Paraffine uit plastic afval

Het recyclen van plastic afval staat nog in de kinderschoenen, want het overgrote deel (> 99%) wordt nog steeds verbrand in verbrandingsovens. De Mewa Groep heeft in de afgelopen 12 jaren het verwerkingsproces van afvalstoffen uit de CD industrie geperfectioneerd en produceert houders voor de kaarsenindustrie uit dit materiaal. Het is inmiddels een rendabel proces van afvalplastics naar heldere zuivere producten. De Mewa Groep heeft zeer goede banden met de afzetmarkt voor paraffine, zoals bijvoorbeeld de kaarsenindustrie, die momenteel de grootste afzetmarkt vormt.

Om optimaal rendement te halen uit plastic afval (waarbij de aanvoer en markt al bekend zijn) zijn aanvragers voornemens een nieuw proces te ontwikkelen om paraffine te produceren uit afvalplastic.
In tegenstelling tot huidige initiatieven, die gebruik maken van een batchproces dat met de huidige technologieën niet op te schalen is en waar sprake is van hoog energieverbruik, willen Mewa en Maris Projects een continu proces ontwikkelen voor de productie van paraffine uit plastic afval, dat op grote schaal kan worden toegepast.

De markt voor vloeibaar paraffine is 100.000 ton per jaar in de EU met een marktprijs van € €1.000-€1.200 per ton (totaal € 110.000.000). Voor paraffine in poedervorm is dit 50/60.000 ton. De marktprijs hiervoor ligt op €1.500,- per ton (totaal € 82.500.000,-). Omdat de huidige paraffine productie een vervuilend proces betreft (emissies), wordt de vraag naar duurzame alternatieven steeds groter en is de interesse vanuit de markt nu al zeer groot. De verwachte terugverdientijd van een commerciële productielijn wordt geschat op maximaal 7 jaar. Aanvragers hebben al concrete vraag vanuit de markt van zowel Bolsius (producent kaarsen) als Woodflame (producent haardblokken).

De combinatie van procestechnologie (Van Maris projects) met kennis van verwerking van afvalplastic (Mewa Paraffine) is de juiste combinatie om een uniek innovatief proces te ontwikkelen dat op grote schaal kan worden toegepast in een productieomgeving. De technische Universiteit Eindhoven en DSM zullen worden betrokken voor een gedegen wetenschappelijke basis.
Binnen het project is sprake van een cross-over tussen de topsectoren hightech systemen en materialen en chemie/biobased. Er wordt een hightech systeem ontwikkeld waarbij sensoriek en processturing essentieel is voor het slagen van het project. Daarnaast speelt het verwerken van afvalmateriaal tot een zeer hoogwaardig product een grote rol in het project. Een fysisch, thermisch en katalytisch proces wordt ontwikkeld o.b.v. afvalstoffen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
SCHIJNDEL
Startdatum:
01-07-2017
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
MEWA Paraffine BV
Adres:
Huygensweg 3, SCHIJNDEL
SCHIJNDEL
Nederland
Partner(s):
MEWA Paraffine BV; Maris Projects BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 522.687
Totaal publiek:
€ 522.687
Totaal privaat:
€ 970.704
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.493.390

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek