebemesting en de subsidieregeling. Ook wordt er de mogelijkheid [...]

Zuid-Nederlandse innovatiestrategie vergroot slagkracht regio

24 september 2015|OPZuid 2014-2020, Stimulus|

De regionale innovatiestrategie voor slimme specialisatie (RIS3) wordt in Zuid-Nederland omarmd en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Voorzitter van het Comité van Toezicht OPZuid, de heer Drs. Theo Bovens, vertelt hierover in het Panorama Magazine van de Europese Commissie. Een verhaal over regionale economische samenwerking tussen [...]

Formeel startschot Interreg V Vlaanderen-Nederland

22 september 2015|Geen categorie|

Op 16 september is, door formele ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst, Interreg V Vlaanderen-Nederland officieel van start gegaan. De betrokken Vlaamse en Nederlandse overheden en provinciebesturen zetten samen met de Europese Commissie de schouders stevig onder het subsidieprogramma. Tijdens de vorige periode 2007-2013 realiseerde Interreg 69 [...]

POP3 Brabant van start per 2 november

17 september 2015|POP-Brabant|

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Brabant (POP3 Brabant) gaat per 2 november 2015 open. De drie eerste tenders op het gebied van innovatie en verduurzaming van het platteland betreffen een bedrag van in totaal € 7,3 miljoen. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend binnen de tenderperiode van [...]

Nieuwe openstelling OPZuid 1B1 per 1 november

17 september 2015|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) wordt per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 november tot [...]

Openstelling OPZuid 1B3 en 4F per 1 oktober

23 juli 2015|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Per 1 oktober 2015 wordt het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B3 en 4F. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 november 2015 via de EFRO-webportal. Er wordt gewerkt met [...]

Kansen voor Europese samenwerking: Interreg Europe programma opengesteld

25 juni 2015|Algemeen|

Op 22 juni is de eerste call opengesteld voor het Interreg Europe programma. Dit is het Europees programma waarmee samenwerking tussen regio’s in Europa wordt gestimuleerd. Onder Interreg Europe vallen alle 28 landen die tot de EU behoren, maar ook Zwitserland en Noorwegen kunnen meedoen. [...]

Tweede call Interreg Vlaanderen-Nederland

22 juni 2015|Algemeen|

Interreg Vlaanderen-Nederland, het Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd aan de Vlaams-Nederlandse grens, lanceerde op 4 juni haar tweede oproep voor projecten. Het programma wil daarmee 27,5 miljoen euro investeren in Vlaams-Nederlandse projecten. In november 2014 werd het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland gelanceerd. [...]

Presentaties en films POP3 startbijeenkomst gepubliceerd

16 juni 2015|Geen categorie|

De POP3 Startbijeenkomst medio april was een groot succes. De belangstelling was groot en er is veel informatie gedeeld. De presentaties en films die vertoond zijn, zijn te vinden op deze website onder Documenten. Alle deelnemers aan de startbijeenkomst ontvangen binnenkort een nieuwsbrief met verdere informatie. [...]

9 mei Dag van Europa

9 mei 2015|Algemeen, Geen categorie, OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020|

Wie in zijn agenda of op een kalender bij 9 mei 'Dag van Europa' ziet staan, zal zich waarschijnlijk afvragen wat er dan op die negende mei gebeurd is. Er zijn namelijk maar weinig Europese burgers die weten dat op 9 mei 1950 de aanzet [...]

Openstelling MIT Zuid van 19 mei tot en met 1 september 2015

5 mei 2015|Algemeen|

Het MIT Zuid wordt opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Voor de instrumenten 'Innovatieadviesproject' en 'Haalbaarheidsproject' is de openstelling ‘first-come, first-serve’. Vanaf het moment dat het subsidieplafond bereikt is, sluit de regeling voor deze instrumenten. De openstelling voor de 'R&D samenwerkingsprojecten' [...]

Op zoek naar Europa in Limburg

5 mei 2015|Algemeen|

In het kader van de Europa om de hoek Kijkdagen op 8, 9 en 10 mei zijn in Limburg aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag diverse projecten te bezoeken. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van Innovatieve software voor mobiliteitsvraagstukken door Mezuro uit Sittard, of de herontwikkeling van de haven [...]

Welke projecten in Zuid-Nederland doen mee aan de Kijkdagen?

5 mei 2015|Algemeen, OP-Zuid 2007-2013|

Op 8, 9 en 10 mei vinden de jaarlijkse Europa om de hoek Kijkdagen plaats. In Nederland zijn dan meer dan 75 Europese projecten open voor het publiek. Het gaat om projecten die laten zien hoe Europa samenwerkt met de Nederlandse overheid, provincies, het bedrijfsleven [...]

Nieuwe MIT-regeling: Verbeterde steun voor groter aantal innovatieve mkb’ers

16 april 2015|Algemeen|

Met behulp van de nieuwe MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) kunnen ondernemers dit jaar nog eenvoudiger innovatiesteun aanvragen. Zij krijgen met minder verschillende regels te maken en hebben zo een grotere slagingskans om te innoveren.  Circa 2600 ondernemers zullen in 2015 profiteren van deelname aan innovatieve [...]

Cofinanciering provincie Noord-Brabant voor OPZuid-projecten

14 april 2015|Geen categorie|

Middels de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant stelt de provincie Noord-Brabant in totaal € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor de cofinanciering van OPZuid-projecten. Aanvragen voor projecten die passen binnen het onderdeel Versterking innovatiesysteem, kunnen worden ingediend voor cofinanciering vanuit zowel het OPZuid (max. [...]

RIS3 Innovatieprogramma’s triple helix

10 maart 2015|Algemeen, OPZuid 2014-2020|

Voor de realisatie van het OPZuid 2014-2020 zijn de Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3) en haar onderleggers een belangrijke drager. In het kader van de programmatische uitwerking van deze RIS3 hebben Strategic Board Delta Region en Brainport met partners intensief samengewerkt om te [...]

Nieuwe website Stimulus Programmamanagement

1 maart 2015|Algemeen|

Met trots presenteren we u onze nieuwe website. Hier vindt u alle informatie over de subsidieprogramma’s die wij uitvoeren en wijzen wij u graag de weg naar andere subsidiekansen. Bovendien kunt u binnenkort via de webportals die aan deze site gekoppeld zijn uw projectaanvraag voor OPZuid 2014-2020 [...]

Openstelling OPZuid per 1 april 2015

27 februari 2015|OPZuid 2014-2020|

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) gaat per 1 april dit jaar open. De twee tenders op het gebied van innovatiebevordering betreffen een bedrag van in totaal 20 miljoen euro. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 april 2015 tot en met 30 [...]

Voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid in maart 2015

9 december 2014|OPZuid 2014-2020|

De provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben in samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma opgesteld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven: het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid). Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor [...]

OPZuid 2014-2020 officieel goedgekeurd door Europese Commissie

9 december 2014|OPZuid 2014-2020|

De Europese Commissie heeft  het OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland definitief goedgekeurd. Eerder dit jaar hebben de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het Rijk een programmavoorstel  ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met de goedkeuring is zekerheid verkregen dat Europa voor de [...]

Eigen YouTube-kanaal Stimulus

20 november 2014|Algemeen|

Stimulus Programmamanagement heeft voortaan een eigen YouTube-kanaal: StimulusTV. Hierop willen we graag laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van Europese subsidies. Daarom zijn we op zoek naar filmpjes en videoverslagen van projecten die subsidie hebben ontvangen uit Europese programma's. Beschikt u over een [...]

OPZuid 2014-2020 van start

29 oktober 2014|OPZuid 2014-2020|

In het bijzijn van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, is op woensdag 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor het nieuwe OPZuid 2014-2020. Een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, wat subsidiemogelijkheden biedt voor activiteiten op het gebied van innovatiebevordering en de [...]

Europese Commissie akkoord met Nederlandse EFRO-plannen

22 augustus 2014|OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020|

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van [...]

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier