PHOTON DELTA

PHOTON DELTA

Fotonica is wereldwijd sterk in opkomst en Europees een Key Enabling Technogy. Fotonica is gebaseerd op de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica) en kent allerlei toepassingen voor computers, lasers, leds, zonnecellen en optische chips. Volgens kenners zal fotonica eenzelfde economische revolutie op wereldschaal ontketenen als elektronica enkele decennia eerder. De verwachting is dat geïntegreerde fotonica in 2020 een wereldwijde marktomvang van 50 miljard euro zal omvatten.

Kennisinstellingen en bedrijven in de Brainport regio hebben Europees en wereldwijd een koploperpositie gerealiseerd in de fotonische technologie. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 150 bedrijven actief op dit gebied en dat aantal groeit gestaag. Het is dan ook belangrijk dat we nu het ecosysteem laten groeien.

Het project Photon Delta moet onder meer nieuwe bedrijvigheid genereren, de huidige infrastructuur versterken en het imago van Brainport als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica verder opbouwen.

Tot de alliantie achter Photon Delta behoren o.a. de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Brainport Development, BOM, Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Brabant, de bedrijven SMART Photonics en EFFECT Photonics en onderzoeksinstituten Cobra, JePPIX en Nanolab@TUe. Het doel van Photon Delta is om na een eerste opstartperiode zelfstandig te kunnen opereren en daarbij de groei van het ecosysteem te realiseren, vooral door de spelers zelf. Het binnen Photon Delta opererende Photonica Instituut moet een en ander in goede banen leiden.

In de media:

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-06-2015
Einddatum:
30-11-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Technische Universiteit Eindhoven
Adres:
Den Dolech 2
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Technische Universiteit Eindhoven; BOM Business Development & Foreign Investments; Brainport Development; Berenschot Groep; HTCE Site Management; EFFECT Photonics; Genexis; VTEC Lasers & Sensors; SMART Photonics

Financiering

EU (EFRO)
€ 832.252
Noord-Brabant:
€ 356.679
Overig :
€ 876.965
Totaal publiek:
€ 2.065.897
Totaal privaat:
€ 311.966
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.377.863

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek