Smart Optical Monitoring for Condition-Based Maintenance

Nederland kent een zeer uitgebreide ondergrondse infrastructuur voor transport en distributie van (aard)gas, drinkwater maar ook allerlei andere stoffen. Een deel van die infrastructuur is flink op leeftijd, terwijl de vaak slappe (veen)bodem zorgt voor verzakkingen en problemen.

Ondergrondse leidingsystemen
Lekkages komen regelmatig voor, zijn lastig te voorkomen en hebben vaak verregaande gevolgen. Zeker als het gaat om de leidingsystemen waarin aardgas of water getransporteerd wordt, of om installaties en transportsystemen van gevaarlijke stoffen in de chemische industrie. Dergelijke leidingsystemen bevinden zich vrijwel altijd ondergronds, om hinder van het dagelijkse leven te voorkomen. Om deze reden zijn deze lastig te bereiken voor reparatie en onderhoud. Daarnaast is het momenteel niet goed mogelijk om de toestand van leidingen, afsluiters en apparatuur na plaatsing te monitoren zonder deze op te graven, wat een dure en arbeidsintensieve onderneming is.

Samen werken aan een oplossing
Net als binnen de drinkwatersector is het voor (petro)chemische bedrijven en overheden nog niet mogelijk om condition‐based maintenance uit te voeren. Om dit te bereiken, zullen eerst nieuwe technieken ontwikkeld moeten worden. Als (petro)chemische bedrijven in de toekomst op tijd een melding krijgen bij slijtage, kan middels onderhoud een enorme besparing in de uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd worden. In dit project gaan 2M Engineering Limited, Foce Technology International, H.A. Prince Kunststofbouw B.V, Itis B.V., Smart Photonics B.V., Delmeco Group B.V., Technische Universiteit Eindhoven en Fontys een proeftuin opzetten om deze nieuwe technieken te onderzoeken, ontwikkelen en testen in een beschermd omgeving.

Projectinformatie

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Noord-Brabant

Projectlocatie

VALKENSWAARD

Startdatum:

01-10-2019

Einddatum:

30-09-2022

Begunstigde:

Begunstigde:

2M Engineering Limited

Adres:

John F. Kennedylaan 3
Nederland

Partner(s):

2M Engineering Limited; Fontys; H.A. Prince Kunststofbouw B.V.; Foce Technology International; Itis B.V.; Smart Photonics B.V.; Delmeco Group B.V.; Technische Universiteit Eindhoven

Financiering

EU (EFRO)

€ 986.892

Noord-Brabant:

€ 315.025

Zeeland:

€ 107.928

Overig:

€ 638.325

Totaal publiek:

€ 638.325

Totaal privaat:

€ 1.194.475

Totale subsidiabele kosten:

€ 2.819.692

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier