Smart Trailer

Digitalisering en verduurzaming zijn voor de logistieke sector de voornaamste uitdagingen. De opgave in de logistiek is breder dan het verduurzamen van het wagenpark door het overstappen op zero-emissie voertuigen, het gaat om de transitie van het gehele logistiek systeem naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, ruimte en leefomgeving. Digitalisering is een belangrijke driver en enabler voor de gewenste veranderingen. Door de Coronacrisis is ook de financiële positie van bedrijven aan aandachtspunt. Veel bedrijven zijn door de Corona crisis financieel verzwakt en hebben baat bij oplossingen die hen ondersteunen om versneld uit de Coronacrisis te klimmen. In het project Smart Trailer staan alle drie de opgaven centraal.

Smart Industrie
De beperkte en onzekere beschikbaarheid van grondstoffen vraagt mondiaal om een transitie naar een circulaire economie en efficiënter gebruik van materialen. Een van de deelopgaven binnen het realiseren van een 100% circulaire economie is smart industrie. Smart industrie bestaat uit het ontwikkelen en toepassen van smart productieprocessen in de maakindustrie die zelf minder grondstoffen en hulpbronnen gebruiken en ontwikkelen van productontwerpen en smart maintenance die de levensduur van producten verlengen.

Een nieuw uitgangspunt
Het concept ‘Product As A Service (PAAS)’ is een businessmodel dat gebruikers en producenten aanzet na te denken over de manier waarop ze een product gebruiken en ontwerpen. Met product as a service wordt er ook voor het gebruik (Pay-per-Use betaald) in plaats voor het eigendom. Gebruikers krijgen een prikkel om het product efficiënter te benutten en af te zien van bezit als ze het product weinig gebruiken. Producenten die eigenaar blijven van producten hebben een grotere prikkel om de product duurzamer te maken: de levensduur te verlengen en ook om het product zo te ontwikkelen dat het modulair en circulair is zodat componenten snel kunnen worden vervangen en ook opnieuw kunnen worden gebruikt of de grondstoffen kunnen worden verwerkt in nieuwe materialen.

Beschikbaarheid van data over gebruik en onderhoud van de producten en ICT-systemen voor het managen van de orders en betalingen met de klant zijn essentiële randvoorwaarden. Met sensoren en Internet of Things (IOT) kan het gebruik en de technische status van producten worden gevolgd. Data science technieken kunnen worden toegepast voor het ontwikkelen van Predictive Maintenance strategie om de levensduur te verlengen en beschikbaarheid van producten te vergroten.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkeling van Predictive Maintenance voor trailers;
  • Ontwikkeling van een Smart Trailer logistiek concept (o.b.v. IOT);
  • Ontwikkeling van een pay-per-use concept met volledig digitaal financieel platform voor de logistiek.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
AXEL
Startdatum:
7/1/2021
Einddatum:
12/31/2023

Begunstigde:

Adres:
Vaartwijk 7
AXEL
Nederland
Partner(s):
Kraker Trailers Axel B.V.; Stichting HZ University of Applied Sciences; Kraker Truck & Trailer Care B.V.; Van Uden Holding B.V.; Cooperatieve Rabobank U.A; PNO Holding A/S

Financiering

EU (EFRO)
€ 173.684
Rijk:
€ 85.546
Totaal publiek:
€ 259.230
Totaal privaat:
€ 140.080
Totale subsidiabele kosten:
€ 399.310

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier