Full Aesthetic Solar Roof

BEAUsolar® heeft samen met MKB’er Petec Solar in 22 pilots -in met name Limburg- gedemonstreerd dat volledig geïntegreerde zonne-energie (PV) daken kunnen worden gerealiseerd, die ook esthetisch, betaalbaar en innovatief zijn (zie bovenstaande foto en deze video).  Het BEAUsolar® concept is om verschillende redenen vernieuwend en heeft zich gedurende de projectperiode bewezen op de volgende manieren:

  • Er wordt gebruik gemaakt van aluminium profielen waarbij de krachten direct op de dakconstructie worden overgedragen. Voor het ontwerp van de profielen is Europees octrooi aangevraagd en toegekend;
  • Er is sprake van een drievoudige waterdichting;
  • Er is op innovatieve wijze natuurlijke ventilatie ingebouwd met een verminderde weerstand van de luchtstroom, zodat het rendement van de PV panelen wordt verhoogd;
  • Waar traditionele zonnepanelen los bovenop de dakbedekking worden geplaatst, zijn in het geval van BEAUsolar® de zonnepanelen geïntegreerd in de dakbedekking. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar maakt het tevens mogelijk om het hele dakvlak te benutten, wat zorgt voor meer opbrengst per dak.

Nu het project is afgerond, is het BEAUsolar® concept gereed voor verdere commercialisatie.

De heer Comuth, penvoerder: “De OPZuid subsidie kwam in de ontwikkeling van de BEAUsolar® dakbedekking precies op het juiste moment. We hadden het eerste pilot dak gerealiseerd, maar wilden dit aan de hand van demonstratiedaken verder uittesten en ook laten zien aan architecten en consumenten. Zonder deze subsidie hadden we het succes van nu niet kunnen behalen. Dankzij de subsidie is het mogelijk geweest om gebruik te maken van verschillende (ondersteunende) middelen en handvatten. Hierbij kan gedacht worden aan doorlopend technisch onderzoek om het product te verbeteren, het bekend maken van het product en het monteren  van demonstratiedaken in het afzetgebied. Hierdoor was het mogelijk om met ons product gericht in te spelen op de vraag die voortkwam uit de markt. De uitgevoerde projecten zijn een opmaat naar grootschalige projecten in een later stadium!”

Websites: http://www.beausolar.euhttp://www.comuth.nl/

Projectinformatie

Programma:

Subprogramma

4F

Prioriteit

Bevordering duurzame energie (4F),

Regio

Projectlocatie

MAASTRICHT

Startdatum:

01-03-2016

Einddatum:

01-09-2018

Begunstigde:

Begunstigde:

Bouwkundig- & Facilitair Adviesbureau Comuth

Adres:

Violabeemd 20
MAASTRICHT,
Nederland

Partner(s):

Bouwkundig- & Facilitair Adviesbureau Comuth; Petec Solutions / Petec Solar

Financiering

EU (EFRO)

€ 108.396

Totaal privaat:

€ 223.338

Totale subsidiabele kosten:

€ 331.734

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier