Projectfoto Demonstratie Warmtepompcentrale voor Geothermie in Warmtenet Plukmade

Demonstratie Warmtepompcentrale voor Geothermie in Warmtenet Plukmade

Geothermie Plukmade B.V.,  een samenwerking tussen Hydreco Geomec, Ennatuurlijk, EBN Aardwarmte en Energiefonds Brabant, ontwikkelt in dit project een technologische oplossing om de warmtevoorziening aan de gebouwde omgeving verder te verduurzamen door lage temperatuur aardwarmte te gebruiken in een bestaand hoge temperatuur warmtenet. Het Amernet levert warmte aan de gebouwde omgeving van Tilburg, Breda, Oosterhout en Geertruidenberg.

Het Amernet wordt nu primair gevoed door de Amercentrale. Omdat aardwarmte een lagere temperatuur heeft dan de Amercentrale nu levert, is een warmtepomp nodig om de temperatuur te verhogen. Hiertoe worden 3 warmtepompen in serie geplaatst en voorzien van de-superheaters. De partners ontwikkelen gedurende het project de aansturing, waardoor 13 MW-warmte met een temperatuur van 85°C kan worden geleverd aan klanten op het warmtenet.

In de periode van 2020-2021 wordt het concept uitontwikkeld en gerealiseerd. In 2022 wordt getest en het ontwerp verbeterd voor vervolgprojecten (naar verwachting minimaal 10). Tevens worden op de locatie van de warmtepompcentrale (Plukmade) stakeholders (met name marktpartijen en opleidingsinstituten) ontvangen om kennis te nemen van deze oplossing. Het resultaat is een demonstratie van 13 MW lage-temperatuur warmtelevering aan een bestaand warmtenet, waardoor de huidige gebruikers (huishoudens en bedrijven) op jaarbasis 4.900 ton CO2 kunnen reduceren. Het project is een belangrijk initiatief om tot grote projecten en stappen voor CO2-reductie in bestaande warmtenetten te komen.

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
27-9-2019
Einddatum:
1-2-2023

Begunstigde:

Begunstigde:
Hydreco Geomec
Adres:
Minervum 7181
BREDA
Nederland
Partner(s):
Hydreco Geomec; EBN Aardwarmte B.V.; Ennatuurlijk B.V.; Geothermie Plukmade ; Energiefonds Brabant

Financiering

EU
€ 9.373
Rijk:
€ 3.745
Noord-Brabant:
€ 4.919
Totaal publiek:
€ 18.038
Totaal privaat:
€ 14.758
Totale subsidiabele kosten:
€ 32.796

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier