Biobased Network (BIK)

Het Biobased-netwerk is een samenwerking van applicatiecentra: facilitaire centra waar innoverende bedrijven van alle soorten, maten en ervaringen hun ideeën kunnen ontwikkelen tot werkende prototypes en deze kunnen toetsen aan de nieuwste technologische en marktinzichten. Het Biobased-netwerk is het resultaat van een project, genaamd “Biobased Infrastructure for Knowledge”. Het doel van het BIK-project is het professionaliseren en versterken van de positionering van de huidige biobased applicatiecentra in Zuid Nederland. Deze spelen een grote rol in de begeleiding van het MKB bij biobased innovatietrajecten. Een applicatiecentrum is een ontwikkelwerkplaats voor onderzoekers, studenten en professionals. Het BIK-project liep van 2015 tot begin 2018 en werd gecoördineerd door het Centre of Expertise Biobased Economy en gesteund door de Europese Unie (EFRO OP Zuid). In twee jaar tijd wordt de bestaande infrastructuur van applicatiecentra verbeterd tot een internationaal onderscheidend, samenwerkend en open innovatiesysteem voor het MKB in de biobased ketens.

Binnen dit project werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de alle drie de Zuid-Nederlandse provincies nauw samen. Lijst van deelnemers: Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) te Breda, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) te Geleen, Green Chemistry Campus (GCC) te Bergen op Zoom, Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) te Bergen op Zoom, Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) te Raamsdonkveer, Rusthoeve, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum te Colijnsplaat.

De belangrijkste resultaten van het project zijn:

Multidisciplinaire diensten
De business-ontwikkelaars van de applicatiecentra en ontwikkelingsmaatschappijen hebben grondig kennis genomen van de diensten en faciliteiten in de verschillende centra.

Kwaliteit van uitvoering
De centra ondersteunen elkaar door uitwisseling van nieuw ontwikkelde en bestaande procesprotocollen.

Intake
De centra hebben een gestandaardiseerde intakeprocedure ontwikkeld.

Verbeterde faciliteiten
Tijdens het project hebben de centra geïnvesteerd in het verbeteren van hun faciliteiten.

Communicatie en kennisuitwisseling
De centra spannen zich in om hun communicatie op elkaar af te stemmen.

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
01-10-2015
Einddatum:
01-07-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Avans
Adres:
Professor Cobbenhagenlaan 13
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Stichting Avans; 2. Stichting BAC; 3. Millvision; 4. Green Chemistry Campus; 5. Chemelot Innovation and Learning BV; 6. Stichting ter expl. vd proefboerderij Rusthoeve; 7. BOM Business Developm. & Foreign Investm. BV; 8. NV REWIN West-Brabant

Financiering

EU (EFRO)
€ 487.121
Noord-Brabant:
€ 185.735
Limburg:
€ 14.035
Overig :
€ 222.784
Totaal publiek:
€ 909.675
Totaal privaat:
€ 482.098
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.391.773

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek