Foodsquad Opens Doors

Het project werkt aan duurzame, vitale en doelgroep specifieke voedings- en leef­stijlconcepten. De focus ligt op de (door)ontwikkeling van de al bestaande open innovatieomgeving Foodsquad. Op deze manier worden innovaties op de cross-over van voeding, leefstijl en gezondheid sneller ontwikkeld en op de markt gebracht.

Met de hieruit voortvloeiende producten en diensten draagt dit project concreet bij aan het verwezenlijken van de maatschappelijke uitdagingen ‘Gezondheid, demografie en welzijn’ en ‘Voedselzekerheid en duurzame landbouw’, genoemd in de Regionale Innovatie Strategie.

Project in de media

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B1

Prioriteit

Versterking regionale innovatiekracht (1B1),

Regio

Projectlocatie

VEGHEL

Startdatum:

01-03-2016

Einddatum:

31-03-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Hutten Groep

Adres:

Mountbattenweg 2
,
Nederland

Partner(s):

Hutten Groep; Addam; AgriFood Capital; OmniVoor; Sligro Food Group Nederland; Jeroen Bosch Ziekenhuis

Financiering

EU (EFRO)

€ 640.292

Rijk:

€ 213.430

Noord-Brabant:

€ 250.000

Overig:

€ 352.151

Totaal publiek:

€ 565.582

Totaal privaat:

€ 1.236.388

Totale subsidiabele kosten:

€ 2.442.261

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier