Afbeelding bij REACT-EU project Aqua Valley Reloaded

Aqua Valley – Reloaded

Met een groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar dierlijk eiwit en omega-3 vetzuren. Echter, de manier waarop wij nu worden voorzien van voeding en basisstoffen, is niet langer houdbaar. De wereldwijde visserijstanden zitten al aan hun max, resulterend in grote problemen op het gebied van biodiversiteit en overbevissing in onze zeeën. Alternatieve teelten zoals aquacultuur zijn noodzakelijk om deze problemen op te lossen, maar het lokaal kweken van dergelijke producten blijkt erg complex en de hoge loonkosten maakt het moeilijk om rendabel te werken. De aquacultuur in Zeeland is een voorloper in deze landbouw- en voedingstransitie: hier wordt al jaren gewerkt aan een duurzaam, slimme en diervriendelijke manier van het kweken van aquacultuur producten.

Vervolg op voormalig OPZuid-project ‘Aqua Valley’
In 2017 hebben een aantal Zeeuwse aquacultuur ondernemingen de koppen bij elkaar gestoken. Door samenwerking en kennisdeling kan je sneller innoveren en voorop blijven lopen in deze landbouw- en voedingstransitie. Met een aantal partijen is een basis gelegd voor een kennisdelingsplatform, bestaande uit aquacultuur ondernemingen en kennisinstellingen. De afgelopen jaren is het experiment een groot succes gebleken en staan andere partijen in de rij om aan te sluiten bij het consortium.

Komende jaren wil het project een nieuwe fase in; namelijk veerkrachtig herstel uit de COVID-19 crisis, een versterkt en verbreed consortium t.b.v. veerkrachtige en innovatieve sector, en nieuwe ontwikkelingen uitvoeren op de weg naar commercialisatie. Waar het accent in afgelopen jaren lag op kennisdeling en ontwikkeling, ligt het accent bij Aqua Valley Reloaded op kennisdeling en productie. Binnen deze subsidie aanvraag wordt financiële steun gevraagd om uitbreiding van het consortium te kunnen faciliteren en de kennisdeling te ondersteunen. Het consortium beslaat nu het werkveld van algen-, schelpdier-, mariene platvis- (tong, tarbot) en rondvis- (Kingfish), en zeewierkweek. Hoewel de kweektechnieken verschillend zijn, komen altijd prioriteiten boven die een gezamenlijk belang hebben. Daarom zullen enkele gezamenlijke ontwikkelingen worden uitgevoerd waarop wordt gefocust in kennisdelingssessies:

  • Zeewier: Ontwikkeling van een zeewier inzaaisysteem t.b.v. grootschalige productie op open water;
  • Vis- en schelpdierkweek: Digitalisering van waterkwaliteit;
  • Algenkweek: Ontwikkeling van geautomatiseerd grootschalig kweeksysteem.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
KAMPERLAND
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Jacobahaven 1
KAMPERLAND
Nederland
Partner(s):
Stichting Zeeschelp

Financiering

EU (EFRO)
€ 625.000
Totaal publiek:
€ 625.000
Totaal privaat:
€ 508.477
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.133.477

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier