Projectfoto VvE Transitiecentrum Brabant

VvE Transitiecentrum Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld om in 2050 een volledig energieneutrale woningvoorraad te realiseren. In dit project wordt ingezet op het activeren van eigenaren van VvE’s in de transitie naar verduurzaming. Een VvE is een doelgroep waarvoor de problematiek van de energietransitie complex is (door financiële, juridische, technische, sociale en procesmatige vraagstukken).

VvE Transitiecentrum Brabant
Doelstelling van het project is om onder de noemer ‘VvE Transitiecentrum Brabant’ VvE’s in beweging brengen en slimme stappen laten zetten op weg naar een aardgasvrij, energieneutraal appartementencomplex. Dit zal leiden tot een verwachte CO2-reductie na afloop van het project van 5.718 ton CO2.

Activiteiten en innovatie
Binnen dit project vindt een combinatie plaats van sociale (participatie) innovatie, technologische innovatie en procesinnovatie. Via een bottom-up benadering (leerpunt uit eerdere projecten) worden VvE’s gevonden. VvE-beheerders kunnen door middel van de duurzaamheidsmatrix VvE’s benaderen deel te nemen aan het programma en het aanbod. De deelnemende VvE’s worden via het VvE Transitiecentrum Brabant voorgelicht en opgeleid, waarna ze starten in het proces in de eigen VvE. Dit proces moet onder begeleiding leiden tot concrete plannen in de VvE om tot duurzaamheidsmaatregelen te komen.

Resultaten

Het project VvE Transitiecentrum Brabant beoogt de volgende resultaten te bereiken:

  • Het opzetten en inrichten van een transitiecentrum, dat dient als helpdesk en de VvE’s en hun beheerders voorziet van voorlichting, kennisdeling en projectmanagement;
  • Het actief begeleiden van 133 VvE’s in hun verduurzamingsproces, middels voorlichting, cursussen en tools;
  • Het faciliteren van drie VvE-beheerders, door het te ondersteunen middels samenwerkingsafspraken met brancheorganisaties en de integratie van een analysetool in beheersoftware;
  • De uitrol van de Campagnebox bij 655 Brabantse VvE’s;
  • Het informeren en enthousiasmeren van alle 2.100 VvE’s met 34.985 appartementen in de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant om slimme stappen te zetten in het verduurzamen van hun appartementencomplex;
  • Een reductie van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving met 5.718 ton CO2.

Samenwerkingspartners
Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van negen partijen: penvoerder VvE Belang, drie Brabantse VvE-beheerders (VP&A Vastgoed management, VB&T vve diensten Back-Office, Clijbedi VvE en vastgoed management) en vijf gemeenten in Noord-Brabant (Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, Oss, Waalwijk).

In de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OOSTERHOUT
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Meerpaal 12
OOSTERHOUT
Nederland
Partner(s):
VvE Belang Service B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.268.348
Overig:
€ 317.354
Totaal publiek:
€ 1.585.702
Totaal privaat:
€ 226.224
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.811.926

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier