EmotieRadar

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en/of dementie kunnen vaak moeilijk hun emoties, pijn of spanning uiten, waardoor zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en zorg kunnen bieden. Emotiedetectie en herkenning met slimme sensorsystemen op basis van biofeedback (zoals hartslag, huidgeleiding en gezichtsherkenning) en patroonherkenning kan het emotionele welbevinden, de kwaliteit van zorg en het geluk van deze kwetsbare doelgroep vergroten.

De belangrijkste doelstelling van het project EmotieRadar is het vergroten van de kwaliteit van leven en geluk van verstandelijk gehandicapte en demente mensen, in combinatie met het verlagen van zorgkosten, middels het ontwikkelen van een emotiedetectie en patroonherkenningstoolkit waarmee het emotionele welbevinden van deze kwetsbare doelgroep kan worden bepaald.

Gerelateerde doelen zijn:

  1. Het ontwikkelen van een emotiedetectie en patroonherkenningstoolkit (EmotieRadar) voor het monitoren van emotionele welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie, teneinde voor het verlenen van betere en goedkopere zorg en het vergroten van het geluk van deze kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.
  2. Het ontwikkelen van een software platform dat voor een aantal belangrijke marksegmenten van Mentech Innovation inzetbaar is, waaronder E-health (emotiedetectie voor verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, etc.), E-commerce, Entertainment, Safety en security en IoT. De koppeling met een device voor actieve feedback en interactie biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling in andere markten, zoals zorggames voor het vergroten van de sociale coherentie tussen gebruikers.
  3. Aandacht voor innovatie en vernieuwing voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving.
  4. Het creëren van een ‘cross-over’ innovatie- en kennisnetwerk, tussen enerzijds Mentech Innovation, en anderzijds zorginstellingen als Severinus, voor het versterken van de innovatiekracht van de regio.

De beoogde resultaten van het project EmotieRadar omvatten:

  1. Een geavanceerd software platform voor emotiedetectie en patroonherkenning (EmotieRadar), gebaseerd op biofeedback en gezichtsherkenning voor het detecteren en analyseren van emoties.
  2. Een werkend platform geïntegreerd in een testopstelling waarin een aantal sensoren zijn ingebouwd en waarmee het principe van emotiedetectie en patroonherkenning wordt aangetoond. Dit platform bestaat uit een televisiedisplay waarop beelden met verschillende emotiecontent worden getoond voor het artificieel opwekken van emoties, emotiedetectie console voor het meten van de gegenereerde biofeedback signalen, hardware voor het data acquisitie en een computer waarop het softwareprogramma draait.
  3. Validatie in een testomgeving van de ontwikkelde signaal reductie en analyse methodiek (EmotieRadar). In deze testomgeving wordt het softwareplatform getest door een aantal gebruikers bloot te stellen aan geselecteerde emotiecontent (door het tonen van videobeelden) voor een aantal elementaire emoties (verdrietig, bang, enthousiast, etc.). Tijdens deze validatietesten wordt de bodyrespons gemeten, geanalyseerd en vertaald in emotiesignalen.
  4. Emotiecontent database, met resultaten van aantal referentiecases, welke representatief zijn voor de verstandelijk gehandicapten en demente ouderenzorg.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-09-2017
Einddatum:
31-01-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Mentech Innovation
Adres:
Torenallee 45, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Mentech Innovation

Financiering

EU (EFRO)
€ 45.402
Totaal publiek:
€ 45.402
Totaal privaat:
€ 141.686
Totale subsidiabele kosten:
€ 187.088

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek