Foodsquad Opens Doors

Dat de zorg in Nederland het zwaar heeft, is voor niemand een geheim. Met een vergrijzende samenleving en een daling in de ziektevrije levensverwachting van de Nederlandse bevolking blijft deze druk groeien. Het aantal patiënten dat door een welvaartsziekte zorg nodig heeft, is hoog. Terwijl slechts 5% van de Nederlandse bevolking eet volgens de voorschriften van de Gezondheidsraad. Gezondere voeding en -leefstijl kan hierin een oplossing bieden.

Foodsquad Opens Doors
Uiteraard heeft iedereen grotendeels zelf in de hand in welke mate hij of zij zich bezighoudt met gezonde voeding. Maar de voedselindustrie heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid met betrekking tot het aanbod van gezonde voeding. Een organisatie die zich hiervoor inzet is Foodsquad. Samen met verschillende partners uit het vakgebied, werken zij aan innovaties voor een circulair systeem op het gebied van voeding en gezondheid. Het OPZuid project: ‘Foodsquad Open Doors’ is een doorontwikkeling op, het bestaande, Foodsquad en biedt een open innovatieomgeving waar kennis, expertise en faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor innovaties uit het regionale bedrijfsleven. Dit project werkt aan duurzame, vitale en voedings- en leefstijlconcepten.

Behaalde resultaten
In het eerste kwartaal van 2020 werd dit project succesvol afgerond. Eén van de belangrijkste doelen: een uitgebreide infrastructuur voor ontwikkeling- en testfaciliteiten voor (MKB) ondernemers. In de looptijd van het project werden twee nieuwe locaties geopend in Veghel, namelijk: THREE-SIXTY bij Hutten en ZiN Inspiratielab bij Sligro Food Group. Hiermee kreeg het innovatieve MKB structureel een laagdrempelige toegang tot aanwezige ontwikkel- en testfaciliteiten, waardoor innovaties op de cross-over van voeding, leefstijl en gezondheid sneller ontwikkeld en op de markt gebracht kunnen worden.

Een ander belangrijk doel was het ontwikkelen en testen van een groot aantal inhoudelijke deelinitiatieven. Gerealiseerde voorbeelden hiervan zijn o.a. de ontwikkeling van een digitaal platform voor doelgroepenvoeding (mijnvoeding.nl; geeft informatie en begeleiding om verantwoord te eten bij klachten of diëten), een laagdrempelig leefstijlprogramma in de vorm van een applicatie (Foodchallenge app; een app welke het effect van voeding op jouw vitaliteit weergeeft) en de Smaakcheck die mensen met smaakverandering helpt om een smaakprofiel te destilleren, waarop zij betere voedingskeuzes kunnen maken.

Maatschappelijke impact
Met de uitvoering van bovengenoemde activiteiten heeft “Foodsquad Opens Doors” een essentiële bijdrage geleverd aan de maatschappelijke transitie waarin de relatie tussen voeding en gezondheid wordt versterkt.

Project in de media

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VEGHEL
Startdatum:
01-03-2016
Einddatum:
31-03-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Hutten Groep
Adres:
Mountbattenweg 2
VEGHEL
Nederland
Partner(s):
Hutten Groep; Addam; AgriFood Capital; OmniVoor; Sligro Food Group Nederland; Jeroen Bosch Ziekenhuis

Financiering

EU (EFRO)
€ 640.292
Rijk:
€ 213.431
Noord-Brabant:
€ 250.000
Overig:
€ 89.408
Totaal publiek:
€ 1.193.130
Totaal privaat:
€ 1.528.510
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.721.639

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier