Biobased Network (BIK)

Het Biobased-netwerk is een samenwerking van applicatiecentra: facilitaire centra waar innoverende bedrijven van alle soorten, maten en ervaringen hun ideeën kunnen ontwikkelen tot werkende prototypes en deze kunnen toetsen aan de nieuwste technologische en marktinzichten. Het Biobased-netwerk is het resultaat van een project, genaamd “Biobased Infrastructure for Knowledge”. Het doel van het BIK-project is het professionaliseren en versterken van de positionering van de huidige biobased applicatiecentra in Zuid Nederland. Deze spelen een grote rol in de begeleiding van het MKB bij biobased innovatietrajecten. Een applicatiecentrum is een ontwikkelwerkplaats voor onderzoekers, studenten en professionals. Het BIK-project liep van 2015 tot begin 2018 en werd gecoördineerd door het Centre of Expertise Biobased Economy en gesteund door de Europese Unie (EFRO OP Zuid). In twee jaar tijd wordt de bestaande infrastructuur van applicatiecentra verbeterd tot een internationaal onderscheidend, samenwerkend en open innovatiesysteem voor het MKB in de biobased ketens.

Binnen dit project werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de alle drie de Zuid-Nederlandse provincies nauw samen. Lijst van deelnemers: Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) te Breda, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) te Geleen, Green Chemistry Campus (GCC) te Bergen op Zoom, Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) te Bergen op Zoom, Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) te Raamsdonkveer, Rusthoeve, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum te Colijnsplaat.

De belangrijkste resultaten van het project zijn:

Multidisciplinaire diensten
De business-ontwikkelaars van de applicatiecentra en ontwikkelingsmaatschappijen hebben grondig kennis genomen van de diensten en faciliteiten in de verschillende centra.

Kwaliteit van uitvoering
De centra ondersteunen elkaar door uitwisseling van nieuw ontwikkelde en bestaande procesprotocollen.

Intake
De centra hebben een gestandaardiseerde intakeprocedure ontwikkeld.

Verbeterde faciliteiten
Tijdens het project hebben de centra geïnvesteerd in het verbeteren van hun faciliteiten.

Communicatie en kennisuitwisseling
De centra spannen zich in om hun communicatie op elkaar af te stemmen.

 

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Projectlocatie

TILBURG

Startdatum:

01-10-2015

Einddatum:

01-07-2018

Begunstigde:

Begunstigde:

Stichting Avans

Adres:

Professor Cobbenhagenlaan 13
TILBURG,
Nederland

Partner(s):

Stichting Avans; 2. Stichting BAC; 3. Millvision; 4. Green Chemistry Campus; 5. Chemelot Innovation and Learning BV; 6. Stichting ter expl. vd proefboerderij Rusthoeve; 7. BOM Business Developm. & Foreign Investm. BV; 8. NV REWIN West-Brabant; 9. NV Economische Impuls Zeeland

Financiering

EU (EFRO)

€ 484.984

Noord-Brabant:

€ 184.820

Limburg:

€ 14.035

Overig:

€ 560.493

Totaal publiek:

€ 560.493

Totaal privaat:

€ 346.297

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.391.774

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier