Creatief fieldlab kunstzinnig binnenstedelijk offensief Zeeland

De COVID-19 pandemie laat diepe sporen na in de culturele sector, de detailhandel en horeca in de Zeeuwse binnensteden Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg, die samen de Z4 vormen. Tegelijkertijd heeft het plaats- en tijdonafhankelijk werken een enorme impuls gekregen door de opmars van de pandemie. Landelijk en internationaal zien we verdergaande digitalisering, automatisering van processen en de grootschalige toepassing van virtual reality programma’s in het hybride cultureel domein en het consumentgerichte mkb. In Zeeland is er beperkt ruimte om in dergelijke innovaties te investeren. Via een Creatief fieldlab kunstzinnig binnenstedelijk offensief Zeeland willen wij dit tij keren door op deze ontwikkelingen en trends in te spelen en een bijdrage te leveren aan de groei en toekomstbestendigheid van de Zeeuwse economie.

Het offensief richt zich op het organiserend vermogen van de culturele sector in samenwerking met het mkb waarbij nieuwe concepten en producten worden ontwikkeld die een impuls geven aan een verduurzaming van de economie en leefbaarheid van de binnensteden. Het offensief verbindt de kunst- en cultuursector met het mkb zodat bewoners en bezoekers verleid worden om zowel digitaal als fysiek kennis te nemen van het vernieuwde aanbod van binnensteden. Dat vernieuwde aanbod ontstaat door op innovatieve wijze cross-sectoraal en synergetisch te zoeken naar nieuwe talenten, nieuwe concepten en product-marktcombinaties en hybride evenementen die een plek krijgen in creatieve broedplaatsen in de binnensteden. Dit draagt bij aan een veerkrachtig herstel van het mkb en de Zeeuwse economie. Ook bieden deze innovatieve experimentele oplossingen, productmarktcombinaties en onderscheidende concepten, nieuwe oplossingen voor maatschappelijk economische vraagstukken zoals het revitaliseren van binnensteden en de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het doel van het Creatief fieldlab kunstzinnig binnenstedelijk offensief Zeeland is: het verstevigen van het netwerk en samenwerking tussen enerzijds consument gericht mkb (detailhandel, horeca en toeristische ondernemingen in binnensteden) en anderzijds de culturele sector. Gezamenlijk wordt gewerkt aan nieuwe hybride productmarktcombinaties voor de revitalisering van de Zeeuwse binnensteden die mede bijdragen aan energie -en klimaat adaptatie en het stimuleren van een duurzame creatieve economie in Zeeland. Het uiteindelijke lange termijn doel van het project is het behoud van koopkracht (koopkrachtontwikkeling) en de transformatie van werkgelegenheid.

Conform de REACT-EU doelstellingen draagt het project bij aan zowel vergroening als digitalisering met als doel een veerkrachtig herstel en duurzame groei van de Zeeuwse economie. De focus is op het mkb en maatschappelijke organisaties. Daarnaast sluit het aan op twee van de aandachtsgebieden van het Zeeuwse luik: aandacht voor zwaar getroffen sectoren door Corona zoals de toeristische en culturele sector en digitalisering in het mkb.

Het project zal worden uitgevoerd door de Provincie Zeeland en het CBK. De projectpartners zullen samenwerken met een groot aantal stakeholders in de betreffende sectoren. Deze stakeholders onderschrijven de doelstellingen van het projectplan hebben zich geconformeerd actief mee te werken om van het domein overstijgend project een succes te maken ten behoeve van een veerkrachtig herstel van de Zeeuwse binnensteden.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
MIDDELBURG
Startdatum:
1-7-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Abdij 6
MIDDELBURG
Nederland
Partner(s):
Provincie Zeeland

Financiering

EU (EFRO)
€ 625.000
Overig:
€ 625.120
Totaal publiek:
€ 1.250.120
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.250.120

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier