Prince DSA

Prince Kunststof Infra, een MKB bedrijf uit Zeeland (Tholen), gaat in dit project een innovatief, nieuw product ontwikkelen waarmee de ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig gemaakt kan worden. De huidige, verouderde distributienetten van drinkwater en aardgas kennen problemen met verzakkingen en lekkages, vooral bij afsluitbare aftakkingen in het hoofdnet, waar zware gietijzeren afsluiters worden toegepast. Bovendien veroorzaakt de “aardgasloze” toekomst voor Nederland een aardverschuiving in deze wereld. Er wordt gezocht naar andere toepassingen voor het enorme aardgasnetwerk in ons land, om een kapitaalvernietiging te voorkomen. Een van de mogelijke toepassingen is om er waterstof als schone energiedrager mee te gaan distribueren. Dan zal er echter wel een oplossing moeten worden gevonden voor de verouderde aftakkingen, de verzakkingen en de lekkages.

Prince wil hierop inspelen en haar positie als leverancier van innovatieve, nieuwe producten voor deze markten verder uitbouwen, door de ontwikkeling van een zeer elegante oplossing in de vorm van de kunststof DSA, de DrieSprongAfsluiter. Deze DSA wordt universeel toepasbaar voor ondergrondse distributie van drinkwater, aardgas en waterstof, omdat dit product een aantal nieuwe technieken en oplossingen in zich verenigt en de kans op verzakking en lekkages minimaliseert en het aardgasleidingnet geschikt kan helpen maken voor waterstof of andere producten. De ontwikkeling is kostbaar voor een middelgroot MKB bedrijf als Prince, maar cruciaal voor de toekomst van het bedrijf, dat voor een groot deel afhankelijk is van de aardgasdistributiemarkt en hiermee een zeer belangrijke stap zet naar een nieuw, toekomstbestendig productenportfolio.

De technologie en het product, die in dit project worden ontwikkeld, zijn de basis voor toekomstige producten en kunnen reeds rekenen op warme belangstelling vanuit de markt van drinkwater- en gasdistributiebedrijven, voor wie de DSA een enorme stap vooruit zal betekenen in het reduceren van lekkages, calamiteiten en maintenance kosten. Bovendien opent het nieuwe mogelijkheden voor de aardgasdistributiesector, zoals het transport van waterstof.

Het project sluit hiermee nauw aan bij het programma Maintenance Zuid-Nederland, hoofdlijn 2, Infrastructuur en Utilities, waar “Beheer ondergrondse Infrastructuur” als aandachtsgebied wordt genoemd. Prince Kunststof Infra is zelf een bedrijf uit de HTSM-sector, waarmee ook de crossover tussen deze twee sectoren een feit is.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
THOLEN
Startdatum:
27-06-2018
Einddatum:
31-05-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
H.A. Prince Kunststofbouw B.V.
Adres:
Deltaweg 1, THOLEN
THOLEN
Nederland
Partner(s):
H.A. Prince Kunststofbouw B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 122.191
Totaal publiek:
€ 122.191
Totaal privaat:
€ 366.574
Totale subsidiabele kosten:
€ 488.765

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek