Bio Treat Center, sluiten van de keten van klant tot plant

Onder de titel “Van klant naar plant” heeft het Bio Treat Center (BTC) een bijdrage geleverd aan de versnelling van de transitie naar een biobased economie. Dit is gedaan door de ontwikkeling van een innovatie-systeem gericht op optimale interactie tussen marktvraag en biomassa-aanbod. De basis van het project is gevormd door R&D-projecten van vijf regionale ondernemers met een ambitie. De vijf ondernemers hebben met ondersteuning van de provincie Limburg en financiële steun uit het OPZuid-programma de aanzet voor het BTC gegeven. Vele projecten zijn aangejaagd en ondernemers zijn ondersteund in de ontwikkeling van hun biobased business.

Resultaten
Op 31 december 2020 is het project volgens planning afgerond. In de kleine vier jaar looptijd van het BTC-project zijn meer dan 150 bedrijven en organisaties geïnspireerd, gestimuleerd en bijgestaan om invulling te geven aan hun biobased ambities. Naast ondersteuning in de individuele business cases is gewerkt aan de ontwikkeling van vijf transitieketens, te weten; – Biobased chemie – Groene eiwitten – Natuurlijke inhoudsstoffen – Biobased materialen – Bodem-voeding. Aan de hand van deze thema’s is vorm en inhoud gegeven aan de gewenste transitie.

Het BTC-project heeft een boost gegeven aan de community vorming rondom het biogrondstoffen thema en onderlinge samenwerking versterkt. Cross sectorale verbindingen zijn tot stand gebracht waardoor nieuwe innovaties een stapje verder komen. Het BTC heeft intensief samenwerkt met kennisinstellingen en veel studenten kennis laten maken met de biobased ontwikkeling. Het BTC is uitgegroeid tot het “boegbeeld” en kristallisatiepunt op het thema bio-circulaire economie waar partijen aankloppen voor alles wat met biomassa en biogene-grondstoffen te maken heeft.

Meer info is te vinden op www.biotreatcenter.nl. Daar is ook het boek ”tussen droom en verdienmodel” te vinden. Dit is het boek waarin de leerervaringen van het Bio Treat Center op het gebied van biobased business ontwikkeling is opgetekend.

Lees hier uitgebreide projecten van founding partners

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
LimburgNoord-Brabant
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
01-03-2017
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Bio Treat Center BV
Adres:
Sint Jansweg 15, VENLO
VENLO
Nederland
Partner(s):
Stichting Bio Treat Center; Ingenia Consultants & Engineers BV; NF Fibre; Grassa BV; Eco-Makelaar; Transport- Handelsbedrijf Hofmans BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 835.923
Rijk:
€ 278.641
Totaal publiek:
€ 1.114.564
Totaal privaat:
€ 2.073.742
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.188.306

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier