Modulaire Laboratorium Robot

Het ontwikkelen van een nieuwe generatie autosamplers die van hogere kwaliteit zijn, door nieuwe technologieën te introduceren, zoals volledige modulariteit, meer functionaliteiten en software-automatisering met grafische interface

De vierde industriële revolutie heeft geleid tot een enorme werkdruk en informatiestroom binnen laboratoria. De vraag naar meer automatisering van de workflow en hogere eisen van regulerende instanties, maken dat veel bestaande laboratoriumautomatisering niet meer toereikend is. Trends als: toenemende regels en richtlijnen; meer mogelijkheden om te testen; voedselschandalen; en toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei leidt tot groei van het aantal en complexere analyses.

Laboratoria gebruiken voor dit onderzoek een zogenaamde autosampler, een instrument dat monsters kan voorbereiden voor onderzoek. Momenteel kampen laboratoria met het probleem dat de huidige autosamplers vaak inefficiënt, duur en onnauwkeurig zijn.

Het doel van dit project is een nieuwe generatie van autosamplers ontwikkelen die van hogere kwaliteit zijn door nieuwe technologieën te introduceren, zoals volledige modulariteit, meer functionaliteiten en software-automatisering met grafische interface. Bovendien zal de nieuwe autosampler veiliger voor gebruik zijn dan bestaande samplers. Applied Instruments zal in 2020 een nieuwe autosampler ontwikkeld hebben, namelijk de Modulaire Laboratorium Robot (MLR). Deze autosampler zal de hierboven genoemde technologieën integreren, waardoor de eindgebruiker efficiënter werk kan verrichten en van meer gebruiksgemak kan genieten.

Uit intensief marktonderzoek is gebleken dat de markt voor chromatografie veel groeipotentieel heeft. Met de MLR zal Applied Instruments zich gaan positioneren in het middensegment qua prijsklasse. Echter, de MLR biedt wél een betere prijs-kwaliteitverhouding dankzij een ruimere functionaliteit, volledige modulariteit en slimmere software dan de beste machine op de markt.

Dit project sluit aan op de programmadoelstelling van OPZuid doordat het valorisatievermogen van het MKB binnen de nationale (life science & health) en internationale topclusters (HTSM) hiermee wordt versterkt. Op deze manier zal Applied Instruments een bijdrage leveren aan het oplossen van de geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en de versterking van genoemde topclusters. Bovendien kan zij met dit project voordelen leveren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
VLISSINGEN
Startdatum:
01-12-2017
Einddatum:
30-04-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
ModuVision Technologies B.V.
Adres:
Dynamoweg 3, VLISSINGEN
VLISSINGEN
Nederland
Partner(s):
ModuVision Technologies B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 154.441
Zeeland:
€ 50.000
Totaal publiek:
€ 204.441
Totaal privaat:
€ 680.518
Totale subsidiabele kosten:
€ 884.959

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek