Academische pre-bachelor voor vluchtelingstudenten

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015, waarbij een recordaantal van 58.880 asielaanvragen werd gedaan in Nederland, zijn er in de hele maatschappij initiatieven ontstaan om deze grote groep nieuwkomers op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt steeds meer aandacht besteed aan het opleidingsniveau en de capaciteiten van de inkomende migranten, zodat ze niet alleen ingeburgerd raken, maar ook zo snel mogelijk op het juiste niveau kunnen functioneren op het gebied van studie en werk. Voor talentvolle jonge vluchtelingen zijn er –op initiatief van het UAF en de VSNU- vanaf het studiejaar 2016-2017 steeds meer zogeheten taalschakeltrajecten opgericht aan hogescholen en universiteiten. In dergelijke trajecten kan de inburgering afgerond worden op het niveau van het Staatsexamen NT2, Programma II, terwijl deelnemers zich tegelijkertijd kwalificeren voor een studie in het hoger onderwijs door het volgen van deficiëntievakken en aanvullende modules zoals studiekeuze en studievaardigheden.

Ook Tilburg University is in 2017-2018 gestart met een taalschakeljaar, pre-bachelor genoemd. In het huidige pilotjaar volgen 16 deelnemers het programma, van wie er op dit moment 15 in het studiejaar 2018-2019 starten met een HBO- of WO-studie. Tilburg University werkt hierbij nauw samen met het schakeljaar van Fontys Hogescholen en de gemeentes Tilburg en Eindhoven voor het toeleiden van kandidaten naar het juiste programma in de regio. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de pre-bachelors van Boswell Bèta (Utrecht) en de Erasmus Universiteit (Rotterdam) op het gebied van werving en selectie van kandidaten en de inhoud van de programma’s.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B3
Prioriteit
Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt (1B3)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
01-05-2018
Einddatum:
01-11-2020
Website:

Begunstigde:

Begunstigde:
Tilburg University
Adres:
Warandelaan 2, TILBURG
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Tilburg University

Financiering

EU (EFRO)
€ 163.816
Noord-Brabant:
€ 70.207
Overig :
€ 58.887
Totaal publiek:
€ 292.911
Totaal privaat:
€ 175.137
Totale subsidiabele kosten:
€ 468.048

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier