Afbeelding van het OPZuid project TrUE power

TrUE Power: Trudo Urban Electric Powerplant

De wereld staat voor een enorme opgave met betrekking tot het milieu en de uitstoot van CO2. Landen moeten alle zeilen bijzetten om een transitie te maken naar duurzame energie. Het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal onderschrijven de noodzaak om duurzame energiebronnen te ontwikkelen. Het inzetten en opschalen van wind- en zonne-energie is van cruciaal belang hierbij. Daarbij is het door de overbelasting van elektriciteitsnetten, noodzakelijk om te kijken naar locaties waar opwekking en gebruik dicht bij elkaar liggen, namelijk in stedelijke gebieden.

TrUE Power: Trudo Urban Electric Powerplant
In de ontwikkeling van stedelijke gebieden spelen woningcorporaties een belangrijke rol. Woonstichting Sint Trudo ontwikkelt op voormalig PHILIPS-terrein Strijp-S in Eindhoven twee woontorens: “Haasje Over” en “Trudo Toren”. Binnen dit project slaan Trudo en de technisch ontwikkelaars IBISPower en OpenRemote de handen ineen en demonstreren een decentraal duurzaam energiesysteem: de Trudo Urban Electric Powerplant.

PowerNEST
De PowerNEST is een vinding van Eindhovens tech-starter IBISPower. De PowerNEST combineert wind- en zonne-energie in één. Deze combinatie gaat gepaard met aanzienlijke synergetische voordelen die resulteren in een grotere energiewinst dan de som der delen:

  • Actief gekoelde zonnepanelen verhogen efficiëntie;
  • Via Venturi’s versnelde wind verhoogt de energieopbrengst;
  • De wind en zon combinatie verkleint de afhankelijkheid van weer;
  • Hoge energieopbrengst doordat obstructies (wind en schaduw) vervallen;
  • Dakinstallaties (airco’s e.d.) worden efficiënter a.g.v. schaduw;
  • Het bruikbaar zonne-oppervlak neemt met een factor 2,5 toe.

In samenwerking met Eindhovens tech-bedrijf OpenRemote wordt de opbrengst van de PowerNEST versterkt. Door PowerNEST te combineren met een product dat de opgewekte duurzame energie efficiënt koppelt aan de lokale energievraag, worden het elektriciteitsnet ontlast en piekmomenten afgevlakt. Ook wordt er een duurzaam sociaal bewustzijn en sociale cohesie gecreëerd.

In de media:
Milieu Magazine van december 2022 d.d. 20-12-2022

Projectinformatie

Prioriteit
Bevordering duurzame energie (4F)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
26-3-2020
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Torenallee 34
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Stichting Sint Trudo; Ibis Power B.V.; OpenRemote (InnoHub BV)

Financiering

EU (EFRO)
€ 927.892
Rijk:
€ 457.022
Totaal publiek:
€ 1.384.914
Totaal privaat:
€ 2.168.548
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.553.462

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier