Verbetering van regeneratieve hart- en vaatzorg met innovatief point-of-care meetinstrument

Zo’n 25% van de jaarlijkse sterfgevallen wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Het beter kunnen voorspellen, voorkomen, diagnosticeren en (regeneratief) behandelen van hart- en vaatziekten zal een significant verschil maken voor de gezondheid van individuele patiënten, maar ook voor de belasting van de gezondheidszorg en de algehele volksgezondheid. Ook bij andere patiëntenpopulaties, zoals covid-19 patiënten, is de hart- en vaatzorg belangrijk om verslechtering van hun gezondheidstoestand te voorkomen.

Het project
Dit project kan de aftrap betekenen van een internationale transitie naar verbeterde hart- en vaatzorg op allerlei niveaus. Gedurende dit project worden wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van regeneratieve geneeskunde en hart- en vaatziekten gevaloriseerd door de doorontwikkeling en realisatie van een marktklaar, baanbrekend, innovatief point-of-care meetinstrument. Gedurende dit project zal het consortium, bestaande uit wetenschappers, artsen en Mkb’ers in Limburg e.o., het point-of-care instrument optimaliseren, valideren en demonstreren in de praktijk met als resultaat een instrument op TRL 7, wat klaar is voor productie, marktintroductie en het maken van impact.

Resultaten voor de regio
Het project draagt bij aan het valoriseren van kennis en inzichten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Het project heeft significante impact op de gezondheidstransitie door verbetering van de zorg, besparing van zorgkosten en het versnellen van kennisvergaring binnen de zorg. Bovendien leidt het ook tot verbeterde crisis-capaciteit in de zorg, digitalisering van de zorg, decentralisatie van de zorg en big data analyse.

Daarnaast leidt het project tot een veerkrachtig herstel van de economie en de Mkb-bedrijven in de regio door directe financiële steun voor R&D en door het versnellen van productontwikkeling en het benutten van internationale marktkansen door het regionale MKB. Ook draagt dit project bij aan de versterking van het (innovatieve) ecosysteem in Zuid-Nederland door het faciliteren van duurzame samenwerking o.a. op de Brightlands Maastricht Health Campus. Hierdoor zal dit project op korte en lange termijn voor omzet en baancreatie zorgen in Limburg en omgeving.

Kortom, de resultaten van dit project sluiten goed aan bij de REACT-EU doelstellingen van Limburg en de regio.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
1-6-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
John F. Kennedylaan 3
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
2M Engineering Limited; CoagScope B.V.; Coagulation Profile BV; FOCE Technology International BV; Universiteit Maastricht; St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.328.467
Rijk:
€ 442.822
Overig :
€ 49.690
Totaal publiek:
€ 1.820.979
Totaal privaat:
€ 732.114
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.553.093

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek