Structural Health Monitoring Zeeland

Walhout Projects, Ingenieursbureau Walhout Civil (Middelburg, Civiel Technisch Ingenieursbureau) en Urban Heroes (Middelburg, online werkomgevingen) zijn tot het inzicht gekomen dat er in Zeeland (en Nederland) een groot probleem is met achterstallig onderhoud van Civieltechnische infrastructuren zoals kades/bruggen/sluizen. De problemen zijn: 1) de klassieke manier van het in kaart brengen van de ‘gezondheid’ van een Civieltechnische constructie is erg arbeidsintensief; 2) het aantal kades dat ouder is dan de duur waarvoor ze zijn ontworpen (50jaar) neemt elk jaar verder toe; 3) er wordt steeds vaker direct naast bestaande kades gebouwd of gegraven: hierdoor ontstaat (kan ontstaan) schade door verzakkingen/trillingen; 4) stikstof en CO2 regelingen zullen onderhoud en vervanging van kadeconstructies complexer en daarmee duurder maken; 5) de klassieke manier van inspecties is een momentopname.
Het Zeeuwse consortium bestaande uit Walhout Projects en Civil, en Urban Heroes wilt in samenwerking met Zeeuwse bedrijven, World Class Maintenance, Kennis &Innovatie netwerk Maintenance Proces Industry en Campus Zeeland haar brede civieltechnische en digitale kennis inzetten voor de transitie van reactief onderhoud naar voorspelbaar en proactief onderhoud. Dit m.b.v. een digitale slimme monitoring methode die voor opdrachtgevers (RWS / Waterschappen / Provincie / Gemeenten / Havenautoriteiten / Ondernemingen) beter betaalbaar is dan de conventionele methoden, geen acute verrassingen oplevert en daarmee onderhoud van de constructies planbaar en begrootbaar maken. Meten is weten. Bovendien is bij de Structural Health Monitoring methode (SHM) een zeer beperkte inzet van schaars personeel nodig. Immers, zodra SHM is aangelegd en ingeregeld, kan monitoring vanuit kantoor op een Ipad plaatsvinden.

Doel van het consortium in het kader van de REACT EU aanvraag is het ontwikkelen, valideren en valoriseren van een enabled meet & monitoring systeem bestaande uit;

A. Koppeling van elektropotentiaal-, temperatuur- en tilt-sensoren
B. Online meet & monitoring systeem van continue stroom van big data (digital twin/online werkomgeving) uit het gekoppeld sensorensysteem
C. Koppeling diverse meetdatasets aan faalmechanisme met intelligente voorspellende digitale modellen
D. Presentatie data en modellen aan gebruikers (afnemers van het SHM-methode) middels een online dashboard
De innovatie van het consortium loopt langs drie lijnen en is daarmee uniek in Nederland:

1. Het koppelen van diverse soorten sensor systemen in één online Meet & Monitoring systeem;
2. Het continue meten van data (big data toepassing);
3. De koppeling van datasets aan faalmechanisme met voorspellende digitale rekenmodellen (Artificial Intelligence toepassing).

Deze innovatie leidt tot a) een economisch verantwoord smart Structural Health Monitoring (SHM) aanpak en b) een True Cost Accounting rekenmodel t.b.v. duurzaam herstel en behoud van Civiel technische objecten in en rondom (zout) water (o.a. voor herstel van onderwaterhabitats, kades, sluizen en bruggen).

Met alleen al in Zeeland ruim 100 km kade is de business case voor het consortium en stakeholders economisch zeer perspectiefvol: 94 fte (€ 4.700.000) na 2023 aan werkgelegenheid .

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
MIDDELBURG
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
1-5-2023

Begunstigde:

Adres:
Nieuwstraat 49
MIDDELBURG
Nederland
Partner(s):
Walhout Projects B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 583.540
Totaal publiek:
€ 583.540
Totaal privaat:
€ 402.228
Totale subsidiabele kosten:
€ 985.768

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek