Proeftuin Recycling Thermo-Plastische Composieten

Eén van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat is de verlaging van het grondstoffen-verbruik en de CO2-emissies. Daarbij is het verlagen van het gewicht van transportmiddelen één van de mogelijkheden, liefst in combinatie met het vergroten van de levensduur van onderdelen en het inzetten op de recycling van gebruikte materialen. Composieten maken een sterke groei door in verschillende sectoren zoals luchtvaart, automobiel en machinebouw. De totale composieten markt is sterk groeiend .Voor het recyclen van composieten is nog geen functionerend terugname en herverwerkingssysteem of keten. Binnen de groep van composieten is er toenemende aandacht voor thermoplastische composieten (TPC). Deze bieden namelijk als voordeel dat ze herverwerkbaar zijn omdat ze weer opgesmolten kunnen worden tot nieuwe toepassingen.  In automobiel toepassingen maken TPC’s daarom op dit moment een sterke groei door. Nederland is een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor TPC-materialen, met bedrijven als Sabic, DSM en Ten Cate. We moeten de benodigde kennis nu opbouwen om klaar te zijn als het volume in TPC en TPC-reststromen groot wordt, en Zuid-Nederland is een prima plaats om dat te doen.

Met dit project “Proeftuin Recycling Thermoplastische Composieten”, opgezet vanuit het BMC Lightweight Automotive programma, wordt gewerkt aan recycling van thermoplastische composieten.  Recycling van thermoplastische composieten is een goede mogelijkheid om CO2 uitstoot te reduceren. De aanwezige polymeren lijken qua samenstelling en CO2 productie op aardolie, waarbij het verbranden van b.v. 1 kg Polypropyleen (PP) net als het verbranden van 1 kg dieselolie of benzine ongeveer 3 kg CO2 oplevert. Door herverwerken is dit te reduceren, worden grondstoffen behouden, waarmee dit project naadloos aansluit bij de doelstellingen van 1B1.

Het doel van dit project is ten eerste het opbouwen van een proeftuin en van daaruit aansluiting te realiseren bij een materiaalstroom of -keten waarin het gerecycleerde materiaal verwerkt kan worden, en ten tweede het verbeteren van eigenschappen en daarmee de waarde van het recyclaat. De projectpartners zijn ervan overtuigd dat de grote volumes te recyclen materiaal in de nabije toekomst zullen worden ingezet in granulaat met daarin lange vezel. Zowel de materiaal- als wel de bedrijvenketen zal daarvoor in deze proeftuin worden opgebouwd. Door de samenwerking van alle partners wordt de hele keten van ontwikkeling van gerecycleerde TPC delen, via inzameling, scheiding, verkleinen, compounderen, granulaat, ontwerp en nieuwe toepassing afgedekt. De technische uitdaging bij het verwerken van TPC-reststromen naar dit soort regranulaat is het beperken van de vezelbreuk in de verwerking, aangezien hoofdzakelijk de vezellengte de eigenschappen bepaalt. Dat laatste is de inhoudelijke kern van dit proeftuinproject. Er wordt vooral gewerkt aan PP-glasvezel als te recyclen materiaal, omdat dit in de verschillende sectoren veruit het meest gebruikte materiaal zal zijn.

Project in de media

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
LimburgNoord-Brabant
Projectlocatie
GELEEN
Startdatum:
14-03-2019
Einddatum:
14-03-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
TNO
Adres:
Urmonderbaan 22
GELEEN
Nederland
Partner(s):
TNO; Polytec; PP Recycling; Smile Again; Alligator Plastics; Plastica; Kedu Polymers Industries; VKB International; Verbi Gereedschappen; KS Consulting; Enbi Plastics

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.000.000
Zeeland:
€ 34.500
Limburg:
€ 470.240
Overig:
€ 756.656
Totaal publiek:
€ 2.261.396
Totaal privaat:
€ 873.534
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.134.930

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier