Pilot Manufacturing Center

De High Tech (maak)industrie is cruciaal voor de Nederlandse economie in termen van internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en exportwaarde en heeft van oudsher een sterke oorsprong en concentratie in de Brainport regio c.q. Zuid-Nederland. Op de Brainport Industries Campus te Eindhoven zijn internationale High Tech toeleveranciers, startups en scale-ups en onderwijs- en kennisinstellingen (WO, HBO en MBO) gevestigd die daar produceren, innoveren en leren. Het is de strategische groeilocatie van en voor de (Zuid)-Nederlandse High Tech maakindustrie waar hoogwaardige innovatie- en technische faciliteiten worden samengebracht onder één dak, om de innovatie- en concurrentiekracht van de sector door samenwerking te versterken. Dit voor zowel de bewoners van de campus als bedrijven en instellingen die niet op de campus gevestigd zijn.

De innovatie hotspot
Er vinden projecten en programma’s plaats waar inmiddels circa 150 bedrijven bij betrokken zijn (landelijk). Op deze locatie komen Productie, Innovatie en Opleiding (educatie, training) daadwerkelijk samen. Vanuit signalen uit de markt (en in lijn met de provinciale programmalijn HTSM Smart Industry) is dit plan uitgewerkt om op BIC een (flexibele) innovatie ruimte in te richten en specifieke innovatie activiteiten te organiseren en faciliteren in het ‘Pilot Manufacturing Center’ (hierna PMC genoemd). Het betreft de ontwikkeling van een ruimte voor proefproductie, training en experimenten voor bedrijven, waar faciliteiten voor elektronica proefproductie en 3D-printen (inclusief gebruik van cleanrooms waar noodzakelijk) samenkomen. Vanuit marktonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een ruimte waar zowel additive manufacturing, elektronica, digitalisering en geautomatiseerde kwaliteitscontrole beschikbaar zijn en samenkomen (hardware, software en menselijke begeleiding). Naar aanleiding van deze signalen is een veldonderzoek gedaan en zijn in het PMC de volgende kernfunctionaliteiten en activiteiten met de daarbij behorende specifieke middelen voorzien:
• Een hightech SMD pilot productielijn voor elektronica (i.s.m. Bestronics).
• Een geïntegreerde additive manufacturing machinepark gericht op het gehele 3D print proces (i.s.m. AMCubator).
• Flexibele Automation and Validation center (AVC) met de focus op automatic quality control (i.s.m. Hexagon);
• Cleanrooms benodigd voor specifieke (assemblage)activiteiten zijn/komen op BIC beschikbaar (i.s.m. gevestigde bedrijven zoals KMWE, Engie e.a.)

Faciliteiten voor innovatie
De activiteiten die plaatsvinden in het PMC en gebruik makende van de faciliteiten (hardware, software en kennisdragers) betreffen een mix van:
• Experimenteel onderzoek & ontwikkeling (incl. integratie van alle benodigde IT applicaties).
• Showroom & demonstratie (Virtual tour PMC facilities);
• Training en opleiding (incl. inzet VR/ AR voor online training in combinatie met training on site);
• Pilot productie (van digitale klantorder t/m aflevering gereed product);

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
30-3-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
BIC 1
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Brainport Industries Coöperatie U.A.; Bestronics B.V.; AMcubator B.V.; Hexagon

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.486.907
Totaal publiek:
€ 1.486.907
Totaal privaat:
€ 2.185.360
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.672.267

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek