Afbeelding waarbij twee studenten techniek ervaren in het FABLAB

Smart Craftsmanship en Smart Employability

In de Brainport regio wordt op een hoog tempo gewerkt aan de technologieën van de toekomst. De hightech bedrijven in de regio zijn continu bezig met technologische innovatie en digitalisering. Die innovaties bieden nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie en efficiëntie verhoging van productieprocessen, maar stellen ook nieuwe eisen aan deze productieprocessen van de bedrijven zelf en hun samenwerkingspartners in de keten. Deze ontwikkeling wordt ook wel Smart Industry, Smart Manufacturing of Industry 4.0 genoemd.

De Smart Industry ontwikkeling in de Brainport regio vraagt om voldoende talent met de juiste skills om de technologische motor van Zuidoost-Brabant soepel draaiende te houden. En precies deze uitdaging vormt de reden voor Summa College om als initiator de ontwikkeling van Smart Industry talent een boost te geven in de Brainport regio. Maar dat kunnen en willen we zeker niet alleen. In samenwerking met bedrijven zijn nieuwe ideeën ontstaan om in een quadruple helix samenwerking van overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en burgers (studenten, werkenden en niet-werkenden) in cocreatie innovatieve en kwalitatieve leer- en ontwikkeltrajecten te ontwikkelen. Leertrajecten gericht op Smart Craftsmanshift (vakmanschap in combinatie met digitalisering en de daarvoor benodigde soft skills) en gericht op Smart Employability. De vraag is voortdurend wat de werknemer van de toekomst moet leren om duurzaam inzetbaar te blijven. We noemen ons project daarom: ‘Smart Craftsmanship & Smart Employability’

Het Summa college is sinds 2018 gevestigd op de Brainport Industries Campus (BIC). Vanuit de BIC wordt gewerkt aan het verder doorontwikkelen van een hybride leeromgeving in het ecosysteem BIC. Het project ‘Smart Craftsmanship & Smart Employability’ bouwt deels voort op het project ‘Teclab, innovatief onderwijs in het ecosysteem van de hightech maakindustrie’. De penvoerder van dit project is Brainport Industries Coöperatie U.A. gevestigd op de Brainport Industries Campus. Dit project heeft financiële steun vanuit Provincie Noord-Brabant. Hieruit is per 1 oktober 2019 de coöperatie FutureTec ontstaan, waar het Summa College deel van uitmaakt.

Met behulp van de in deze REACT-EU aanvraag gevraagde middelen kan Summa College het initiatief nemen om samen met alle betrokken stakeholders in de Brainport regio deze nieuwe ideeën te realiseren. Waarbij we ons bewust zijn van het feit dat we binnen 2,5 jaar niet alles kunnen oplossen. Wat we wel kunnen en willen doen in die 2,5 jaar is een eerste grote fundamentele slag maken naar Smart Craftsmanship en Smart Employability.

We zijn er van overtuigd dat we deze fundamentele slag samen met alle betrokken partners en stakeholders kunnen maken, want de kracht van de Brainport regio ligt in onze sterke wil om samen te werken.

In de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Sterrenlaan 10
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Stichting ROC Summa College

Financiering

EU (EFRO)
€ 842.477
Overig:
€ 361.061
Totaal publiek:
€ 1.203.538
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.203.538

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier