Oosterschelde Tidal Power

Oosterschelde Tidal Power

Een groep van bedrijven en kennisinstellingen werkt, onder leiding van Tocardo, aan de doorontwikkeling van een getijdencentrale in de Oosterschelde stormvloedkering en de levering van stroom aan 1.000 Zeeuwse huishoudens.

Omgevingseffecten van de getijdencentrale
De industriële partners van dit consortium vinden het daarnaast van groot belang om een brede maatschappelijke acceptatie van de technologie te bewerkstelligen. Belangrijk onderdeel van het project is daarom het onderzoek naar de omgevingseffecten van de getijdencentrale op natuur en milieu. De partners zijn aangesloten met als doel om onafhankelijke kennis op te bouwen en te delen en monitoring op te zetten en uit te voeren.

Energie uit water
Zeeland heeft met inzet van OPZuid subsidie een aantal getijdenenergieprojecten opgezet zoals de Getijdencentrale in de Oosterschelde en het Tidal Test Centre in de Grevelingen. Er worden diverse nieuwe technieken ontwikkeld die gecombineerd worden met duurzame energieprojecten. Het Zeeuwse bedrijfsleven ontwikkelt en voert deze projecten uit, daarbij gesteund door de provincie Zeeland. Al deze projecten samen vormen de aanzet tot het Zeeuwse cluster ‘Energie uit Water’.

Project in de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
4F
Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
WIERINGERWERF
Startdatum:
01-12-2015
Einddatum:
30-06-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Tocardo Solutions BV
Partner(s):
Tocardo International BV; Constructiebedrijf Hillebrand BV; Istimewa Elektrotechniek BV; Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V.; Universiteit van Utrecht; Vereniging Zeeuwse Milieu Federatie; Technische Universiteit Delft; Stichting Deltares

Financiering

EU (EFRO)
€ 745.706
Zeeland:
€ 319.587
Overig:
€ 197.716
Totaal publiek:
€ 1.856.157
Totaal privaat:
€ 867.585
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.723.742

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag