Projectfoto Slimme Stappen A16

Slimme stappen A16

Een grote stap richting energietransitie wordt gezet met de investering van ruim honderd miljoen euro in de plaatsing van 28 windturbines aan de weerszijden van de A16. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om 100 MW aan windenergie te realiseren. Een kwart van de windturbines (25%) is door de ontwikkelaars in samenwerking met de betrokken overheden overgedragen aan de omgeving en geborgd via het Participatiefonds Wind A16 BV.

Dit project ambieert de unieke vertaalslag van positieve effecten van deze grootschalige duurzame energie-opwek naar de versnelling van de lokale energietransitie te maken. Hiervoor ontwikkelt dit project een innovatief organisatie- en financieringsmechanisme waardoor de waarde van de windmolens gekoppeld wordt aan investeringen in duurzame lokale projecten en de verduurzaming van woningen en organisaties. Deze vertaalslag vereist nog veel inzet op organisatorisch terrein. Diverse juridische, organisatorische en sociale vraagstukken zullen in dit project beantwoord worden.

De vertaalslag neemt vorm in een in dit project te ontwikkelen volledig ontzorgende digitale klantreis die bewoners ondersteunt in veel behoeften die ontstaan in het traject voor de verduurzaming van een woning of organisatie, een ESCo die de verduurzaming voor veel bewoners en organisaties betaalbaar maakt en businesscases voor lokale sleutelprojecten die ervoor zorgen dat bewoners vertrouwd raken met positieve effecten van energietransitie. Deze digitale klantreis en de ESCo worden nadrukkelijk op de behoeften van inwoners afgestemd. Daarvoor voorziet dit project concrete sessies om input direct bij bewoners op te halen en betrokkenheid van inhoudelijk experts en gedragswetenschappers. Daarmee verlaagt dit project de centrale ervaren barrières voor de verduurzaming van woningen gericht en bottom-up.

In eerste instantie wordt een pilot uitgevoerd om het ontzorgingsmodel (de digitale klantreis) en de ESCo te testen om tot de verduurzaming van 200 woningen te komen. Ook resulteert dit project in vijf lokale sleutelprojecten. Het project richt zich op het ontwikkelen van het nodige financierings- en organisatiemechanisme om de verduurzaming van woningen en de ontwikkeling van lokale sleutelprojecten te versnellen, waarbij de concrete investeringen in de verduurzaming en lokale sleutelprojecten zijn geborgd met de waarde van de windturbines.

Dit project biedt de mogelijkheid grip op de organisatorische, administratieve en juridische aspecten van het unieke proces rondom de ontwikkeling van een toegankelijk aanbod en sleutelprojecten te krijgen, waardoor een verdere uitrol in een later stadium, en mogelijk ook door andere partijen effectief versneld wordt.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Particpatiefonds Wind A16 BV
Adres:
Goirlese Weg 15
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Participatiefonds Wind A16 B.V.

Financiering

EU
€ 617.840
Noord-Brabant:
€ 231.690
Totaal publiek:
€ 849.530
Totaal privaat:
€ 695.070
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.544.600

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek