Oosterschelde Tidal Power

Oosterschelde Tidal Power

Een groep van bedrijven en kennisinstellingen werkt, onder leiding van Tocardo, aan de doorontwikkeling van een getijdencentrale in de Oosterschelde stormvloedkering en de levering van stroom aan 1.000 Zeeuwse huishoudens.

De industriële partners van dit consortium vinden het daarnaast van groot belang om een brede maatschappelijke acceptatie van de technologie te bewerkstelligen. Belangrijk onderdeel van het project is daarom het onderzoek naar de omgevingseffecten van de getijdencentrale op natuur en milieu. De partners zijn aangesloten met als doel om onafhankelijke kennis op te bouwen en te delen en monitoring op te zetten en uit te voeren.

Zeeland heeft met inzet van OPZuid subsidie een aantal getijdenenergieprojecten opgezet zoals de Getijdencentrale in de Oosterschelde en het Tidal Test Centre in de Grevelingen. Er worden diverse nieuwe technieken ontwikkeld die gecombineerd worden met duurzame energieprojecten. Het Zeeuwse bedrijfsleven ontwikkelt en voert deze projecten uit, daarbij gesteund door de provincie Zeeland. Al deze projecten samen vormen de aanzet tot het Zeeuwse cluster ‘Energie uit Water’.

Project in de media:

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Zeeland

Projectlocatie

WIERINGERWERF

Startdatum:

01-12-2015

Einddatum:

30-06-2019

Begunstigde:

Begunstigde:

Tocardo Solutions BV

Partner(s):

Tocardo International BV; Constructiebedrijf Hillebrand BV; Istimewa Elektrotechniek BV; Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V.; Universiteit van Utrecht; Vereniging Zeeuwse Milieu Federatie; Technische Universiteit Delft; Stichting Deltares

Financiering

EU (EFRO)

€ 745.706

Zeeland:

€ 319.587

Overig:

€ 517.303

Totaal publiek:

€ 517.303

Totaal privaat:

€ 867.585

Totale subsidiabele kosten:

€ 2.130.594

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier