Low-cost ammoniak gasmeetsysteem voor stallen

Low-cost ammoniak gasmeetsysteem voor stallen

In dit project wordt een gas-sensor voor ammoniak voor de toepassing in stallen ontwikkeld. De gas-sensor meet lage concentraties ammoniak die in stallen uit dierlijke mest vrijkomen in de lucht. Dit vrijgekomen ammoniak zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit en kan een directe aanleiding zijn voor verhoging van aandoeningen of ontstekingen aan de luchtwegen van de dieren. Door de luchtkwaliteit te meten, en deze terug te koppelen aan zowel de klimaatinstallatie alsook de veehouder, kan de luchtkwaliteit, beter of automatisch bestuurd of beheerst worden. De terugkoppeling van deze ammoniakconcentratie verbeterd dierenwelzijn en volksgezondheid.

Betrouwbare en robuuste ammoniaksensoren zijn momenteel niet beschikbaar op de markt. Regulier op de markt verkrijgbare ammoniaksensoren wijken al na enkele weken gebruik af. Ammoniak is zeer agressief voor materialen, in het bijzonder sensoren.

EMS ontwikkelt momenteel ammoniaksensoren voor het gebruik in de veehouderij. De sensoren zijn robuust, stabiel en betrouwbaar. De sensoren zijn in staat om ook hele lage concentraties ammoniak betrouwbaar te detecteren.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
SINT ANNALAND
Startdatum:
30-04-2015
Einddatum:
31-05-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
EMS B.V.
Adres:
Spastraat 30
SINT ANNALAND
Nederland
Partner(s):
EMS B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 104.375
Totaal publiek:
€ 104.375
Totaal privaat:
€ 347.487
Totale subsidiabele kosten:
€ 451.862

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier