Afbeelding bij Bright Coatings persbericht

Bright Coatings

In dit project zal de grootschalige productie van duurzame en hoogwaardige bio-aromaten worden opgezet en de toepassingen ervan worden gedemonstreerd. Om dit te doen is een consortium gevormd onder leiding van Relement dat bestaat uit verschillende Mkb-bedrijven en andere bedrijven binnen de waardeketen van bio-aromaten en coatings. Het consortium, dat sterk gecentreerd is rond de regio Zuid-Nederland/Noord-Brabant, omvat vertegenwoordigers van bio raffinaderijen tot aan coatingontwikkelaars en gebruikers. Hun gedeelde middelen, kennis en ervaring zullen worden ingezet om de laatste ontbrekende schakel te creëren en op te lossen in het creëren van een 100% biobased, duurzame productie van coatings. Door een hoogwaardig, duurzaam en biobased alternatief te creëren, wordt de industrie veel minder afhankelijk van fossiele hulpbronnen. Het resultaat is een industrie die in staat is de grondstofketen te sluiten en in staat is om reststromen van biomassa in te zetten en te valoriseren voor de transitie naar een circulaire, biobased economie. Daarnaast zullen de eigenschappen van deze hoogwaardige coating worden getest en gedemonstreerd, wat voor andere industrieën de kansen van biobased alternatieven voor fossiele aromatische verbindingen zal bewijzen.

Innovatie
De innovatie in dit project is de opschaling naar (sub)commerciële schaal (>100kg) productie van de bio-aromatische bio-MPA, wat tot op heden nog niet eerder is gedaan. De productie van een bio-aromatische verbinding die kan worden gebruikt als een krachtig, concurrerend alternatief voor de huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde verbindingen zal een revolutie teweegbrengen in de hars- en coatingsmarkt door coatings van 100% hernieuwbare oorsprong mogelijk te maken. Deze ontwikkeling heeft het potentieel om revoluties in andere industrieën te ontketenen die aromatische verbindingen als bindmiddel gebruiken. De productie van een biobased coating van 100% hernieuwbare oorsprong is op zichzelf al zeer innovatief, waarbij de bio-aromatische verbinding de ontbrekende schakel vormt in de productie, aangezien deze aromaten momenteel alleen beschikbaar zijn uit fossiele grondstoffen. Verdere innovaties zijn het opzetten van een lokale waardeketen (Zuid-Nederland) voor de omzetting van restbiomassa naar bio-aromaten, de eerste in zijn soort. Via dit conversieproces wordt een hoogwaardig platformmolecuul gevormd dat zelfstandig andere industrieën kan voorzien van essentiële chemische bouwstenen van hernieuwbare oorsprong die nu nog niet direct beschikbaar zijn in de regio Zuid-Nederland.

Toegevoegde waarde
De maatschappelijke waarde van dit project is dat door het gebruik van bio-aromaten als alternatief voor fossiel ftaalzuuranhydride de afhankelijkheid van fossiele hulpbronnen sterk wordt verminderd en helpt bij het opzetten van een duurzame economie. Omdat de wereld steeds meer op zoek is naar duurzame alternatieven voor fossiele hulpbronnen vanwege de negatieve milieueffecten, sluit dit biobased alternatief precies aan op die behoefte. Naast de belangrijke vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen, zal het gebruik van bio-aromaten de totale CO2-uitstoot van niet-recyclebare producten zoals coatings verlagen. De productie van hoogwaardige chemicaliën biedt een enorme kans voor de business case. Aan de andere kant van de waardeketen zal het gebruik van bio-aromaten voor de productie van duurzame harsen en coatings met hoge(re) prestaties een revolutie teweegbrengen in de verf- en coatingindustrie, wat betekent dat de consortiumpartners wereldwijd tot de eerste partijen zullen behoren om de markt voor duurzame coatings te betreden. De voortgang die binnen dit project wordt geboekt, stelt The Circular Biobased Delta en de Green Chemistry Campus in staat om de positie van Nederland als wereldleider op het gebied van innovaties op het gebied van coatings te behouden en verder te versterken.

Markt
Verwacht wordt dat het Bright Coatings-project een enorme positieve impact zal hebben op de lokale economie en op elke industrie die afhankelijk is van het gebruik van aromaten. Deze industrie en markt wacht al lang op duurzame aromatische oplossingen. Door de totstandkoming van de eerdergenoemde lokale waardeketen van biomassa tot coatings zal de regio Noord-Brabant veel baat hebben bij dit project. De businesscase is gericht op de volgende thema’s:

  • Productie op industriële schaal van bio-aromaten
  • Bijkomende gunstige eigenschappen van bio-aromaten in vergelijking met op fossielen gebaseerde aromaten
  • Ontwikkeling en productie van 100% biobased alkydharsen en coatings
  • Valorisatie van lokale biomassareststromen

In de media:

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
NOOTDORP
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
30-9-2023

Begunstigde:

Adres:
Auvergnedijk 2
NOOTDORP
Nederland
Partner(s):
Relement B.V.; TNO; Baril Coatings B.V; Cosun Innovation; Lenzing Aktiengesellschaft; Vertoro B.V.; Worlée Chemie GmbH

Financiering

EU (EFRO)
€ 918.759
Rijk:
€ 306.253
Overig:
€ 219.878
Totaal publiek:
€ 1.444.890
Totaal privaat:
€ 538.895
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.983.785

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag