Universeel inzetbare cobots: De collega’s van morgen

Met name binnen het MKB neemt de vraag naar collaboratieve robots snel toe, aangezien deze een eerste stap bieden in de richting van volledige automatisering. Echter, met de huidige stand van de techniek zijn investeringen in robots nog te hoog voor het MKB. Bovendien zijn, in vergelijking tot grootbedrijven, de productie aantallen binnen het MKB laag en productielijnen  minder universeel (meer variatie in product en omgeving). Daardoor is een brede inzetbaarheid van cobots momenteel nog lastig te realiseren omdat ze voor elke specifieke toepassing telkens specifieke (niet herbruikbare) instructies dienen te ontvangen. En ook het inregelen en programmeren van cobots voor nieuwe toepassingen is een langdurig en kostbaar proces.

Deze knelpunten van hoge aanschafprijs, grote variatie in product en omgeving, moeilijk in te regelen systemen en niet kunnen werken samen met de werknemers in de proceslijnen, maakt dat de huidige robots en cobots beperkt geschikt zijn voor gebruik in het MKB.

Het doel van dit project is cobots zowel technisch als economisch geschikt te maken voor inzet in het MKB. Binnen dit project werken Smart Robotics BV, de Technische Universiteit Eindhoven en DSV Solutions Nederland BV samen om een universeel inzetbare cobot te ontwikkelen voor de logistieke sector. Deze ontwikkeling van een cobot die om kan gaan met brede variatie in product, taak en omgeving, zal het mogelijk maken hem flexibel samen te laten werken met werknemers. De inzet van de cobot op de werkplaats zal het mogelijk maken om fysiek zware, repetitieve handelingen uit handen te geven. Hierdoor kunnen medewerkers langer, in goede fysieke gezondheid doorwerken.

De projectpartners vertalen kennis, verkregen uit industrieel onderzoek, naar een praktijkwaardig systeem. De ontwikkelingen kunnen op korte termijn worden vermarkt. Naar aanleiding van de projectresultaten verwacht Smart Robotics de positie te verwerven van Europees marktleider voor cobots in de logistiek en een aanzienlijke groei door te maken. De ontwikkelingen zullen voor de TU Eindhoven resulteren in het vergroten van het aantal publiek-private samenwerkingen, het ontstaan van commerciële spin-offs en het faciliteren van de opleiding van toekomstige professionals met unieke kennis op het gebied van zelfsturende robotics. DSV verwacht met de inzet van de te ontwikkelen cobot haar logistieke centra te kunnen uitbreiden ondanks de grote tekorten op de arbeidsmarkt.

Dankzij de ontwikkelingen binnen dit project op het gebied van flexibiliteit en universele inzetbaarheid zijn de afzetmogelijkheden van de cobotsystemen enorm. Momenteel is er al grote interesse vanuit de internationale markt. Met de innovatieve technieken zal de positie van Zuid-Nederland als koploper op het gebied van zowel robottechnologie als logistiek dan ook worden versterkt.

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

1B2

Prioriteit

Bevordering innovatievermogen MKB (1B2),

Regio

Projectlocatie

BEST

Startdatum:

De terugtrekking van medicijnen die al in de markt verkrijgbaar zijn, in 45% van de gevallen vanwege het risico op hartfalen gebeurt.

Einddatum:

30-06-2021

Begunstigde:

Begunstigde:

Smart Robotics BV

Adres:

De Maas 8
BEST,
Nederland

Partner(s):

Smart Robotics BV; Technische Universiteit Eindhoven; DSV Solutions Nederland BV

Financiering

EU (EFRO)

€ 501.902

Overig:

€ 408.427

Totaal publiek:

€ 408.427

Totaal privaat:

€ 525.277

Totale subsidiabele kosten:

€ 1.435.606

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier