Meer met Lignine

‘Je kunt er van alles mee, behalve geld verdienen.’ Zo keek de industrie tot voor kort naar lignine. Maar tijden veranderen. Van een reststof die hooguit goed was als brandstof voor de winning van cellulose, ontwikkelt lignine zich tot een duurzaam én volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen. Lignine verkregen uit biomassa lijkt een zeer interessant residu omdat het een goedkope hernieuwbare grondstof is en in overvloed te verkrijgen is.

Lignine is een natuurlijke lijmstof die bomen, maar ook grassen en stro, stevigheid én flexibiliteit geeft. Er is in Nederland veel biomassa beschikbaar met een heel lage en in sommige gevallen zelfs negatieve waarde. Denk hierbij onder andere aan bermgras, snoeiafval van bomen en bijvoorbeeld champost; een restproduct uit de champignonkwekerij. Het omzetten van biomassa in groene grondstof voor bijvoorbeeld olieraffinaderijen en petrochemische fabrieken zou een heel goede oplossing kunnen zijn want de fossiele industrie staat onder groeiende druk om te verduurzamen.

Het project ‘Meer doen met lignine’ richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol.

Doelstelling van het project is om op proeffabriek schaal aan te tonen dat laagwaardige Nederlandse biomassa ingezet kan worden om duurzamere basis chemicaliën en materialen te produceren. Op deze wijze kan Nederland zich minder afhankelijk maken van buitenlandse olie import en tegelijkertijd haar CO2 voetdruk verlagen.

In de media:
NRC d.d. 19-11-2020: “Spotgoedkoop zaagsel wordt bio-olie
Projectvideo Youtube d.d. 01-10-2020: “New value chain agro-chemistry”

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Limburg
Projectlocatie
GELEEN

Begunstigde:

Begunstigde:
Vertoro BV
Adres:
Urmonderbaan 22, GELEEN
GELEEN
Nederland
Partner(s):
Vertoro BV; Bio Treat Center B.V. BTC; Chemelot Institute for Science & Technology; Indresmat BV; VITO; Attero

Financiering

EU (EFRO)
€ 737.527
Rijk:
€ 245.873
Limburg:
€ 167.556
Totaal publiek:
€ 1.150.956
Totaal privaat:
€ 1.811.377
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.962.333

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier