Proeftuin circulaire bouw

Woonstichting JOOST, FAAM Architects, Heijmans Woningbouw en Waterschap De Dommel richten een proeftuin op in het kader van kennisversterking op het gebied van biobased & circulair bouwen. In het project wordt een biobased appartementencomplex (22 sociale huurwoningen) gerealiseerd met daarbij inbegrepen een expositie-/onderzoeksruimte voor het testen onder realistische omstandigheden van nieuwe materialen en technologieën.

Doelstelling van de proeftuin

De doelstelling is het faciliteren en versterken van een open innovatiesysteem, waardoor (mkb-) ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid innovatieve ideeën kunnen onderzoeken en testen, kosten en risico’s kunnen inschatten en zicht en ervaring krijgen in de capaciteit op het gebied van:

  1. Ontwikkelen en toepassen van hernieuwbare grondstoffen in de bouwsector en biomassa als grondstof
  2. Koolstof circulariteit in producten (design for recycling)
  3. Ontwerpen nieuwe circulaire methodes en systemen voor afval, lokale waterzuivering en riolering in samenhang met gemeente een waterschap

In deze proeftuin wordt geen beton / staal constructie gebruikt, maar in plaats daarvan wordt volledige houtskeletbouw toegepast. Het gehele pand wordt ontworpen op een manier waarmee de materialen ook weer recyclebaar zijn. Door alleen demontabele constructies en enkelvoudige materialen te gebruiken kunnen materialen in de toekomst hergebruikt worden. Populierenhout (van bijv de A2) voor de afwerking en gevelbekleding, bermgras voor isolatie, tegels op basis van schimmelnetten, biogas van voedselresten en fecaliën van bewoners evenals hernieuwbare zeezoutbatterij voor energieopslag zijn voorbeelden van materialen en technieken die in deze proeftuin onderzocht worden. Daarnaast kan de waterzuivering lokaal plaatsvinden doordat de afvalstroom slim gescheiden wordt.

Dit project sluit aan bij biomassa als grondstof en is gericht op het toepassen van hernieuwbare grondstoffen in de bouwsector. Het project dat hier wordt beschreven gaat heel concreet over het toepassen van de meest circulaire materialen en technieken. De 2e hoofdlijn binnen het thema biobased gaat over de koolstof circulariteit in producten en het sluiten van de materiaalkringloop. De proeftuin die ontworpen en gebouwd wordt in dit project, wordt volledig gebouwd op basis van hernieuwbare materialen die ook in de afvalfase hergebruikt kunnen worden.

Project in de media:

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BOXTEL
Startdatum:
15-03-2019
Einddatum:
14-03-2023

Begunstigde:

Begunstigde:
Woonstichting JOOST
Adres:
Brederodeweg 23
BOXTEL
Nederland
Partner(s):
Woonstichting JOOST; FAAM Architects B.V.; Heijmans Woningbouw B.V.; Waterschap De Dommel

Financiering

EU (EFRO)
€ 59.463
Rijk:
€ 19.821
Noord-Brabant:
€ 22.940
Overig :
€ 17.702
Totaal publiek:
€ 119.926
Totaal privaat:
€ 106.600
Totale subsidiabele kosten:
€ 226.527

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek