Afbeelding van OPZuid project Slim laden in de praktijk

Innovatie slim laden in de praktijk

Door slim te laden kan duurzame energie optimaal blijven groeien en worden gebruikt voor het rijden op elektriciteit. Hier komen de energietransitie en de transitie naar duurzame mobiliteit samen. Lokaal opgewekte energie kan ook lokaal gebruikt worden voor elektrische auto’s.

Duurzaam energiegebruik
De doelstelling van dit project is de synergie tussen duurzame energieopwekking en elektrisch rijden in de praktijk aan te tonen, via een optimale combinatie van duurzame opwekking, laadsturing, technologieontwikkeling, autodelen en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast wordt gemonitord hoe het netbelastingprofiel van de betreffende aansluitingen wijzigt (duurzame opwek én meer energieconsumptie ‘achter de meter’). De vraag is met name of de pieken op het elektriciteitsnet ook ’s winters afgevlakt zullen worden.

Elektrisch deelauto systeem
Hét unieke aspect van dit innovatieve project is het praktijkgebruik van een laadpaal met lokale opslag van zonne-energie als energiebron voor een elektrisch deelauto systeem. De slimme laadpaal, met ondergrondse energieopslag, communiceert met het reserveringssysteem van de voertuigen, zodat de auto’s geladen worden wanneer nodig of wanneer er aanbod is van energie. De bedoeling is om de accu’s van de laadpaal direct te laden met de gelijkstroom van de zonnepanelen. Wanneer nodig zorgt een omvormer dat de gelijkspanning uit de accu’s wordt omgezet in wisselspanning zoals gebruikelijk op het net.

Rendabele deelauto
Binnen het project zullen elektrische deelauto’s worden gerealiseerd waardoor een hogere inzet- en bezettingsgraad ontstaat én door een aantrekkelijke kWh-prijs, zijn elektrische deelauto’s eerder rendabel en kunnen zij concurreren met conventionele auto’s én functioneren als enabler voor de opslag en business case van duurzame energie.

Per elektrische deelauto worden twintig zonnepanelen geplaatst. Deze dienen twee doelen: de opgewekte zonnestroom wordt tegen een aantrekkelijk grootverbruik tarief geleverd aan de deelauto’s én het hele koolstofarme concept ‘elektrische auto met groene stroom’ wordt concreet zichtbaar voor de omgeving.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Limburg
Projectlocatie
THORN
Startdatum:
01-01-2017
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Limburg Elektrisch
Partner(s):
ElaadNL; Ecotap B.V.; Enexis B.V.; Sunprojects; Stichting Limburg Elektrisch; Stichting Brabant Elektrisch; Ecotap Holding B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 398.888
Noord-Brabant:
€ 164.417
Overig:
€ 22.681
Totaal publiek:
€ 585.986
Totaal privaat:
€ 553.693
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.139.679

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag