Smarter Buildings: Efficiënter gebruik van energie en water in slimme gebouwen

Het realiseren van een Smarter Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin het energieverbruik verder gereduceerd wordt en dat leidt tot gezamenlijke kansen op de markt. Met het project worden de business prestaties van de aanvragers vergroot en worden applicaties ontwikkeld voor de smart building sector en de smart health sector.

Website Simaxx – Smarter Buildings project d.d. 02-01-2018
Website Simaxx – Servicekosten omlaag
Website Simaxx – start test in bedrijfsverzamelgebouw van KRAGT
Website Simaxx – Artikel F-Facts Magazine juli 2019

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-09-2017
Einddatum:
01-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Vtec Lasers & Sensors
Adres:
Kastanjelaan 400, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Vtec Lasers & Sensors ; Simaxx

Financiering

EU (EFRO)
€ 137.506
Noord-Brabant:
€ 58.931
Totaal publiek:
€ 196.437
Totaal privaat:
€ 202.468
Totale subsidiabele kosten:
€ 398.906

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier