AAV platform for autonomous farming

Radicaal nieuwe benadering van de landbouw voorkomt bodemverdichting

Bodemverdichting in de landbouw is het gevolg van het exponentieel toenemen van het gewicht van de hedendaagse landbouwvoertuigen. Deze zware machines dragen het gewicht via de banden over op de bodem, waardoor de bodem gaat verdichten. Dit leidt tot een (bijna) onomkeerbaar ecologische uitdaging waardoor de conditie van veel landbouwgronden verslechtert met een vermindering van de opbrengst tot gevolg. Verschillende rapporten van de WUR geven cijfers van structurele opbrengstvermindering van gemiddeld 10% oplopend tot incidentele opbrengstvermindering van 35% per hectare. Daarnaast zorgt bodemverdichting voor een steeds hoger oplopend gebruik van brandstof, chemicaliën en kunstmest. Ook het maatschappelijke draagvlak voor alsmaar groter wordende landbouwvoertuigen op de openbare weg neemt af, met name in de stedelijke gebieden. Het is duidelijk dat de grenzen zijn bereikt en het tijd is voor een radicaal andere manier van landbouw.

Projectpartners AgXeed en Phact willen binnen dit OP-Zuid project samen werken aan de ontwikkeling van innovatieve platformtechnologie gebaseerd op lichtgewicht autonome landbouwvoertuigen (All-round Autonomous Vehicles, AAV’s). Het radicaal nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om de voertuigen “op maat” voor de specifieke op taak te ontwikkelen. De belangrijkste doorbraak in deze benadering is de totale maximaal toegestane bodemdruk van 0,35kg/cm2 die gehanteerd wordt in tegenstelling tot de hedendaagse 1,1 kg/cm2 bodemdruk van conventionele machines. Een tweede belangrijke doorbraak is het autonoom maken van landbouwvoertuigen; het voertuig analyseert zelf data en anticipeert hierop.

De platformtechnologie leidt tot een paradigma shift in de landbouw die het mogelijk maakt dat:

  • de bodemdruk exponentieel afneemt (met ruim 60%) en hiermee de negatieve klimatologische effecten een halt toegeroepen worden;
  • de vaste mechanisatiekosten van landbouwbedrijven met minimaal 5% gereduceerd worden;
  • variabele kosten van arbeid met 75% gereduceerd worden;
  • er een energiebesparing van 10% bewerkstelligd wordt;
  • de opbrengsten van gewassen met gemiddeld 10% stijgen door het verlagen van de bodemdruk en daarmee verbeteren van de bodemgesteldheid.

Hiermee ontstaat er weer een gezonde business case voor de boer van morgen!

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Limburg
Projectlocatie
VENRAY

Begunstigde:

Begunstigde:
AgXeed B.V.
Adres:
Stationsweg 75, VENRAY
VENRAY
Nederland
Partner(s):
AgXeed B.V.; Phact B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 548.956
Totaal publiek:
€ 548.956
Totaal privaat:
€ 1.073.832
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.622.788

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek