Verification Based Remote & Secure Maintenance Solutions

De samenleving digitaliseert. Dit geldt ook voor de hightech industrie. De focus ligt vooralsnog primair op het versnellen en kostenefficiënter maken van de ontwikkelingscycli van hightech systemen en in mindere mate op de maintenance en optimalisering gedurende de levenscyclus van een dergelijk bedrijfsmiddel. Daar waar de digitalisering van de ontwikkelingscycli op zich zeer innovatief is, lijken de technische uitdagingen die overwonnen moeten worden om gedurende de levenscyclus van een hightech systeem van maintenance en optimalisering op afstand te kunnen voorzien nog omvangrijker.

 

Wanneer een nieuw hightech systeem in bedrijf genomen wordt door een afnemer van een Original Equipment Manufacturer (OEM) worden mogelijkheden van digitalisering nog maar beperkt toegepast. Er worden op het gebied van predictive maintenance wel concepten ontwikkeld, maar deze zijn nog beperkt in scope. Er zijn nog geen concepten die gestoeld zijn op het digitaliseren van het volledige maintenance vraagstuk, waarbij eveneens op afstand softwareoptimalisaties kunnen worden uitgerold die verifieerbaar foutloos zijn. Tegelijkertijd is het besef in de markt aanwezig dat de traditionele wijze van maintenance en optimalisering niet houdbaar is.

 

In het onderhavig project werken Compumatica, Cordis, de Technische Universiteit Eindhoven en Additive Industries samen om:

  1. Kennis op het gebied van Verification Based Remote & Secure Maintenance Solutions verder te vergroten, en
  2. Om dit in te zetten voor een hightech softwareconcept waarmee maintenance- en optimalisatieconcepten op afstand veilig en effectief kunnen worden aangeboden door OEM’s.

 

Dit alles wordt vormgegeven binnen een zogenaamd “living lab”; een opzet waarin de eindgebruiker (Additive Industries) actief bijdraagt aan productontwikkeling van de beoogde technologie.  Samengevat, met behulp van de OPZuid subsidie kan een samenwerkingsverband tussen twee innovatieve MKB-ers (Cordis en Compumatica), een technische universiteit (TU/e) en een eindgebruiker (Additive Industries) worden opgezet om, binnen een open innovatiesysteem, doorbraaktechnologie te realiseren op het gebied van Verification Based Remote & Secure Maintenance.

 

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
UDEN
Startdatum:
1-9-2019
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Compumatica Secure Networks BV
Adres:
Oude Udenseweg 29
UDEN
Nederland
Partner(s):
Compumaitica Secure Networks BV; Cordis Automation B.V.; Technische Universiteit Eindhoven; Additive Industries B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 254.174
Noord-Brabant:
€ 108.932
Overig :
€ 96.634
Totaal publiek:
€ 459.739
Totaal privaat:
€ 266.472
Totale subsidiabele kosten:
€ 726.211

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek