Opschalen Thermisch Smart Grid Zuid-Limburg voor warmte en koude levering

Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie” van OPZuid is er één specifieke doelstelling:

Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Doelstelling project: Opschalen Thermische Smart Grid Zuid-Limburg voor warmte- en koudelevering:

Het project beoogt een uitbreiding van het huidige energienetwerk van Mijnwater B.V. met 150.000 m2 brutovloeroppervlakte (BVO). De uitbreiding leidt tot een verduurzaming van de energielevering aan nieuwe woningen en/of utiliteitsbouw. De verduurzaming werkt ook door op de huidige aangesloten gebouwen voor warmte- en koudelevering. Hiermee beogen we enerzijds het huidige systeem beter te benutten en te optimaliseren en anderzijds het unieke laagtemperatuurnetwerk als optie te zien om tot een koolstofarme economie (smart grid) te komen.

Kenmerken huidige smart grid:

  • Cloud structure (3 levels of control/decentralized)
  • Exchange (reuse; prosumers)
  • Storage (time)
  • Multiple sources (hybrid)
  • Demand & supply side management (intelligence)
  • All-electric
  • Integratable with (smart) electricity grid
  • Low-exergy (LT-heating & HT-cooling)

Bijdrage CO2 emissie-reductie:

Dit laagtemperatuurnetwerk draagt bij aan een toenemende CO2-emissie reductie van 35% nú tot 80-100% in de toekomst en wordt toepasbaar voor andere regio’s waar geen mijnen voorhanden zijn.
Door de innovatieve aanpak daalt de afhankelijkheid voor warmte- en koudelevering van de huidige fossiele bronnen (gas en elektriciteit). Het netwerk ‘krimpt’ van 100% tot circa 20% en dat uitsluitend zal bestaan uit duurzaam opgewekte elektriciteit.

Project in de media:

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Limburg

Projectlocatie

HEERLEN

Startdatum:

01-07-2016

Einddatum:

31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:

Mijnwater BV

Adres:

Valkenburgerweg 177
Nederland

Partner(s):

Mijnwater BV

Financiering

EU (EFRO)

€ 2.466.269

Totaal privaat:

€ 4.875.824

Totale subsidiabele kosten:

€ 7.342.093

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier