Printed Electronics

Printed Electronics

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond biedt de producenten vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden. In de toekomst zal geprinte elektronica te vinden zijn in verschillende sectoren, waaronder in de gezondheidszorg en logistiek. Stappen die leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is. De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard €in 2025.

Om de PE-sector verder te professionaliseren is het van belang dat de spelers in de keten meer gaan samenwerken. Dit kan door te organiseren in een innovatief ecosysteem. Het PE-ecosysteem in Zuid-Nederland heeft de potentie om zich te positioneren als dominante speler in deze industrie. De provincie Noord-Brabant heeft met het Holst Centre als speler op R&D een voorsprong op de rest van de wereld. Nu is het moment om deze voorsprong te benutten door de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen. Het Triple Helix ecosysteem in de regio, waarin een groot aantal ondernemingen, aangevuld met kennisinstellingen en overheden, gezamenlijk het complete palet aan facetten van de PE supply chain afdekken, maakt dit mogelijk. Nadere samenwerking tussen technologieontwikkelaars, gebruikers en toepassers door de gehele keten zal dit ecosysteem positioneren als een dominante speler in de volwassen wordende PE-markt, van R&D tot commercialisatie (nieuwe producten) in de vele applicatiedomeinen. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord!

De hoofddoelstelling van het Zuid-Nederlandse PE-ecosysteem is het realiseren van economische groei en het stimuleren van de kansen voor partners in het ontwikkelen van PE-technologie, producten en diensten. Binnen het EFRO-project Printed Electronics zijn de volgende doelstellingen bepaald:

1. Het bevorderen van samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid om de voorsprong van de regio op het gebied van PE-technologie- en applicatieontwikkeling maximaal te vercommercialiseren;
2. Het aanjagen en borgen van samenhang in PE-technologie en applicatie R&D binnen het ecosysteem;
3. Het organiseren van PR om bredere bekendheid te creëren over de mogelijkheden van PE en van het Zuid-Nederlandse ecosysteem;
4. Het ontwikkelen van een Human Capital agenda met als doel de “medewerker van de toekomst” met de juiste kennis en kunde, in voldoende aantallen en passende niveaus, op te leiden.

Er zijn grote kansen voor een sterk Nederlands ecosysteem en NU is het juiste moment om hier op door te pakken!

In de media

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-GRAVENHAGE
Startdatum:
01-09-2016
Einddatum:
30-06-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
TNO
Adres:
Anna van Buerenplein 1, 's-GRAVENHAGE
's-GRAVENHAGE
Nederland
Partner(s):
TNO; ATO-GEAR; BOM Business Development & Foreign Investments; By-wire.net; De Budelse; DoMicro; Faes Cases; HTCE Site Management; Interman Engineering; LifeSense Group; Maxximap; Metafas; Meyer Burger (Netherlands); SPGPrints; Stichting Fontys; Universiteit Maastricht / IDEE

Financiering

EU (EFRO)
€ 289.725
Rijk:
€ 849.935
Noord-Brabant:
€ 486.922
Overig:
€ 373.487
Totaal publiek:
€ 2.000.069
Totaal privaat:
€ 1.421.232
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.421.301

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier