VIBE robot avatar

VIBE – VIRTUAL HUMANS IN THE BRABANT ECONOMY

Chatbots, virtual humans en embodied conversational agents (ECA): ze zijn nauwelijks meer weg te denken in de wereld van AI en virtual reality. Het ViBE project heeft in kaart gebracht hoe deze agents op een verantwoorde wijze ontwikkeld kunnen worden, welke mechanismes daarvoor nodig zijn, en hoe de gebruiker interacteert met dergelijke agents.

In het ontwikkelen van de agents heeft het ViBE project gestreefd naar realistische virtuele mensen, met gezichtsuitdrukkingen en mensachtige interactie met de gebruiker, spraakherkenning en spraakgeneratie, en een dialoog management module.

De ECA is zo ontwikkeld dat explainable AI is toegepast. Dat betekent dat er niet gezocht is naar een AI oplossing die het optimale resultaat geeft, maar een oplossing die te allen tijde controleerbaar en beheersbaar is. Zeker binnen de gezondheidszorg is dit een cruciale voorwaarde voor gebruik van deze technologieën.

Tegemoetkomend aan de wensen van de ziekenhuispartners is bewust is gekozen om de ECA voor computer interactie te ontwikkelen. Dit betekent dat de ECA nu overal bereikbaar is via het Internet, maar natuurlijk ook in een veilige omgeving kan draaien. Daarnaast bleek dat patiënten soms taalbarrières hebben. Laaggeletterdheid bijvoorbeeld is reeds het hoofd geboden door de spraakherkenningsmodule. Voor die patiënten die de Nederlandse taal niet of minder machtig zijn is de ECA bovendien in staat de gebruiker in een andere taal te woord te staan, waarbij de ECA dezelfde taal als de gebruiker kan spreken, maar zelfs een andere taal (e.g., de gebruiker spreekt Frans, en de ECA Nederlands).

De ECA is ontwikkeld in twee domeinen van de Life Sciences & Health sector (verloskunde en bariatrie). Binnen deze sector bestaat de behoefte om de effectiviteit (gedragsverandering) en efficiëntie van de opleiding van het personeel te verbeteren, wat kan worden beantwoord door de ontwikkeling en toepassing van virtuele mensen. Evenzo moeten ziekenhuizen oplossingen overwegen die hun patiënten een gesprekspartner kunnen bieden, niet één die een professional vervangt, maar één die een sympathieke gesprekspartner kan zijn die kan doorverwijzen naar professionals waar en wanneer dat nodig is.

Naast de ontwikkeling van de ECA zijn experimenten uitgevoerd waarvan de bevindingen als input kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling van de ECA. Zo is gebleken dat met name de ogen en de huid een belangrijk element is in het onderscheiden van virtuele en echte mensen.

Vanwege de beoogde veelzijdige oplossing is een generiek technologieplatform gecreëerd waarmee VR-ondersteunde oplossingen kunnen worden ontwikkeld, waarbij te denken valt aan VR headset oplossingen alsmede CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) oplossingen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
01-01-2018
Einddatum:
30-04-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
Tilburg University
Adres:
Warandelaan 2, TILBURG
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Tilburg University; Stichting Breda University of Applied Sciences; Stichting Fontys; Onderwijsgroep Tilburg; Stichting Amphia; Stichting Spaarne Gasthuis; Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; Noldus Information Technology BV; VisionaiR3D B.V.; IC3D B.V.; BlueTea BV; SAMURE; Indicia e-Business BV; MSB de Medici

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.747.497
Rijk:
€ 582.501
Noord-Brabant:
€ 998.570
Overig :
€ 2.632.120
Totaal publiek:
€ 5.960.688
Totaal privaat:
€ 1.137.388
Totale subsidiabele kosten:
€ 7.098.076

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek