Stand-alone breed plant

Met de groei van de wereldbevolking, de welvaartsstijging en veranderende consumptiepatronen zal een sterk stijgende vraag naar voedingsbronnen zoals eiwitten ontstaan. De huidige agricultuur loopt tegen haar limieten aan om in de vraag naar eiwitten te voorzien. Er zullen zodoende innovatieve alternatieven ontwikkeld moeten worden. Insecteneiwitten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Deze kunnen worden ingezet als voedingsingrediënt in de veeteelt en aquacultuur, waarmee indirect ook de productie van voeding voor menselijke consumptie verduurzaamt. Eventueel kunnen insecteneiwitten ook direct worden ingezet als menselijke voeding.

Protix is het eerste bedrijf dat erin geslaagd is om – in samenwerking met haar partners – innovatieve processen en technieken te ontwikkelen voor een efficiënte, geautomatiseerde en gecontroleerde kweek van insecten in hoge dichtheden in een industriële omgeving. Dankzij deze ontwikkelingen is Protix wereldwijd een voorloper in deze jonge sector. Echter met het oog op de grootte van de eiwitmarkt en het voorziene tekort aan eiwitten wil Protix naast het zelf opfokken en verwerken van insecten tot eiwitten, ook andere onafhankelijke insectenkwekers in staat stellen om op industriële schaal insecten op te fokken en verwerken. Op deze manier wil Protix een grotere impact creëren om te voorzien in de verwachte tekorten aan eiwitten.

Om dit mogelijk te maken moeten er 1) wereldwijd insecten productiefaciliteiten gebouwd worden waarmee op industriële schaal insecten kunnen worden verwerkt en 2) insecteneitjes gekweekt worden die de input voor deze productiefaciliteiten vormen. De doelstelling van dit project is gericht op punt 2, namelijk een stand-alone breed plant ontwikkelen waarmee Protix in staat is om de eitjes te leveren aan onafhankelijke insectenkwekers. De doorontwikkeling van het huidige proces voor de productie van eitjes voor het eigen productieproces naar een specifiek proces voor de productie en distributie van insecteneitjes voor derden is daarbij essentieel. De volgende concrete ontwikkeldoelstellingen staan hierbij centraal:
– Ontwikkeling van een efficiënter breeding systeem, geoptimaliseerd specifiek voor de kweek van eitjes tegen een lage kostprijs en met hoge kwaliteit.
– Ontwikkeling van een proces voor het verzenden van kwetsbare insecteneitjes naar klanten in de juiste hoeveelheden en zonder dat deze onderweg uitkomen.
Uiteindelijk zal dit project resulteren in een aantal technologieën die essentieel zijn voor het exploiteren van een breed plant. Zo zal Protix in staat zijn om breed plants te bouwen op diverse locaties in de wereld, waarmee het mogelijk wordt om vanuit een aantal hubs een groot aantal insecten productiefaciliteiten wereldwijd continu te voorzien van insecteneitjes.

Zoals gezegd is de markt voor eiwitten groeiende. De verwachting is dat deze toeneemt van 1,5 miljoen ton in 2024 tot 260 miljoen ton in 2054. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de markt voor insecteneiwitten op termijn enorm groot wordt. Protix verwacht in de vijf jaar na dit project wereldwijd 7 breed plants te kunnen bouwen die in totaal 15 insecten productiefaciliteiten van eitjes kunnen voorzien. Protix verwacht hiermee een netto winst van 32,8 miljoen te kunnen realiseren en een groei in werkgelegenheid van 50 nieuwe arbeidsplaatsen.

In de media:
Het koninklijk huis, ‘Koning opent nieuwe insectenkwekerij tijdens 10-jarig bestaan Protix’ d.d. 02-05-2019

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B2
Prioriteit
Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
DONGEN
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
31-03-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Protix B.V.
Adres:
Industriestraat 3, DONGEN
DONGEN
Nederland
Partner(s):
Protix B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 243.374
Totaal publiek:
€ 243.374
Totaal privaat:
€ 738.338
Totale subsidiabele kosten:
€ 981.712

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek