Smart City Monitor

’s-Hertogenbosch en Breda werken aan aantrekkelijkere, beter bereikbare, gezondere en duurzamere binnensteden. Binnensteden kennen een dynamische omgeving, waar mensen graag wonen, waar ze graag komen en verrast worden, waar mensen plezierig werken en waar het goed ondernemen is. Tegelijkertijd kennen de binnensteden mede door de coronamaatregelen de volgende uitdagingen:
– Duurzame bereikbaarheid: verbetering doorstroming en vermindering CO2 uitstoot;
– Spreiding van bezoekers en verkeer over ruimte en tijd. Zowel in als na corona-tijd moeten bezoekersstromen gemanaged worden, om drukte te vermijden en voorkomen, en een aangename omgeving te creëren voor bewoner en bezoeker;
– Gezonde en vitale binnenstad: het versterken van de economische basis van (MKB)ondernemers na de lockdown en prettigere en gezondere beleving van de binnenstad.

Dit project, de Smart City Monitor (hierna ook aangeduid met SCM), heeft als doel: de binnensteden van ‘s-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter bereikbaar, gezonder, vitaler en duurzamer maken, door innovatieve en effectieve producten en diensten op basis van real-time en lange termijn inzicht in bezoekers- en mobiliteitsstromen uit data over de openbare ruimte. Het project bestaat uit 4 werkpakketten:
– WP1 Realtime inzicht in verkeers- en bezoekersstromen in de binnenstad: het realiseren van realtime inzicht in verkeers- en bezoekersstromen in de binnenstad.
– WP2 Voorspellen en simulaties van bezoekersstromen: inzicht in trends, ontwikkelingen en effecten van beleid & producten op mobiliteit, economie, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad.
– WP3 Vertalen van inzichten: vertalen van inzichten naar effectieve interventies ten behoeve van duurzame, aantrekkelijkere, beter bereikbare, gezondere en duurzamere stad
– WP4 Projectmanagement en communicatie: efficiënt en effectief management van het project, faciliteren van vruchtbare samenwerking en zorgen voor de verantwoording op inhoud en financieel. Communicatie van projectresultaten naar doelgroepen.

Betrokken partijen: Binnen dit project werken gemeenten (gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Breda), kennisinstellingen (Breda University of Applied Sciences, Jheroniumus Academy of Data Science) en MKB (Argaleo, Geodan) samen om reeds beschikbare innovaties breder toe te passen en uit te rollen in de steden ’s-Hertogenbosch en Breda.

In de media:

– Binnenlands Bestuur d.d. 14 december 2021: “Europees geld voor digitale Brabantse tweelingstad

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
'S-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Wolvenhoek 1
'S-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
Gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

EU (EFRO)
€ 812.112
Overig:
€ 215.611
Totaal publiek:
€ 1.027.723
Totaal privaat:
€ 199.826
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.227.549

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier