Modulair en Circulair Bouwen aan Zeeuws City

We zien ons gesteld voor twee grote maatschappelijke, politieke en economische opgaven in de komende 5-8 jaar. Er is sprake van de woningcrisis: een schrijnend tekort aan nieuwbouwhuizen in Nederland, terwijl de klimaatcrisis, met name stikstof en CO2, de bouw aan banden leggen. De economische gevolgen van COVID-19 versterken de noodzaak om snel uit deze crises te komen. Het komende kabinet zal samen met het bedrijfsleven tot oplossingen moeten komen die de woningmarkt van het slot halen. De inzet van innovatie is elementair voor een versnelde transitie richting een groene, digitale en veerkrachtige economie.

De milieu-impact van de traditionele bouw is onhoudbaar hoog. De klassieke vorm van bouwen met stenen, beton en cement leidt tot onnodig hoge depositie van stikstof en broeikasgassen. Met deze bouw kost het 2x meer energie om een woning te bouwen dan om een woning te verwarmen. Het gevolg is dat per saldo de vermindering van de CO2-uitstoot in de bouw beperkt blijft.
Nederland ligt zorgwekkend ver achter op de doelstelling van 49% reductie in CO2 per 2030 in de bouw. Slechts mondjes maat zien we in Nederland en Zeeland een duurzamere wijze van bouwen ontstaan: Circulair, modulair bouwen met hout. Indien geïntegreerd met slimme Bouw Informatie Management (BIM) systemen en innovaties in geprefabriceerde bouw liggen hier veel groeikansen de komende jaren. (bron ABN AMRO d.d. 2020). Echter de bouwsector en de eindgebruikers zijn behoudend t.o.v. modulair bouwen met hout en de ontwikkelkosten zijn nog hoog.

Het consortium Modulair en Circulair Bouwen aan Zeeuws City met de Zeeuwse bedrijven VKP, Preworxs en DWT is sedert een jaar i.s.m. bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal actief aan het vernieuwen met circulair en modulair bouwen van houten geprefabriceerde woningen. Gezamenlijk willen zij stappen maken door te investeren in de ontwikkeling van de digitale bouwplaats over de hele keten in het bouwproces. Deze digitale bouwplaats maakt als het ware een digitale kopie (digital twin) van alle processen van ontwikkelen, produceren, transporteren tot aan montage van het gehele bouwproces. Dit geeft de bouwers een absolute controle over alle aanvoerlijnen en over het volledige productieproces zowel in de engineer room, fabriekshal als op bouwlocatie. Door het standaardiseren van handelingen, automatisering en robotisering wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd en de ecologische footprint fors lager. Deze Digital Twin geeft een grondstoffenpaspoort af dat de basis vormt van de circulaire economie.

Het consortium zet met haar proof of concept in op de doorontwikkeling van vijf innovatielijnen met het centrale Building Information System (BIM) als digitale kern:
1) digitale koppeling van databases van product specificatie, transport en hergebruik;
2) digitale aansturing van de productie vanuit 3d tekenprogramma’s REVIT EN TEKLA;
3) optimalisatie transport t.b.v. een gunstige ecologische footprint met gebruik van het programma
KYP;
4) verdere robotisering van productiestraten;
5) genoemde databases en software programma’s worden geïntegreerd in een BIM configuratie.

Deze 5 innovatielijnen krijgen invulling door de projectactiviteiten op te delen in 4 afzonderlijke werkpakketten. Met dit project wordt de cruciale eerste stap gezet in een smart Digital Twin* van het totale bouwproces. Deze innovaties leiden tot een tijdswinst van zeker 50% en de ecologische foot print (CO2 en stikstofdepositie) heeft een reductie van 50%. De End of line optie met hout biedt 80% hergebruik van materialen. (Bron CBS, BVTB, RVO). Alle op te leveren testwoningen voldoen bovendien aan de nieuwste MPG van 0,8.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
SINT PHILIPSLAND
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
1-4-2023

Begunstigde:

Adres:
Amundsenweg 13
SINT PHILIPSLAND
Nederland
Partner(s):
DWT Groep B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 418.750
Rijk:
€ 206.250
Totaal publiek:
€ 625.000
Totaal privaat:
€ 962.620
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.587.620

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier