LastMile.info

De consortiumleden van het lastmile.info-project hebben gezocht naar oplossingen om de lastmile-instructies (aanrijroutes/zoneringen, enz.) voor de gemeenschap, waaronder chauffeurs, digitaal toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. Dit alles met als doel de levering van goederen in stedelijke gebieden “duurzamer” te maken. Het consortium heeft met succes digitale standaarden ontwikkeld en getest voor zowel de verrijking van pre-trip planningsdata als de voorbereiding van chauffeursroutes. Bovendien hebben ze on-trip lastmile-routeringsoverrides (lastmile guidance) gecreëerd voor vrachtwagennavigatiestandaarden.

In lijn met deze ambitie is de website lastmile.info gelanceerd. Hier kunnen belanghebbenden (geautoriseerd) de lastmile-instructies inzien/downloaden en interactief hun “suggesties” aan zowel de winkeleigenaar als de gemeente doorgeven.

Het consortium heeft ingezien dat het delen van lastmile-data technisch gezien niet gecentraliseerd, maar decentraal (federatief) moet plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van het project is hier rekening mee gehouden door het delen van data mogelijk te maken via de principes van basisdata-infrastructuur.

Naast digitale standaarden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om een goed inzicht te krijgen in de lastmile-problematiek, waarbij de lastmile-situatie in Tilburg als uitgangspunt diende. Hierbij zijn onder andere de door Jumbo geplande lastmile-routes vergeleken met de gemeentelijke voorkeursroutes voor zwaar verkeer en de daadwerkelijk gereden routes. De resultaten van dit onderzoek vormden de basis voor verdere discussies over waarde proposities en de mogelijkheden voor data-gedreven (verkeers)beleid. Het onderzoek is verder uitgebreid door ook het kostenelement mee te nemen, rekening houdend met te vermijden objecten (zoals scholen/fietspaden) en/of voorkeursroutes waarbij leefbaarheidsverbetering het uitgangspunt was.

Het consortium heeft de intentie om ook na de projectfase door te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid op basis van de resultaten van het project.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
AMERSFOORT
Startdatum:
9/1/2021
Einddatum:
8/31/2023

Begunstigde:

Adres:
Valutaboulevard 16
AMERSFOORT
Nederland
Partner(s):
Simacan B.V.; Conundra B.V.; Breda University of Applied Sciences; Jumbo Supermarkten B.V.; Gemeente Tilburg

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.422.144
Rijk:
€ 418.869
Overig :
€ 214.562
Totaal publiek:
€ 2.055.575
Totaal privaat:
€ 1.207.257
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.262.832

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek