Hightech (w)aardappelveredeling

De Nederlandse agrarische sector behoort tot een van de meest innovatieve en kennisintensieve sectoren ter wereld, de aardappel is hierbinnen een belangrijk product. Maar liefst 70% van de aardappelexport komt van Nederlandse bodem. De toenemende behoefte aan voedselzekerheid, duurzaamheid en de snelgroeiende wereldbevolking stellen hoge eisen aan de agrofoodsector. Er bestaat een urgente vraag naar nieuwe rassen met belangrijk onderscheidende eigenschappen om deze problematiek de kop in te drukken. Dit gebeurt vaak via veredeling. Het succes van veredelingsprogramma’s wordt steeds meer bepaald door de inzet van nieuwe kennis en technieken. Afgelopen jaren zijn er op vakgebieden als genetica, bio-informatica, Big Data, robotisering, en drone-imaging enorme sprongen gemaakt. De projectpartners beogen deze technieken door te ontwikkelen en in te zetten in een lopend veredelingsprogramma, met als resultaat sterk verbeterde rassen voor teler en consument.

 

In het nieuws:

Website C. Meijer B.V. d.d. 02-07-2020 – Slotbijeenkomst met overhandig rapport aan Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde bij Provincie Zeeland.
Boerenbusiness.nl d.d. 14-09-2017

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Projectlocatie

KRUININGEN

Startdatum:

06-02-2017

Einddatum:

30-06-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

C. Meijer B.V.

Adres:

Bathseweg 47
KRUININGEN,
Nederland

Partner(s):

C. Meijer B.V.; Keygene N.V.; 3BM IT-Solutions B.V.; Pegasus Geospatial Consulting; Tecnic Automation B.V.; Universiteit van Amsterdam

Financiering

EU (EFRO)

€ 1.038.456

Rijk:

€ 346.152

Zeeland:

€ 150.000

Overig:

€ 255.988

Totaal publiek:

€ 602.140

Totaal privaat:

€ 2.315.995

Totale subsidiabele kosten:

€ 3.956.591

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier