DRIVE MKB Duurzaam Regionaal Innovatief & Veerkrachtig Ecosysteem voor de MKB

In een tijd waarin digitalisering en data-gedreven ondernemen een must zijn wil dit onderzoeksproject graag een bijdrage leveren aan de digitale transformatie en zo de helpende hand bieden voor een veerkrachtig herstel van de economie en maatschappij in de Brainport en Midpoint regio. Om het regionale MKB een goed alternatief te bieden tegenover de ‘techreuzen’ als Amazon en Ubereats is innovatie en professionalisering op het gebied van digitalisering langs de hele kennis- en waardeketen nodig. Waarbij niet alleen het faciliteren van de MKB met digital tooling nodig is, maar ook kennis- en competentiebevordering van de MKB-professional (Leven Lang Ontwikkelen).
Tegenover de centralistische, ‘vendor lock-in’ oplossingen van de grote spelers wil dit project een veerkrachtig en innovatief netwerk van ICT-dienstverlening plaatsen én de MKB-ondernemers de nodige kennisbasis geven door middel van bij- en omscholing en mogelijkheid tot deelname in innovatietrajecten. De technologische basis hiervoor is Low code No code, een doorbrekende technologie die ICT-maatoplossingen, zoals Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor kleine ondernemers toegankelijk maakt. Om deze zogenaamde ‘plug & play’ applicaties toe te passen zijn nieuwe professionals nodig en om deze applicaties te gebruiken kennis en vaardigheden (bijscholingstrajecten ontsloten op Brabant Leert). Het project wordt gefaciliteerd vanuit hybride leeromgeving op het Fontys ICT InnovationLab in Eindhoven, waar studenten, docenten en werkveld samen werken, leren en innoveren.
Omdat er krapte op de arbeidsmarkt is en de experts nu geconcentreerd zitten bij de grote techspelers op deze markten wordt door omscholing en bijscholing een nieuw potentieel op de arbeidsmarkt ontwikkeld. We onderzoeken met dit project hoe hoogopgeleide omscholers kunnen worden ingezet voor het bouwen aan de fundamenten van de digitaliseringsketen. We onderzoeken ook hoe kleine ICT-dienstverleners kunnen worden bijgeschoold, zodat ze de diensten op maat kunnen configureren voor de horeca en detailhandel ondernemers. Daarnaast kijkt dit project naar hoe we gericht en op maat data-gedreven innovaties kunnen bieden aan het MKB van de regio ten behoeve van de digitaliseringsagenda. Bij het project spelen de onderzoeksvragen langs de hele keten: hoe kunnen we effectief aansluiten bij de digitaliserings- en professionaliseringsvragen van de ondernemers, hoe kunnen we voor deze nieuwe kennisketen – die sterk afwijkt van de bestaande grote oplossingen – de juiste professionalisering ontwikkelen en hoe kunnen we hierbij het samenwerken aan open source oplossingen stimuleren?
Dit project beoogt te leiden tot een duurzaam ecosysteem van innovatie- en talentontwikkeling omtrent data-gedreven werken én een bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen van de Brainport en Midpoint regio.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-9-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Rachelsmolen 1
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Fontys

Financiering

EU (EFRO)
€ 688.537
Overig:
€ 317.196
Totaal publiek:
€ 1.005.733
Totaal privaat:
€ 34.955
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.040.688

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier