Smart City Water Systems

Smart City Water Systems

Een aantal Zuid-Nederlandse MKB-bedrijven uit de sectoren HTSM en Maintenance wil, in samenwerking met de gemeenten Breda en Roosendaal en de TU Delft, een Living Lab oprichten voor de ontwikkeling van een Smart systeem voor het meten en analyseren van allerlei data in afvalwater. Dit project richt zich op het slim beheren van afvalwater en de bijbehorende infrastructuur, het rioolnetwerk. Vanuit zowel de stedelijke rioolbeheerders, als de deelnemende gemeenten (Breda en Roosendaal) in dit project, is het grote maatschappelijke belang hiervoor aangegeven:

  • Voorbereid zijn op klimaatverandering en de toegenomen piekbelasting van riolen door overvloedige stortbuien en vergroting van het percentage verhard oppervlak
  • Beheersing en terugdringen van onderhoudskosten aan dure infrastructuur
  • Verbetering van handhaving milieuregels, bestrijding van (illegale) lozingen en calamiteiten
  • Vergroten van veiligheid en leefbaarheid

De innovaties die dit project in zich bergt, betreffen de ontwikkeling van de nieuwe hardware; een zeer innovatieve meetring met sensoren, die in grote aantallen tegen een lage prijs gemaakt kan worden en aangebracht wordt in een rioolnetwerk om het afvalwater te analyseren. Dit meetsysteem werkt volcontinu en geeft een zeer betrouwbaar beeld van wat zich in het riool afspeelt. Een data platform, met multi-dimensionele analyse, zal in staat zijn om nieuwe en diepgaande inzichten te verkrijgen in aard, herkomst, vervuilingsgraad, patronen en nog allerlei onbekende verbanden en parameters omtrent het afvalwater in een stad.

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
UDENHOUT
Startdatum:
05-07-2016
Einddatum:
30-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
i-Sago B.V.
Adres:
Molensteeg 8, UDENHOUT
UDENHOUT
Nederland
Partner(s):
i-Sago B.V.; IReckon; 2M Engineering Limited; Kanters; SMS Metaal Service B.V.; ZIUT B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 532.053
Noord-Brabant:
€ 208.441
Totaal publiek:
€ 740.494
Totaal privaat:
€ 922.398
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.662.892

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek