Innovation Space

Als maatschappij staan we voor steeds grotere uitdagingen. Uitdagingen die niet meer door één bedrijf ingevuld kunnen worden. Innovatieprocessen worden daarom steeds vaker in samenwerking met gespecialiseerde MKB-bedrijven, startende innovatieve bedrijven en kennisinstellingen ingevuld. Om hier invulling aan te geven heeft het MKB bedrijfsleven naast voldoende ook behoefte aan relevant opgeleide technische medewerkers met 21st Century skills (in dit project gedefinieerd als systeem denken, interdisciplinaire samenwerking, ondernemende houding en hands-on aanpak).

Om hier invulling aan te geven heeft de TU/e op buitenlandse universiteiten kennis genomen van interdisciplinaire innovatie hubs. De best practices zijn verzameld en geïmplementeerd in het Innovation Space. Afgelopen jaar heeft de TU/e zeer succesvol de pilot gerealiseerd ten aanzien van deze vernieuwende onderwijsvorm.

Binnen dit project willen de project partners (TU/e Innovation Space, TU/e Innovation Lab, Brainport Smart District en de MKB bedrijven Stichting Team CASA, Stichting Team Virtue, Techno-broker en Omines) gezamenlijk het Innovation Space opschalen (en verder inbedden binnen het onderwijs) als interdisciplinair en hands-on onderwijsmodel waarin studenten, onderzoekers en clusters van (MKB)-bedrijven (en haar medewerkers), gezamenlijk werken aan platformoplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen (en voor dit OPZuid project specifiek Smart Cities) binnen Interdisciplinaire Engineering Projecten (IDEPs).

Daarmee stemt dit project de arbeidsvraag en –aanbod op elkaar af en draagt het op een duurzame manier, zowel direct (realiseren van Smart City innovaties) als indirect (technici die bij het MKB een baan vinden), bij aan het optimaal benutten van het regionale innovatiepotentieel van bedrijven in het HTSM topcluster. Daarnaast legt dit project de basis voor een proeftuin en geven de concrete innovaties direct invulling aan outputindicatoren uit de 1B1 en 1B2 call van het OPZuid programma.

Het consortium bestaat uit kennisinstellingen en MKB-bedrijven met uitgebreide kennis, kunde en netwerk ten aanzien van onderwijs, inhoudelijke Smart City kennis en EFRO projectmanagement. Binnen de inhoudelijke Smart City projecten wordt de hele waardeketen ten aanzien van Smart City innovaties betrokken, hetgeen moet leiden tot een succesvolle realisatie van de ambities.

Innovation Space is een uiterst innovatieve onderwijsvorm. Specifiek de structurele inbedding in het onderwijs van de combinatie van interdisciplinair (verschillende faculteiten en kennisinstellingen) en hands-on (realiseren van innovatieve producten en diensten) onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven is vernieuwend.

De uitstekende kwalitatieve business case van dit project zal in de komende drie jaar aangetoond worden. Dit levert de argumentatie om ook na de looptijd van dit OPZuid project te blijven investeringen in de samenwerking en zo de kwantitatieve lange termijn resultaten te oogsten.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (Opleiding van studenten en MKB-medewerkers en het realiseren van extra werkgelegenheid en een betere leefomgeving in slimme steden) Planet (innovaties en personeel dat bijdraagt aan het duurzaam samenleven in steden) en Profit (innovaties en relevant opgeleid personeel moeten leiden tot extra omzet voor bedrijven en extra bedrijvigheid voor de regio).

439 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan vier ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 473.522,- Euro. Het project leidt tot 12 nieuwe samenwerkingsverbanden.

In het jaarverslag van 2020 komen wetenschappelijk directeur Isabelle Reymen en projectleider Iris Moonen aan het woord. Lees hier het gehele interview

Lees ook: Innovation Space uitgegroeid tot expertcentrum

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-11-2018
Einddatum:
31-10-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
TU/e
Adres:
Groene Loper 5, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
TU/e; Brainport Development; Team CASA; Team VIRTUeNL; Techno-broker; Omines Internetbureau

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.003.582
Noord-Brabant:
€ 430.107
Overig :
€ 1.180.634
Totaal publiek:
€ 2.614.323
Totaal privaat:
€ 479.107
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.093.429

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek