Innovatie cluster integraal duurzame varkenshouderij systeem

Proeftuin voor de varkenshouderij

Binnen het project zal de proeftuin voor de varkenshouderij VIC Sterksel worden versterkt door het inzetten van open-innovatie en kennisdeling. Ook zal een praktijkcentrum worden opgericht en een data-management systeem worden ontwikkeld.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Projectlocatie

STERKSEL

Startdatum:

01-05-2015

Einddatum:

28-02-2018

Begunstigde:

Begunstigde:

WUR-Livestock Research Praktijkcentrum Sterksel

Adres:

Vlaamseweg 17
STERKSEL,
Nederland

Partner(s):

WUR-Livestock Research Praktijkcentrum Sterksel; Varkens BV; Stichting HAS Opleidingen; Built-IT four you BV

Financiering

EU (EFRO)

€ 299.942

Noord-Brabant:

€ 128.547

Overig:

€ 284.855

Totaal publiek:

€ 284.855

Totaal privaat:

€ 337.364

Totale subsidiabele kosten:

€ 922.161

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier