LastMile.info

“Verschillende steden hebben aangegeven serieus werk te willen maken van het zero emissiebeleid, veiligheid en leefbaarheid. Gemeenten willen vrachtverkeer zo veel mogelijk weren uit de stad en hebben zich in de Zero Emission Stadslogistiek gecommitteerd aan harde doelstellingen. Retailers en hun logistieke dienstverleners zijn daarom op zoek naar slimme, kosteneffectieve en realiseerbare alternatieven. Door vlotte en slimmere doorstroming van goederen valt nog enorme winst te behalen. Deze slimmere doorstroming is ook urgent: bezorgvolumes groeien, klanteisen nemen toe, en harde klimaatafspraken vertalen zich in steeds meer lokale beperkingen. Chauffeurs in de retail- en supermarkt bevoorrading staan nu gemiddeld 55% van hun tijd stil bij wachtplaatsen, ophaal- en bezorglocaties en door congestie, met economische en milieuschade als gevolg. De samenwerking tussen deze alle betrokken partijen zal snel moeten worden geoptimaliseerd om te kunnen zorgen voor efficiënte distributie en om de last mile toekomstbestendig te maken. Het is niet de vraag of de last-mile informatie wordt gedigitaliseerd maar wanneer en door wie.

Data driven
Real-time digitale data delen, in de keten en met overheden, wordt gezien als de sleutel voor het oplossen van de optimalisatie-uitdaging. Eerdere pogingen om deze informatiestroom te digitaliseren gingen voorbij aan het feit dat de data niet alleen beschikbaar, maar ook bruikbaar, betrouwbaar en deelbaar moeten zijn. Dit LastMile.info project brengt de stakeholders bij elkaar op een platform waar de relatief statische beleidsinformatie wordt gekoppeld aan de meer dynamische wereld van navigatie en logistieke realisatiedata. Hierdoor kan een gemeente voor het eerst zien wat het effect is van beleid op de transportoperatie en andersom, kan een vervoerder aantonen wat het effect van beleid op zijn operationele executie is. Deze waardecreatie is een stimulans voor alle stakeholders, waaronder lokale binnenstadondernemers (MKB), om zelf bij te dragen aan een vitale stadskern en aantrekkelijke vestigingsplaats.

AI-technologie
Een ander innovatief aspect van de oplossing is het automatische moderatie proces met AI-technologie (regels, beslissingstabellen en patroonherkenning) waarmee de betrouwbaarheid en deelbaarheid van nieuwe informatie worden bepaald. Uitgangspunt is dat beslissingen uitlegbaar zijn en de bepalende factoren transparant worden bepaald en bijgewerkt. Daarbij geeft de logistieke (realisatie-)data, die middels LastMile.info wordt gegenereerd, een directe waarde toevoeging voor beleidsmakers. De wisselwerking tussen personen- en goederenmobiliteit in de ruimtelijke context zal samenkomen in een Digital Twin van BUAS.

Smart City
De gemeente Tilburg is als living lab de eerste gemeente binnen Nederland die LastMile.info zal gaan gebruiken. LastMile.info sluit aan bij de doelstelling van REACT-EU en de RIS3 door bij te dragen aan een groen, digitaal, veerkrachtig herstel in Zuid-Nederland. Het helpt het heterogene en sterk gefragmenteerde last-mile ecosysteem versneld te digitaliseren en realiseert impact binnen de klimaattransitie, doordat efficiënte stedelijke distributie zal leiden tot kortere routes, minder omleidingen en minder verkeersopstoppingen.

Samenwerking
Het project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen technologiebedrijven, overheid, kennisinstelling en gebruikers. Er is gekozen voor een klein consortium waarin alle stakeholders goed zijn vertegenwoordigd en een duidelijke rol hebben. Jumbo zal aan- en wegrijroutes beheren, gemeente 2 Tilburg beheert de beleidsrestricties, BUAS brengt haar ervaring in met het visualiseren van logistieke realisatie data ten behoeve van een beleidsdashboard, Conundra integreert de informatie in een transport planning platform en Simacan, die ook de projectaansturing doet, ontwikkelt het platform, integreert de data voor transport monitoring en levert geanonimiseerde realisatie data.

Daarbij wordt het consortium ondersteund door diverse externe partijen zoals TomTom, die het gebruik van haar mapping engine om niet beschikbaar stelt, DEFog die de bekende logistieke data beschikbaar stelt, Smartwayz voor regionale afstemming en verbinding, en vele andere sector partners die verklaren het initiatief te ondersteunen.

Door deze intensieve samenwerking van stakeholders in de logistieke keten zal LastMile.info kan op termijn breder worden ingezet als nieuwe standaard binnen de logistieke sector. Het zal de (digitale) bron zijn voor alle informatie die nodig is om het laatste stuk van het transport naar de klant veilig, duurzaam en efficiënt uit te voeren.”

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
AMERSFOORT
Startdatum:
9/1/2021
Einddatum:
8/31/2023

Begunstigde:

Adres:
Valutaboulevard 16
AMERSFOORT
Nederland
Partner(s):
Simacan B.V.; Conundra B.V.; Breda University of Applied Sciences; Jumbo Supermarkten B.V.; Gemeente Tilburg

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.422.144
Rijk:
€ 418.869
Overig:
€ 214.562
Totaal publiek:
€ 2.055.575
Totaal privaat:
€ 1.207.257
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.262.832

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier