Smarter Buildings: Efficiënter gebruik van energie en water in slimme gebouwen

Het realiseren van een Smarter Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin het energieverbruik verder gereduceerd wordt en dat leidt tot gezamenlijke kansen op de markt. Met het project worden de business prestaties van de aanvragers vergroot en worden applicaties ontwikkeld voor de smart building sector en de smart health sector.

Website Simaxx – Smarter Buildings project d.d. 02-01-2018
Website Simaxx – Servicekosten omlaag
Website Simaxx – start test in bedrijfsverzamelgebouw van KRAGT
Website Simaxx – Artikel F-Facts Magazine juli 2019

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Projectlocatie

EINDHOVEN

Startdatum:

01-09-2017

Einddatum:

01-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Vtec Lasers & Sensors

Adres:

Kastanjelaan 400
EINDHOVEN,
Nederland

Partner(s):

Vtec Lasers & Sensors ; Simaxx

Financiering

EU (EFRO)

€ 137.506

Noord-Brabant:

€ 58.931

Overig:

€ 58.931

Totaal publiek:

€ 58.931

Totaal privaat:

€ 196.438

Totale subsidiabele kosten:

€ 392.875

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier