DASLab

Onderhoud in de vastgoedsector is een enorm kostbare opgave (30% van de omzet). Elk jaar nemen de instandhoudingskosten toe. Per jaar wordt door woningcorporaties 5 miljard euro hieraan uitgegeven. Voor kantoren klinken geluiden over instandhoudingskosten van 12 miljard euro per jaar. Ondanks NEN-normen kunnen de conditiemetingen en daarmee onderhoudskosten per aanbieder zeer uiteenlopen. De juistheid van de kosten is vaak discutabel als gevolg van het arbitraire karakter van conditiemetingen van gebouwen. Het “opleidingsniveau” en de “specialismen” van de inspecteur leiden tot een subjectieve weergave van de werkelijkheid. Daarnaast stellen conditiemetingen schade pas achteraf vast. Hierdoor kan men niet tijdig preventief actie ondernemen.

Samen met de Technische Universiteit Eindhoven is in de afgelopen periode succesvol een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Digital Asset Sensoring (digitale conditiemetingen aan de buitenschil van gebouwen). De haalbaarheidsstudie heeft verschillende toepassingsgebieden en technisch oplossingen geïdentificeerd die op korte (quick-wins) en middellange termijn gerealiseerd kunnen worden.

Het consortium (bestaande uit Duurabel, TU Eindhoven, FruitPunch, en Wonen Limburg, ondersteund door EDGE Technologies en Brainport Smart District) beogen binnen dit project het open innovatie systeem in Zuid Nederland (Brabant, Limburg) te versterken door het Digital Asset Sensoring Lab te realiseren gericht op de ontwikkeling, testen en evalueren van Condition-based en Predictive Maintenance toepassingen in de vastgoedsector. Het DAS Lab zal een Living Lab worden waarbinnen onderzoekers, MKB bedrijven, kennisinstellingen en andere vastgoed gerelateerde organisaties gezamenlijk gebouw sensoring innovaties zullen ontwikkelen en in een real-life context samen met de gebruikers testen en evalueren. In de uitvoering van het project zal het consortium naast de ontwikkeling en evaluatie van het DAS systeem met potentiele eindgebruikers, ook studenten relevant opleiden in Condition-based Maintenance en AI toepassingen in vastgoed, en de kennis en ervaring breed beschikbaar stellen aan relevante stakeholders.

Daarmee versterkt het project het open innovatiesysteem in de regio Zuid Nederland binnen de cross-over tussen Maintenance en HTSM, waarbij het sterke invulling geeft aan de twee toepassingsgebieden “Condition-based & Predictive Maintenance” en “Simulatie & Robotica”. Daarnaast realiseert dit project een Living Lab en draagt het bij aan relevant opleiden van toekomstige arbeidskrachten.

Het sterke consortium bestaat uit een kennisinstelling, (MKB-) bedrijven en eindgebruikers met een uitgebreid netwerk en kennisbasis ten aanzien van onderhoud in de vastgoed sector, sensoriek, kunstmatige intelligentie en EFRO projectmanagement. Alle relevante partijen in de waardeketen ten aanzien van Digital Asset Sensoring zijn betrokken, hetgeen zal resulteren in succesvolle ontwikkeling en versnelde uitrol van het DAS platform. Daarnaast zet het consortium actief in op het aantrekken van aanvullende partners.

Zowel het DASLab als Living Lab, als deze inhoudelijke innovatie zijn zeer innovatief en uniek in de wereld. Dit wordt onderschreven door de uitgevoerde omgevingsanalyse.

Het project kent een uitstekende kwantitatieve business case, met grote besparingspotentie en een korte return on investment. De business case legt tevens de basis voor verdere ontwikkeling na dit project, alsook de uitbreiding van het Living Lab. Daarnaast kent het project ook uitgebreide kwalitatieve voordelen.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People (het verlagen van de onderhoudskosten verhoogt de leefbaarheid en de betaalbaarheid van woningen) Planet (minder onnodig onderhoud, minder voertuigbewegingen en een hoger beschikbaar budget ten behoeve van duurzame innovaties) en Profit (grote te kapitaliseren besparingen geven ruimte voor extra winst, en de innovatie enabled nieuwe business modellen en nieuwe bedrijvigheid).

155 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 3 ondernemingen subsidie ontvangen. De private bijdrage bedraagt 1.087.052 euro. 5 ondernemingen ontvangen steun voor het introduceren van producten die nieuw zijn voor de markt en de onderneming. Het project leidt tot 1 nieuw samenwerkingsverband.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
7-6-2019
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Horsten 1
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Digital Asset Sensoring BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 107.791
Rijk:
€ 35.923
Noord-Brabant:
€ 60.172
Overig :
€ 80.212
Totaal publiek:
€ 284.097
Totaal privaat:
€ 117.048
Totale subsidiabele kosten:
€ 401.145

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek